Ortodoksisten naisten huoli Suuren Synodin päätöksentekijöiden yksipuolisuudesta

holyandgreat_logo

Amerikassa on herännyt hanke naisten osallistumiseen kohta käsillä olevaan suureen synodiin. Ekumeeninen patriarkka Bartolomeos ymmärtää naisten huolen, mutta muualta ei sitten myötätuntoa tulekaan.

Ensi viikolla kokoontuu Kreetalla pitkään valmisteltu kirkolliskokous, jossa maailman ortodoksiset kirkot pyrkivät löytämään yhteisymmärryksen ajankohtaisista asioista, kuten ekumeniasta, kirkkojen autonomiasta, avioliitosta, paastosta ja ennen muuta ortodoksisen kirkon tehtävästä tämän päivän maailmassa. Kokoukseen on kutsuttu piispoja eri kirkoista. Ekumeenista patriarkaattia edustaa 24 piispaa, joukossa myös meidän arkkipiispamme Leo.

Suuret synodit ovat perinteisesti olleet piispojen ja heidän avustajiensa muodostama foorumi eikä maallikoilla, naisilla ja nuorilla ole ollut paikkaa yhteisen pöydän ympärillä. Tällaista ei enää nykymaailmassa voida pitää asianmukaisena, ja siksi on Amerikassa virinnyt ortodoksisten naisten keskuudessa hanke osallistua tavalla tai toisella synodin agendaan. Hankkeen alullepanija on PhD. Patricia Bouteneff New Yorkista. Hän on Pyhän Vladimirin teologisen seminaarin professorin Peter Bouteneffin vaimo. Hän levitti netin kautta naisille ideaa ja sai hetkessä yli 770 myönteistä vastausta ideaansa luoda naisista erityinen delegaatio Kreetan pan-ortodoksiseen synodiin. Kirje lähti patriarkalle Fanariin, ja sieltä tuli nopea vastaus:

”Naisten ääni ja läsnäolo ovat merkittävä segmentti uskomme ylläpitämisessä. Siksi Teidän mielenkiintonne ja rukouksenne koskien tulevaa Pyhää ja Suurta Synodia Kreetalla ovat sekä tervetulleita että myös rohkaisevia. Kuten ehkä tiedätte, meidän ekumeeninen patriarkaattimme julisti jokin aika sitten, että sen virallisen delegaation kuuden neuvonantajan joukossa tulisi olemaan kaksi naista, sen mukaisesti kuin oli tehty päätös Chambesy-Geneven viimeisimmässä kirkkojen päämiesten kokouksessa tämän vuoden tammikuussa. Vain päiviä ennen synodin kokoontumista, se kuitenkin vaati pan-ortodoksista päätöstä soveltaa toisenlaista menettelytapaa. Siitä huolimatta, Teidän meneillään oleva hankkeenne ja rohkaisu kirkoissanne suuremmalle avoimuudelle naisia kohtaan – tradition kanonisten rajojen sisällä – rikastuttaa suuresti kirkkomme elämää.”

Patricia Bouteneff ei kuitenkaan lannistu, vaan yrittää edelleen: ”Vaikka olikin epätodennäköistä lyhyen ajan sisällä saada täysivaltainen naisten delegaatio Synodiin, on patriarkka itse allekirjoittamallaan kirjeellä osoittamassa vahvaa tukeaan naisten pyrkimyksille löytää selvä ja sopiva tapa tulla kuulluksi kirkoissa. Pitäen tämä mielessä, lyhyen aikavälin suunnitelmamme on saattaa pyyntömme ja sitä tukevat dokumentit muiden patriarkkojen käsiin, jotta nämä rohkaistuisivat seuraamaan Hänen Pyhyytensä hyväksymää tapaa sisällyttää naistarkkailijoita omaan delegaatioonsa.

Pitkällä aikavälillä toivon, että te kaikki pyritte löytämään tapoja, joilla tämä patriarkan rohkaisu auttaisi teidän pyrkimyksiänne liturgisissa, seurakunnallisissa ja lähetysasioissa.”

Merja Merras