Pyhä Nikolaos Ihmeidentekijä

(Kuva/photo: orthodox.net)

Kun Herra saarnasi Jumalan Sanaa maailmassa, Hänen ympärillään parveilivat tuhannet ihmiset. Hänen opetuslapsensa olivat lähinnä Häntä. Paikalla oli myös muita, jotka halusivat kuunnella pyhää saarnaamista. Paikalla oli myös niitä, joilla oli salainen toive tulla parannetuksi lukuisista vaivoistaan. Lyhyesti, inhimillisen surun virta etsi Armollisen Opettajan jalkoja. Ja Hän, suoden parannuksia, seisoi avoimella paikalla ja avasi suunsa puhumaan kaikkina aikoina muuttumattomista jumalallisista käskyistä. ”Autuaita olette te köyhät, sillä teidän on Jumalan valtakunta. Autuaita te, jotka nyt olette nälissänne: teidät ravitaan. Autuaita te, jotka nyt itkette: te saatte nauraa. Autuaita olette te, kun teitä Ihmisen Pojan tähden vihataan ja herjataan, kun ihmiset erottavat teidät keskuudestaan ja inhoavat teidän nimeännekin. Iloitkaa silloin, hyppikää riemusta, sillä palkka, jonka te taivaassa saatte, on suuri” (Luuk. 6:20–23).

Vastasiko ihmiskunta noihin Vapahtajan pyhiin sanoihin? Kyllä, maailma vastasi: apostolien, pyhien esipaimenten, marttyyrien, pyhittäjien ja kaikkien Kristuksen todellisten henkilöiden persoonissa. Heidän nöyrät sydämensä hyväksyivät Hänen käskynsä tuoden esiin rikkaan ja runsaan hedelmän. Nöyryys tuli juureksi, josta muut pyhän uskon hedelmät kasvoivat. Nöyryys ylensi ihmiset antaen heille moninaiset armon lahjat ja kirkastaen heidät taivaallisessa valtakunnassa. Noiden nöyrien ja lempeiden työläisten ja hyveissä kilvoittelevien askeettien joukossa oli myös Kirkon kunnioittama pyhä Nikolaos, joka oli kuullut Kristuksen pelastavaisen opetuksen sanat ja seurasi Häntä vankkumattomasti ja uskollisesti täyttäen evankeliumin käskyt pyrkien kaikessa seuraamaan Herraansa.

Pyhä Nikolaos syntyi Lyykiassa hurskaille vanhemmille Theofanille ja Nonnalle, ja kasvoi Jumalaa pelkäävänä nuorukaisena. Innoittuneena yksinkertaisesta mutta elävästä ja sydämellisestä uskosta hän oli muiden uskonpuolustajien, Jumalan profeetta Elian ja Herran kastaja Johanneksen, kaltainen. Hänen intonsa Kristus Jumalan kunniaksi tuli esiin ensimmäisen ekumeenisen kirkolliskokouksen aikana, jolloin hän, sietämättä kerettiläisen Areioksen jumalanpilkkaa, läimäytti tätä poskelle. Kokouksen isät tuomitsivat tämän teon. Mutta Herra, joka ilmestyi Jumalansynnyttäjän kanssa eräille kokouksen isille, vapautti ja palautti hänet piispalliseen asemaan. Näyssä isät näkivät, kuinka Vapahtaja itse antoi Nikolaokselle evankeliumin Jumalansynnyttäjän antaessa hänelle omoforinsa. Tämä oli perusteltua, koska hänen toimintansa ei johtunut sydämen turmeluksesta tai tapojen puutteesta. Se oli Jumalan kunnian puolustamisen innosta noussut teko.

Eräässä toisessa tapauksessa tämä vanhurskas sielu nousi kapinaan syyttömien tuomitsemisen vuoksi. Hän täyttyi pyhällä innolla heidän pelastuksekseen ja oli valmis antamaan oman henkensä lähimmäistensä edestä pelastaakseen heidät kuolemasta. Samasta syystä hän vieraili vankien luona, sekä pelasti merihädässä olevia.

Kristuksen pyhä esipaimen Nikolaos on korotettu pyhien joukkoon armollisuutensa, sääliväisyytensä, ja avun tarpeessa olevien auttamisen vuoksi. Loppujen lopuksi me, omassa heikkoudessamme, useimmiten käännymme Jumalan ja Hänen pyhiensä puoleen saadaksemme apua ruumiillisiin ja hengellisiin tarpeisiimme. Hyvin usein nuo pyhät ovat osoittaneet monissa laupeuden teoissa apuaan kärsiville. Vakavasta, ankarasta ja hiljaisesta ulkonaisesta olemuksesta huolimatta Kristuksen pyhä esipaimen osoittaa harvinaislaatuista hengellistä hyvyyttä, lempeää sydämellisyyttä ja myötätuntoa murheellisille ja kärsiville, ja aina kiirehtii auttamaan kaikkia häntä avukseen kutsuvia. Tämän vuoksi hän nauttii erityistä kunnioitusta ja rakkautta ei ainoastaan ortodoksien parissa, vaan myös muiden kristittyjen parissa, vieläpä juutalaisten ja muslimien keskuudessa. Kaikkialla auringon alla on nähty hänen ihmeitään, joita hän anteliaasti vuodattaa kaikille hänen apuaan murheisiinsa pyytäville.

Kirkko kunnioittaa häntä veisuissa nälkäisten ruokkijana, merelle eksyneiden opastajana sekä vaikeuksissa ja koettelemuksissa olevien joutuisana auttajana. Todellakin, koko hänen elämänsä oli siunauksien suomista kärsivälle kansalle.

Anokaamme häneltä, että hän pyytäisi meille hengellisiä lahjoja: nöyryyttä, sävyisyyttä ja rakkautta.

Pyhä Nikolaos, rukoile Jumalalta meille sielujemme pelastusta!

Aamen.

Isä Markus Kinkki

 

Pyhän Nikolaos Ihmeidentekijän juhlapäivää vietetään kahdesti kirkkovuoden aikana. Toukokuun 9. päivänä muistetaan pyhän Nikolaoksen reliikkien siirtoa Bariin vuonna 1087 ja joulukuun 6. päivänä on pyhän Nikolaos Ihmeidentekijän, Myrran piispan, muistopäivä. Hän kuoli joulukuun 6. päivänä vuonna 343.