Piispainkokouksen päätös ja kirkon uudet toimielimet

Kirkolliskokouksen täysistunto Valamon luostarin kulttuurikeskuksen salissa 2016. (Kuva/Photo: Aristarkos Sirviö )
Kirkolliskokouksen täysistunto Valamon luostarin kulttuurikeskuksen salissa 2016.
(Kuva/Photo: Aristarkos Sirviö )

Kirkolliskokouksen yhteydessä kokoontui myös piispainkokous 28.11. Sen päätöksistä on tiedotettu, että Kimmo Kalliselle palautettiin diakonius ja rovasti Mikko Kärjen toimituskielto on purettu.

Piispainkokouksen jäseniä ovat arkkipiispa Leo (puheenjohtaja), metropoliitta Ambrosius, metropoliitta Elia ja piispa Arseni.

Koska Valamon luostarissa tänään päättynyt kirkolliskokous oli uusien edustajien kolmivuotisen toimikauden ensimmäinen kokous, kirkolliskokous valitsi jäsenet eri valiokuntiin.

Kirkolliskokouksen jäsenet valiokunnittain toimikaudeksi 2016–2019:

Lakivaliokunta:

Andreas Larikka

Marja Rauhala

Mikko Sidoroff

Matti Tolvanen, puheenjohtaja

 

Sivistysvaliokunta:

Arkkimandriitta Sergei

Maria Lampinen, puheenjohtaja

Anatoli Lappalainen

Juhani Matsi

Risto Nordell

Juha Riikonen

Aleksander Roszczenko

Anna-Katriina Salmikangas

Aleksej Sjöberg

Vesa Uotila

 

Hallintovaliokunta:

Tuovi Haikala, puheenjohtaja

Pirjo Halonen

Veikko Halonen

Juha Lampinen

Sofia Laukkanen

Soili Penttonen

Mikael Sundkvist

nunna Elisabet (Liisa Toppila)

Timo Tynkkynen

 

Talousvaliokunta:

Jarmo Ihalainen

Martti Kähkönen

Ioannis Lampropoulos

Mari Mattila

Varvara Merras-Häyrynen

Hannele Meskus

Marko Patronen

Ulla Saarinen

Markku Salminen, puheenjohtaja

 

Tarkastusvaliokunta:

Pirjo Halonen

Jarmo Ihalainen

Matti Tolvanen

nunna Elisabet

 

Kirkolliskokous valitsi uudet asiantuntijajäsenet kirkollishallitukseen.

Kirkollishallituksen asiantuntijajäsenet ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä toimikaudelle 2016–2019 :

Pappisjäsen: Markku Salminen, henkilökohtainen varajäsen Ioannis Lampropoulos

Lakimiesjäsen: Matti Tolvanen, henkilökohtainen varajäsen Risto Ikäheimo

Nunna Elisabet (Liisa Toppila), henkilökohtainen varajäsen Maria Lampinen

Hannele Meskus, henkilökohtainen varajäsen Ulla Saarinen

Kirkollishallituksen muut jäsenet:

Puheenjohtaja, arkkipiispa Leo

Helsingin metropoliitta Ambrosius

Oulun metropoliitta Elia

Joensuun piispa Arseni

 

OT/Aristarkos Sirviö