Mieheksi ja naiseksi hän loi heidät ( 1. Moos. 1:27 )

Ortodoksiviestin torjuma kirjoitus

Ortodoksiviestin numerossa 07/16 käsiteltiin homoseksuaalina tai lesbona elämistä kirkkomme jäsenenä ja siihen liittyviä parisuhdekysymyksiä. OV:n numerossa 08/16 yliopistonlehtori, dosentti Johan Bastubacka ja KM, luokaopettaja Erwin Woitsch toivat esiin oman näkemyksensä kyseisestä kirjoituksesta. Koska Bastubackan ja Woitschin kirjoitus ei ollut pienimmässäkään määrin ortodoksisen kristillisen opetuksen mukainen, kirjoitin lehteen vastineeni. Tätä kirjoitustani OV ei kuitenkaan halunnut julkaista, vaan päätoimittaja Anne Kärkkäinen totesi: ”Lopetamme nyt kuitenkin keskustelun homoseksuaalisuudesta Ortodoksiviestissä. Aiheesta on monenlaisia näkökantoja, joita tuotu esiin riittävästi kahdessa edellisessä lehdessä. Ratkaisuni on puhtaasti journalistinen. Haluan antaa tilaa muille kirkon tärkeille keskustelunaiheille.” Koska siis OV suosii ”sateenkaariajatuksia” enemmän kuin ortodoksisen kirkon kristillistä oppia julkaistaan kirjoitukseni nyt Simeon ja Hannassa. Vaikka foorumi onkin eri, lukijakunta on kuitenkin paljolti sama. 


Mieheksi ja naiseksi hän loi heidät

Kirkon pappina ilmaisen huolestumiseni siitä tavasta, jolla yliopistonlehtori, dosentti Johan Bastubacka ja KM, luokanopettaja Erwin Woitsch käsittelivät seksuaalivähemmistöjä ja avioliittoa lehden viime numeron lukijapalstalla. He toivat esiin närkästyksensä toissa numeron kirjoituksesta, jossa kyseisiä asioita kosketeltiin. Samoin minä tuon julki harmistumiseni. En tosin samoista syistä kuin Bastubacka ja Woitsch, vaan aivan päinvastaisista lähtökohdista. Näin siksi että pidän kyseistä tekstiä vähintäänkin arveluttavan liberaalina. Mielestäni koko kirjoitus olisi saanut jäädä kirjoittamatta ja olla antamatta aihetta enempään keskusteluun. Kirkollamme on seksuaalikysymykseen selkeä kanta, eikä Jumalan ilmoitukseen perustuva oppi voi muuttua ajan vaatimusten ja yhteiskunnallisten virtausten myötä.

Kirkkomme hyväksyy vain miehen ja naisen välisen avioliiton. Ei muita avioliitonomaisia parisuhteita. Bastubacka ja Woitsch kuitenkin kirjoittavat että ”yhteiskunnan legitimoimassa parisuhteessa elävät voivat noudattaa ja soveltaa niitä ohjeita, joita Kirkon traditio antaa parisuhteessa elämisestä, ja näin kasvaa rakkaudessa ja uskossa ja kulkea pyhityksen tietä”. Tällainen ajatus ja väittämä on täysin absurdi ja vailla pohjaa. Miten tällaisessa parisuhteessa noudatetaan Kirkon ohjeita ja traditiota – saatikka sitten pyhitytään – kun kerran koko parisuhde itsessään on Jumalan käskyjen vastainen?

Kirjoittajat totesivat seurakunnissamme olevan paljon seksuaalivähemmistöihin kuuluvia ihmisiä, mikä on aivan totta. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että nämä piirit voisivat ruveta ”lyömään tahtia” ja päättämään siitä, mitä Kirkossa opetetaan ja puhutaan. Kirkon on pysyttävä uskollisena sille ilmoitukselle, jonka se on Herraltaan saanut.
Vai olemmeko, ken ties, kulkemassa kohti aikaa jolloin jumalanpalveluksissa ei saa enää lukea niitä kohtia Raamatusta, joissa homo- ja lesbosuhteet osoitetaan synniksi?

(Kuva/photo: Aristarkos Sirviö)
(Kuva/photo: Aristarkos Sirviö)

Isä Timo Soisalo