Isä Elias Huurinaisen tiedote 29.4.2016

Poliisi on tehnyt syksystä 2015 alkaen perusteellista työtä tutkiessaan isä Elias Huurinaisesta 23.4.2015 poliisille jätettyä tutkintapyyntöä.

Suoritetun tutkinnan – ja siinä esitettyjen seurakunnan ja ortodoksisen kirkollishallituksen toimista vuosien saatossa syntyneiden asiakirjojen – perusteella syyttäjä on todennut kaikki rikosepäilyt aiheettomiksi ja päättänyt esitutkinnan lopettamisesta.

Huurinaisen ei epäillä syyllistyneen ”törkeään kavallukseen, luottamusaseman väärinkäyttämiseen eikä törkeään virka-aseman väärinkäyttämiseen”, joista tutkintapyynnössä ja Huurinaisen arkkipiispalta 24.4.2015 saamassa kirjeessä häntä on ilmoitettu epäiltävän ja jotka johtivat Huurinaiseen kohdistettuihin viranhoidollisiin kurinpitotoimiin.

Isä Elias Huurinainen on kokenut koko ajan aiheettomaksi tietämänsä syytökset ylitsepääsemättömän tyrmääviksi, koska hän on kolmenkymmenen vuoden työuransa aikana pyrkinyt palvelemaan kirkkoa ja seurakuntaa oikeudenmukaisesti ja vastuullisesti sekä kirkkokunnassa sovitulla tavalla.

Huurinainen suree suuresti kaikkea sitä tuhoa ja hävitystä, jonka toimivastuun saaneet henkilöt ovat seurakunnalle, Hotel Artokselle ja Kulttuuriartokselle aiheuttaneet.

Isä Elias kiittää raskaan prosessin aikana lukemattomilta tahoilta saamastaan tuesta ja kannustuksesta. Hän ilmoittaa jaksavansa jo vähän iloita siitä, että hän on kuluneen runsaan vuoden piinan jälkeen säilynyt ”jotakuinkin ihmisenä ihmisten joukossa”.

Hän suree myös sitä tuskaa, jota aiheeton tutkinta, viime vuoden moninaiset tapahtumat ja näiden asioiden osin käsittely julkisuudessa ovat hänen perheelleen, sadoille kanssaihmisilleen ja suurelle osalle seurakuntalaisia aiheuttanut.

Huurinainen toivoo, että seura- ja kirkkokunnan tervehtyminen voisi alkaa. Hän näkee seurakunnan nykyisellä johdolla ja ortodoksisen kirkkokunnan johdolla alaisineen olevan nyt suuren vastuun aiheuttamansa henkisen, hengellisen ja taloudellisen menetyksen korjaamisessa. Tähän työhön Huurinainen toivoo Jumalan siunausta.

Huurinainen päättää lähiaikoina asian vaatimista jatkotoimista.

Valitettavasti kuluneen viikon aikana isä Elias Huurinaisen fyysinen vointi on romahtanut ja hän on sairaalahoidossa, syytä sairaskohtaukseen tutkitaan. Läheiset pyytävät sairastuneen isä Eliaksen puolesta seurakuntalaisilta esirukouksia.