Kirkolliskokouksen toisena päivänä aloitteet olivat käsittelyssä

Suomen ortodoksisen kirkon vuoden 2016 kirkolliskokouksen toisena päivänä valiokunnat työskentelivät koko päivän. Asioiden käsittely etenee kirkolliskokouksessa kaksivaiheisesti. Valiokunnat valmistavat käsittelemistään asioista mietinnöt, jotka pannaan ensimmäisessä käsittelyssä pöydälle.… Read more ”Kirkolliskokouksen toisena päivänä aloitteet olivat käsittelyssä”

Patriarkan tervehdyksessä ja arkkipiispan puheessa linjattiin ortodoksisen kirkon avioliittokäsitys

Suomen ortodoksisen kirkon kirkolliskokous alkoi Heinävedellä Kristuksen kirkastumisen luostarissa maanantaina 28.11. Tänä vuonna kaudelle 1.6.2016 – 31.5.2019 valituille edustajille kokous oli ensimmäinen. Ortodoksisen kirkon hallintoa sääntelee laki… Read more ”Patriarkan tervehdyksessä ja arkkipiispan puheessa linjattiin ortodoksisen kirkon avioliittokäsitys”

Kirkolliskokousedustaja Maria Lampinen: ”Valoisa ortodoksinen uskonnäkemys puhuttelevat”

Viime vuonna hyväksytyssä kirkon toiminta- ja tavoitesuunnitelmassa kirkon toiminnan päälinjauksiksi määritellään  jumalanpalveluselämän ylläpitäminen, jäsenyyden  ja identiteetin vahvistaminen, kirkon lähetystehtävästä huolehtiminen, eettisesti oikea toiminta ja vastuunkantaminen lähimmäisestä sekä … Read more ”Kirkolliskokousedustaja Maria Lampinen: ”Valoisa ortodoksinen uskonnäkemys puhuttelevat””

Kirkolliskokousedustaja Soili Penttonen: ”Arkkipiispan istuimen mahdollinen siirto vaikuttaa kirkon hiippakuntarakenteeseen”

Nunna Elisabet on tehnyt kirkolliskokoukselle aloitteen arkkipiispan istuimen mahdollisen Helsinkiin siirron selvittämisestä. Hän esittää, että kirkolliskokous nimeäisi työryhmän, joka antaisi selvityksensä vuoden 2017 kirkolliskokoukselle. Aloite itsessään on… Read more ”Kirkolliskokousedustaja Soili Penttonen: ”Arkkipiispan istuimen mahdollinen siirto vaikuttaa kirkon hiippakuntarakenteeseen””