Arkisto | marraskuu, 2016

Journalistin ohjeet eri medioissa

30/11/2016

0 Comments

Olin ajatellut, etten enää puutu tähän aiheeseen – mutta hetki on niin herkullinen, etten malta olla käyttämättä tilaisuutta hyväkseni. Luin Uuden Suomen nettisivuilta Markku Huuskon uutisen Ylen toiminnasta ns. Sipilä-kohun tiimoilta: ”Kyse on kohusta, joka puhkesi, kun selvisi Ylen johdon rajoittaneen pääministeri Sipilää koskevaa uutisointia. ”Ne ovat seuraavat: ”Journalistin ohje numero 1: Journalisti on vastuussa ennen […]

Continue reading...

Piispainkokouksen päätös ja kirkon uudet toimielimet

30/11/2016

0 Comments

Kirkolliskokouksen yhteydessä kokoontui myös piispainkokous 28.11. Sen päätöksistä on tiedotettu, että Kimmo Kalliselle palautettiin diakonius ja rovasti Mikko Kärjen toimituskielto on purettu. Piispainkokouksen jäseniä ovat arkkipiispa Leo (puheenjohtaja), metropoliitta Ambrosius, metropoliitta Elia ja piispa Arseni. Koska Valamon luostarissa tänään päättynyt kirkolliskokous oli uusien edustajien kolmivuotisen toimikauden ensimmäinen kokous, kirkolliskokous valitsi jäsenet eri valiokuntiin. Kirkolliskokouksen jäsenet […]

Continue reading...

Kirkolliskokouksen toisena päivänä aloitteet olivat käsittelyssä

29/11/2016

0 Comments

Suomen ortodoksisen kirkon vuoden 2016 kirkolliskokouksen toisena päivänä valiokunnat työskentelivät koko päivän. Asioiden käsittely etenee kirkolliskokouksessa kaksivaiheisesti. Valiokunnat valmistavat käsittelemistään asioista mietinnöt, jotka pannaan ensimmäisessä käsittelyssä pöydälle. Keskustelu mietinnöistä käydään niiden toisessa käsittelyssä. Työskentelynsä eilen iltapäivällä aloittaneet valiokunnat ovat valinneet itselleen puheenjohtajat kirkolliskokouskaudelle: hallintovaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Tuovi Haikala, talousvaliokunnan puheenjohtajaksi Markku Salminen, sivistysvaliokunnan puheenjohtajaksi Maria Lampinen ja lakivaliokunnan puheenjohtajaksi Matti […]

Continue reading...

Lempeää ja sopuisaa

29/11/2016

0 Comments

KIRKOLLISKOKOUS KOKOONTUU edelleen – kolme täysistuntoa on pidetty, mietintöjä on jätetty pöydälle, asioita saatu päätökseen, työ- ja ohjausryhmiä perustettu tai ainakin päätetty perustaa, ja vielä tälle päivälle on laskettu aika neljännelle täysistunnolle. Osa päätöksistä on ollut asian siirtämisiä budjettikeskustelun yhteyteen, ja oikein lempeältä ja sopuisalta tuo kaikki kirkon sivuilta luettuna näyttää. Muualta sitä ei sitten […]

Continue reading...

Patriarkan tervehdyksessä ja arkkipiispan puheessa linjattiin ortodoksisen kirkon avioliittokäsitys

29/11/2016

0 Comments

Suomen ortodoksisen kirkon kirkolliskokous alkoi Heinävedellä Kristuksen kirkastumisen luostarissa maanantaina 28.11. Tänä vuonna kaudelle 1.6.2016 – 31.5.2019 valituille edustajille kokous oli ensimmäinen. Ortodoksisen kirkon hallintoa sääntelee laki ortodoksisesta kirkosta. Kirkolliskokous on kirkon ylin päättävä elin, lukuun ottamatta kanonisia asioita. Kanoniset ja uskonoppiin liittyvät asiat tarvitsevat kirkon piispainkokouksen päätöksen. Ennen varsinaisen kokoustyöskentelyn alkua kokoontuivat edustajat kirkollishallituksen […]

Continue reading...

