Turvapaikanhakijat ja vakaumuksen aitous

 

Ruotsin Sudbergissa sijaitsevassa Centrumkyrkassa kastettiin äskettäin 21 pakolaista. He kaikki ovat entisiä islaminuskoisia ja kotoisin Syyriasta ja Irakista.
(Kuva/photo: Världen idag / Sara Andersson )

TURVAPAIKANHAKIJOIDEN määrän kymmenkertaistuminen ja laiton maahantulo ovat väistämättömästi merkinneet satojen miljoonien eurojen lisäpanostuksia vastaanottotoimintaan, oleskelulupahakemusten käsittelyyn ja kotouttamiseen. Tänne tulijoille ja jääville on tärkeää kertoa suomalaisista perusoikeuksista ja kansalaisvapauksista.

Turvapaikanhakijat tulevat tyypillisesti maista, joissa uskonnon- ja sananvapautta, yhdistymisvapautta ja kokoontumisvapautta rajoitetaan. Useat heistä pakenevat kotiseudultaan juuri näiden oikeuksien puutteen vuoksi.

USKONNONVAPAUS on universaali ihmisoikeus, joka merkitsee oikeutta harjoittaa ja toteuttaa omaa uskontoa, oikeutta uskonnottomuuteen sekä oikeutta vaihtaa uskontoa. Uskonnonvapaus saattaa meille suomalaisille kuulostaa itsestäänselvyydeltä, mutta maailmanlaajuisesti näin ei ole.

Useilla valtioilla on vaikeuksia tämän perustavan ihmisoikeuden turvaamisessa. Tiedämme esimerkiksi, että Afganistanin ihmisoikeustilanne on tällä hetkellä niin heikko, että sinne ei voida lainkaan palauttaa sellaisia turvapaikanhakijoita, jotka ovat jättäneet islamin ja kääntyneet kristityiksi. Näissä yhteisöissä sovelletaan šaria-lainsäädäntöä ja hengenvaara on ilmeinen, jos kristityksi kääntyminen ja kasteen ottaminen on yhteisöllä tiedossa.

TÄNÄ AIKANA on erityisesti syytä puolustaa islamilaisen väestön oikeutta täyteen uskonnonvapauteen, sillä heiltä usein puuttuu oikeus vaihtaa uskontoa. Osa Suomeen turvapaikanhakijoina tulleista muslimeista on kääntynyt täällä kristityiksi, jonka jälkeen heitä on kertomansa mukaan ryhdytty vainoamaan maanmiestensä taholta.

Islamilaisessa yhteisössä islamista luopunutta voidaan nimittää luopioksi ja kääntynyt henkilö saatetaan kieltää. Hänen asemansa ja henkensä kotimaassaan tulee siitä lähtien vakavasti uhatuksi.

Ketään ei saa lähettää kuolemaan! Kansainväliset sopimukset ja oma lainsäädäntömmekin kieltää palauttamisen, jos se johtaa henkilön kuolemanvaaraan tai vainoon.

ON SELVÄÄ, että kun maahanmuuttoviraston työntekijät puhuttelevat turvapaikanhakijoita, uskonnollisen vakaumuksen selvittäminen ei ole helppoa. Itse tunnen afgaaneja, jotka ovat Suomessa kääntyneet kristityiksi ja saaneet täällä kasteen, mutta ovat kasteesta ja kastekoulusta huolimatta saaneet erikoisella tavalla kielteisen päätöksen maahanmuuttovirastolta.

On tärkeää, että maahanmuuttoviraston suorittamaa puhuttelua ja päätöksentekoa ohjataan riittävällä tavalla, jotta vakaumuksen aitouden selvittämisessä vältettäisiin virhearvioinnit.

Tuoreessa päätöksessään Korkein hallinto-oikeus painotti, että kristityksi kääntyneiden turvapaikanhakijoiden vakaumuksen aitous on selvitettävä huolellisesti. Merkittävää päätöksessä oli KHO:n määräys siitä, että tänne Iranista tulleen turvapaikanhakijan asiassa on pidettävä suullinen käsittely. Korkein hallinto-oikeus totesi päätöksessään, että uskonnollisen kääntymisen aitouden todentaminen edellyttää hakijan itsensä suullista kuulemista ja mahdollisten todistajien kuulemista. Päätöksessä erityisesti huomioitavaa on myös kääntymisen aitouden selvittämisen tärkeys niin omantunnonkysymyksenä kuin elämäntapanakin.

SEURAKUNNILLA ja kristityillä on täysi oikeus pitää esillä kristinuskon sanomaa maahanmuuttajien keskuudessa. On arvokasta, että Suomi on maa, joka tarjoaa myös uskonsa vuoksi vainotuille turvapaikan. Kirkoilla ja niiden jäsenillä on haaste toimia vainottujen puolesta sekä toivottaa heidät tervetulleiksi myös seurakuntayhteyteen.

Kirkon keskeisin tehtävä on edelleen evankeliumin julistaminen ja Raamatun sanoman esillä pitäminen. Kirkkojen näkökulmasta se lähetyskenttä, johon aiemmin lähdettiin kauas, on nyt tullut lähelle. Kulttuurien ymmärtämistä ja uskonnollista lukutaitoa tulee vahvistaa kaikilla foorumeilla.

Päivi Räsänen

Kirjoittaja on kansanedustaja ja koulutukseltaan lääkäri