Kirkolliskokousedustaja Maria Lampinen: ”Valoisa ortodoksinen uskonnäkemys puhuttelevat”

Kirkolliskokouedustaja Maria Lampinen. (Kuva/photo: Aristarkos Sirviö)
Kirkolliskokouedustaja Maria Lampinen.
(Kuva/photo: Aristarkos Sirviö)

Viime vuonna hyväksytyssä kirkon toiminta- ja tavoitesuunnitelmassa kirkon toiminnan päälinjauksiksi määritellään  jumalanpalveluselämän ylläpitäminen, jäsenyyden  ja identiteetin vahvistaminen, kirkon lähetystehtävästä huolehtiminen, eettisesti oikea toiminta ja vastuunkantaminen lähimmäisestä sekä  diakoniasta, lasten ja nuorten aktivoiminen kirkon toimintaan, resurssien tarkoituksenmukainen käyttö ja kestävä talous, . Vastuu näiden tehtävien toteuttamisesta parhaalla mahdollisella tavalla on hiippakunnilla ja seurakunnilla.

Suunnitelmaa tehdessä on pysähdytty aidosti ja vakavasti pohtimaan, mikä on pitkän tähtäimen tavoite kirkossamme. Miten me huolehdimme ihmisistä? Miten kohtaamme heidät?  Millaista ihmiskuvaa tuomme esille?  Miten aineellisia ja henkisiä resursseja jaetaan ja kohdennetaan? Miten palvelemme seurakuntalaisia kaikkialla kirkkomme alueella? Etsimme jatkuvasti mahdollisuuksia ja hyviä keinoja kirkon sanoman vaikuttavaan edistämiseen.

Tunnistettuja hyviä keinoja ovat mm. laaja verkostoituminen ja yhteistyö, osaamisen jakaminen ja avunanto, toimintatilojen yhteinen omistaminen, käyttäminen ja ylläpitäminen, sekä seurakuntien kaikenlainen keskinäinen avunanto.  Toimintamuotojen kehittäminen, uudistaminen ja jalostaminen myös omaa ajattelua haastaen on keskeistä. Vapaaehtoiset toimijat muodostavat korvaamattoman resurssin seurakunnan kaikessa toiminnassa.

Kirkon toiminta yleisesti kohtaa nykyisin monia haasteita ja sen merkitys näyttää vähenevän yhteiskunnassamme..

Kirkollamme on niin paljon annettavaa, myös nykyihmiselle. Jumalanpalveluselämä, hiljentymisperinne, asketismi ja valoisa ortodoksinen uskonnäkemys puhuttelevat ihmistä tänäänkin niin kuin näemme kirkkoon liittyneistä, jos ihminen saa mahdollisuuden syventyä ja tutustua niihin ja kokee uskon mahdollisuuden elämässään. Myös rakkauden ja diakonian läsnäolo kaikessa Kirkon työssä kutsuu luokseen.

Kirkon kannalta hallinnon kehittäminen ja rakennemuutos on tärkeää. Hallinnon rakenteita tarvitaan, koska toiminta ei voisi itseorganisoitua, mutta niitä voisi tuntuvasti keventää. Maallikkojen päällekkäisiä rooleja olisi hyvä vähentää ja muodostaa kevyempi, ehkä jopa yksiportainen hallintoelin, jossa olisi asiantuntijoita mukana. Seurakunnissa on usein hankalaa löytää tarpeeksi jäseniä seurakunnan moniin hallintoelimiin ja toimikuntiin. Ja kun he löytyvät, työ mitä he tekevät on tärkeää ja aikaa vievää, todellista vapaaehtoistyötä.

On muistettava, että rakenteet, hallinto, raha, ja resurssit tai niitä kuvaava kieli eivät vähennä hengellisyyttä , vaan me toimijat olemme siinä avainasemassa. On meidän valintamme, mistä puhumme ja miten, miten hengellisyytemme tai sen puute välittyy toisille. Se, miten edustamme kirkkoamme yhteiskunnassa, yhteisöissämme ja muualla vaikuttaa suuresti myös kirkon ja seurakuntien tulevaisuudessa selviämiseen.  Kirkon työntekijät ovat suurin resurssimme, ja avainasemassa kirkon tavoite- ja toimintasuunnitelman toteuttamisessa seurakunnissa ja hiippakunnissa.

Ryhdikäs johtaminen, avoin keskustelu ja innostava, uutta luova ja yhteistyötä rakentava ilmapiiri auttaa arvioimaan toimintaamme, antaa rohkeutta muuttaa toimimattomia käytäntöjä ja mahdollistaa hyvän yhteistyön.

Maria Lampinen

Kirkolliskokousedustaja

Helsinki