Kirkolliskokous aloittaa työnsä maanantaina

Kirkolliskokouksen täysistunto vuonna 2015 Valamon kulttuurikeskuksessa. (Kuva/Photo: Aristarkos Sirviö)
Kirkolliskokouksen täysistunto vuonna 2015 Valamon kulttuurikeskuksessa.
(Kuva/Photo: Aristarkos Sirviö)

Suomen ortodoksisen kirkon kirkolliskokous kokoontuu maanantaina 28. marraskuuta 2016 Kristuksen kirkastumisen luostarissa Uudessa Valamossa Heinävedellä. Kokouksen työskentely aloitetaan luostarin pääkirkossa kello 12 toimitettavan rukouspalveluksen jälkeen Valamon kulttuurikeskuksen salissa.

Kirkolliskokous on Suomen ortodoksisen kirkon ylin päättävä elin. Kirkolliskokouksen tehtäviin kuuluu tehdä päätöksiä kirkon lainsäädäntöä, hallintoa ja taloutta koskevissa asioissa sekä tehdä linjauksia kirkollisen elämän ja toiminnan suhteen.

Kirkolliskokouksen itseoikeutettuja jäseniä ovat Suomen ortodoksisen kirkon piispat, Karjalan ja koko Suomen arkkipiispa Leo, Helsingin metropoliitta Ambrosius, Oulun metropoliitta Elia ja Joensuun piispa Arseni. Lisäksi kirkolliskokouksen jäseniä ovat vaalilla valitut 18 maallikoiden, 11 papiston ja kolme kanttoreiden edustajaa.

Kirkolliskokousedustajat 1.6.2016 – 31.5.2019:

Arkkimandriitta Sergei
Sidoroff Mikko
Lampropoulos Ioannis
Roszczenko Aleksander
Sundkvist Mikael
Lampinen Juha
Salminen Markku
Larikka Andreas
Tynkkynen Timo
Sjöberg Aleksej
Patronen Marko
Laukkanen Sofia
Merras-Häyrynen Varvara
Matsi Juhani
Kähkönen Martti
Ihalainen Jarmo
Salmikangas Anna-Katariina
Riikonen Juha
Tolvanen Matti
Halonen Pirjo
Lampinen Maria
Haikala Tuovi
Penttonen Soili
Nunna Elisabet
Saarinen Ulla
Nordell Risto
Lappalainen Anatoli
Uotila Vesa
Rauhala Marja
Mattila Mari
Meskus Hannele
Halonen Veikko

Kirkolliskokousedustajista Simo Haavisto on ilmoittanut luopuvansa kirkolliskokousedustajan tehtävästä, sillä maallikkojäsenenä valituksi tullut Haavisto vihittiin myöhemmin  samana  keväänä  (29.5.)  diakoniksi.  Haaviston tilalle kirkolliskokouksen maallikkoedustajaksi Oulun hiippakunnasta tulee varasijalla ollut Veikko Halonen.

Kokouksen asialuettelo:

Kokouksen järjestäytyminen

 1. Puheenjohtajiston ja sihteeristön toteaminen sekä varapuheenjohtajien valitseminen 2. Kirkolliskokouksen esityslistan vahvistaminen ja asioiden käsittely  valiokunnissa 3. Kirkolliskokouksen menojen kattaminen, päättäminen edustajien ja avustajien palkkioista Kirkollishallituksen esitykset
 2. Kirkolliskokouksen valiokuntien jäsenten valinta
 3. Kirkollishallituksen asiantuntijajäsenten valinta
 4. Kirkon keskusrahaston tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus vuodelta 2015 sekä vastuuvapaudesta päättäminen
 5. Keskusrahaston vuoden 2017 talousarvio sekä toiminta­ ja taloussuunnitelma vuosille 2017– 2019
 6. Kirkon tilintarkastajien valitseminen
 7. Kirkollishallitukselle saapuneet aloitteet
 8. a) Aloite kirkon venäjänkielisen viestinnän kehittämisestä
 9. b) Aloite kiinteistösuunnitelman laatimisesta
 10. c) Aloite seurakunnan valtuustovaalin suoritustavan muuttamisesta
 11. d) Aloite kirkolliskokouksen työjärjestyksen päivittämisestä
 12. e) Aloite  venäjänkielisen  papin  toimen  perustamisesta  Karjalan  hiippakuntaan  ja  tarvittavan määrärahan varaamiseksi kirkon talousarvioon
 13. f) Aloite työryhmän nimeämisestä selvittämään arkkipiispan istuimen mahdollisen Helsinkiin siirron vaikutuksia.
 14. Lakityöryhmän raportti

Tiedoksi merkittävät asiat

 1. Vuoden 2015 kirkolliskokouksen päätökset ja jatkotoimet 12. Keskusrahaston ja seurakuntien yhteinen konsernilaskelma 2015  sekä Valamon luostarin jaLintulan luostarin tilinpäätökset vuodelta  2015.
 2. 13.Konsernitilinpäätös, joka käsittää kirkon keskusrahaston tilinpäätöksen, Skiitta Oy:n tilinpäätöksen sekä Konevitsan ja Petsamon luostarien tilinpäätökset  vuodelta 2015. 14. Palvelukeskuksen taloustoimiston auditoinnin raportti
 3. Kirkon henkilöstön työhyvinvointikysely 2016
 4. Skiitta Oy:n talousarvio vuodelle 2017

Kokouksen asiat käsitellään valiokunnissa. Valiokunnat tuovat asiat mietintöinä täysistuntojen päätöskäsittelyyn.

Kirkolliskokouksen täysistuntoja voi yleisö seurata kokoussalin takaosaan varatuilta paikoilta.  Valiokuntatyöskentely tapahtuu sen sijaan suljetuin ovin.

 

OT/ Aristarkos Sirviö