Joosef Vola vihittiin papiksi

”Aksios! Aksios! Aksios!”
(kuva/photo: Aristarkos Sirviö)

Helsingin metropoliitta Ambrosius vihki diakoni Joosef Volan papiksi Uspenskin katedraalissa sunnuntaina 27.8. toimitetun juhlaliturgian yhteydessä.

Puheessaan metropoliitta korosti hänen perehtyneisyyttään liturgiikkaan ja teologista oppineisuuttaan.

Joosef Vola on vihitty diakoniksi tammikuussa 2016.

Papiksi vihittävä Joosef Vola pohti pitämässään puheessa papin julistustehtävää.

”Papillisen opettamisen esikuvana onkin nähtävissä apostolien tekemä julistustyö, johon apostoli Paavali päivän epistolassa viittaa. Itse julistustyö on kuitenkin saanut alkunsa Kristuksen varhaisimmasta toiminnasta, sillä jo hänen saarnatoimintansa aloittaneisiin sanoihin sisältyy Kirkkomme keskeisin opetus Jumalan Valtakunnasta ja pelastuksemme edellytyksistä: ”Kääntykää, sillä taivasten valtakunta on tullut lähelle.”

Isä Joosef luki seurakunnan keskellä liturgian päätösrukoukset.
(Kuva/photo: Aristarkos Sirviö)

Hän totesi papin toimivan aina hiippakunnan piispan valtuuttamana ja edustajana.

”Tämä sidonnaisuus piispaan konkretisoituu muun muassa siinä, että vaikka papille on mahdollista edeskantaa eukaristista uhria, on tämän mysteerion toimittamisen edellytyksenä piispan vihkimä alttaripöytä tai vähintäänkin hänen siunaamansa antiminssiliina. Samoin pappi voi kyllä toimittaa kasteen mysteerion, mutta mirhavoitelun osalta hän on riippuvainen piispoista, jotka mirhavoiteen sekoittavat, siunaavat ja luovuttavat käytettäväksi”.

Helsingin ortodoksisen seurakunnan 190-vuotisjuhlaliturgiassa papiston rivissä isä Joosef rovastien keskellä; vasemmalla Helsingin seurakunnan kirkkoherra rovasti Markku Salminen, oikealla Tallinnan Simeonin ja Hannan katedraaliseurakunnan kirkkoherra rovasti Mattias Palli ja rovasti Veikko Purmonen.
(Kuva/photo: Aristarkos Sirviö)
Seurakuntalaiset kävivät kunnioittamassa ristiä ja samalla onnittelivat isä Joosefia. Kuvassa Tatjana Vilenius onnittelemassa ja vuoroaan odottaa Tarja Lehmuskoski.
(Kuva/photo: Aristarkos Sirviö)
Katedraalin mäellä odottelivat seurakunnan 190-vuotisjuhlan alkua (vasemmalta) isä Petri Hakonen ja isä Joosef Vola.
(Kuva/photo: Aristarkos Sirviö)

Isä Joosef palvelee Helsingin seurakunnassa suomen-, ruotsin – ja venäjänkielisiä seurakuntalaisia.

S&H

Simeonissa ja Hannassa julkaistiin haastattelu isä  Joosefista 13.01.2016 (napsauta tekstiä)