Valamon luostariin rakennetaan pääportti

Arkkithti Sakari Siitosen suunnitelma luostarin pääportiksi. Portissa olevat takorautaisten osien malli on otettu vanhan Valamon pääkirkkoa kiertävästä aidasta. (Kuva/Photo: Valamon ystävät ry )
Arkkitehti Sakari Siitosen suunnitelma luostarin pääportiksi. Portissa olevat takorautaisten osien malli on otettu vanhan Valamon pääkirkkoa kiertävästä aidasta. Nikean metropoliitta Johannes ollessaan arkkipiispana puhui veljestölle usein luostarin portin merkityksestä.
(Kuva/Photo: Valamon ystävät ry )

”Valamon luostarissa on ollut jo 1980–luvulta lähtien toiveena pääportin rakentaminen. Varojen puutteessa hanke on ollut jäissä”, kertoo Valamon ystävien puheenjohtaja Risto Nordell. Valamon johtaja arkkimandriitta Sergei esitteli hanketta Valamon ystävät ry:n johtokunnalle keväällä 2014, ja se herätti heti innostusta.

”Sergei näytti vanhat arkkitehti Sakari Siitosen tekemät piirustukset, ja ne innostivat kovasti meitä”, kertoo Nordell. Siitosen tekemät piirustukset ja suunnitelmat tarvitsivat vain hieman päivitystä ja Valamon ystävät päätti lähteä toteuttamaan hanketta.

Hankkeen budjetti on 160 000 euroa, ja vaikka keräys ei ole vielä varsinaisesti alkanut, on se herättänyt runsaasti myönteistä kiinnostusta. Nordell kertoo, että porttia varten on jo nyt saatu yrityksiltä lahjoituksina tarvittavat tiilet ja laasti.

Nordellin mukaan porttihanke on Valamon ystäville tärkeä ja yhdistyksen sääntöjen mukaista toimintaa. Yhdistys perustettiin aikoinaan auttamaan luostarin kirkon rakennusprojektia. ”Uskomme, että pääsemme aloittamaan rakennustyöt Valamossa tämän vuoden elokuussa”, sanoo Nordell varmana.

Uusi portti valmistuu Valamon kuusikujan eteen ja tarkoituksena on, että jatkossa luostarin vieraat kulkevat tätä kautta luostariin. Puheenjohtaja Nordellin mukaan luostarivieraille on ollut epäselvää, mistä varsinainen luostarialue alkaa.

”Arkkimandriitta Sergei kertoi meille, että yleensä ortodoksisissa luostareissa on portti, ikään kuin rajana maalliselle ja hengelliselle”, perustelee Nordell.

Valamon ystävät avaa lähiaikoina porttihankkeelle oman nettisivuston, julkaisee keräystä vauhdittamaan postikortin ja aloittaa tiedotuskampanjan.

Aristarkos Sirviö

Lahjoituksen hankkeelle voi tehdä keräystilille FI78 8146 9710 1148 35, viitenumero 

201 5501 tai keräyspuhelimeen puh. 0600 17 890. Puhelun hinta on 10,01€.

 (Poliisihallituksen rahankeräyslupa 17.3.2016, lupanumero POL-2015-11853. Keräysaika 16.3.2017 saakka. Lupa on voimassa koko Suomen alueella Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Luvan haltija ja keräyksen toimeenpanija: Valamon Ystävät ry / Valamos Vänner rf).