Pienet valkoiset koirat, kirkkolaki ja -järjestys

29/11/2016

0 Comments

LÄHES KOKO elämäni ajan perheessäni on ollut koira. Koirattomat ajanjaksot ovat olleet niin lyhyitä, etten edes osaa muistaa kymmenien vuosien jälkeen sellaisia aikoja olleenkaan. En liioin enää osaa kuvitella, että voisin elää ilman koiraa. Kuitenkin elämäni ensimmäisen koiran, naapurin koiran, kohdatessani olin hiukan alle nelivuotias, ja kohtaamisen tulos oli koiran purema iso haava sääressäni – […]

Continue reading...

Pommi ja sen seuraukset?

29/11/2016

0 Comments

HELSINGIN HIIPPAKUNNAN piispa metropoliitta Ambrosius heitti kirkolliskokouksen avajaispäivänä varsinaisen pommin ilmoittaessaan jäävänsä eläkkeelle ensi vuoden lopussa. Ilmoitukseen liittyi toive uuden hiippakuntapiispan valitsemisesta Helsingin hiippakuntaan vuoden 2017 kirkolliskokouksessa. Olen useamman kerran haastatellut metropoliitta Ambrosiusta – ensimmäisen kerran suuren paaston aikaan vuonna 1993. Silloin hän asui Kuopiossa, arkkipiispa Paavalin entisessä virka-asunnossa Suokadulla, ja haastattelukäynnillä panin merkille seinille […]

Continue reading...

Kirkolliskokousedustaja Maria Lampinen: ”Valoisa ortodoksinen uskonnäkemys puhuttelevat”

28/11/2016

0 Comments

Viime vuonna hyväksytyssä kirkon toiminta- ja tavoitesuunnitelmassa kirkon toiminnan päälinjauksiksi määritellään  jumalanpalveluselämän ylläpitäminen, jäsenyyden  ja identiteetin vahvistaminen, kirkon lähetystehtävästä huolehtiminen, eettisesti oikea toiminta ja vastuunkantaminen lähimmäisestä sekä  diakoniasta, lasten ja nuorten aktivoiminen kirkon toimintaan, resurssien tarkoituksenmukainen käyttö ja kestävä talous, . Vastuu näiden tehtävien toteuttamisesta parhaalla mahdollisella tavalla on hiippakunnilla ja seurakunnilla. Suunnitelmaa tehdessä on […]

Continue reading...

Metropoliitta Ambrosius eläkkeelle 2017

28/11/2016

0 Comments

Helsingin metropoliitta Ambrosius ilmoitti Suomen ortodoksisen kirkon kirkolliskokouksessa käyttämässään puheenvuorossa, että aikoo jäädä eläkkeelle vuoden 2017 lopussa, ”jos Jumala suo”. Metropoliitta Ambrosius myös esitti toiveenaan, että ensi vuonna syksyllä kokoontuva vuoden 2017 kirkolliskokous voisi valita hänelle seuraajan. Aristarkos Sirviö

Continue reading...

Kirkolliskokousedustaja Soili Penttonen: ”Arkkipiispan istuimen mahdollinen siirto vaikuttaa kirkon hiippakuntarakenteeseen”

28/11/2016

0 Comments

Nunna Elisabet on tehnyt kirkolliskokoukselle aloitteen arkkipiispan istuimen mahdollisen Helsinkiin siirron selvittämisestä. Hän esittää, että kirkolliskokous nimeäisi työryhmän, joka antaisi selvityksensä vuoden 2017 kirkolliskokoukselle. Aloite itsessään on kannatettava. Edellisillä kirkolliskokouskausilla on tehty selvityksiä erilaisista hallintomalleista ja arkkipiispan istuimen sijaintiakin on sivuttu. Eteenpäin ei kuitenkaan ole päästy. Kysymys arkkipiispan istuimen sijainnista on asia, joka pitää käsitellä […]

Continue reading...