Miksi ympärileikkaus on niin suuri juttu Raamatussa – vai onko?

Herran ympärileikkaus
(Kuva/photo: OCA )

Okko Balagurinin haastattelussa nousi esiin useasti hänen oleskelunsa Israelissa ja tutustuminen sikäläiseen elämänmenoon. Tiedän, että Nyky-Israelissa keskustellaan paljon poikien 8-päiväisenä tehtävästä ympärileikkauksesta ja siitä, olisiko jo aika luopua tästä perinnäistavasta. Erityisesti messiaaniset juutalaiset pohtivat tätä.

Vanhan testamentin ympärileikkaussääntö (1.Moos. 17:9-14) annettiin Abrahamille ja hänen jälkeläisilleen, ja siitä lähtien sen on ajateltu toimineen keskeisenä juutalaisen uskon merkkinä. Mutta onko niin? Kun tarkemmin katsomme asiaa, vanhat uskomukset joutuvat uuteen valoon.

Vanhaa testamenttia kokonaisuutena tarkastellen astuu lihallisen ympärileikkauksen sijaan keskeiseksi lain noudattaminen tai noudattamatta jättäminen, ei ympärileikkaus. Lupaus joka Abrahamille annettiin, jatkui hänen jälkeläisilleen vain koska Abraham pysyi laille kuuliaisena, ei siksi, että jälkeläiset ympärileikattiin. Lihallista ympärileikkausta tärkeämmäksi nousi jo 5. Mooseksen kirjassa sydämen ympärileikkaus (10:16-22; 30:4-6) eli Jumalan käskyjen noudattaminen. Joosuan kirjasta käy myös selvästi ilmi, että lain eli Jumalan tahdon noudattaminen oli se, mitä vaadittiin sekä israelilaisilta että vierailta kansoilta, ei ympärileikkausta.

Jeremiaan ja Hesekielin profetioissa ei ympärileikkauksella ole mitään roolia siinä uudessa liitossa, joka kuulutetaan maanpaosta palaaville. Vanhan testamentin Kirjoitukset –osassa ei ole yhtäkään mainintaa ympärileikkauksesta. Tämä viimeisin Vanhan testamentin osa on kirjoitettu kutsumaan kansakuntia omaksumaan toora ja sen mukana tosi viisaus, sillä kreikkalainen viisaus ei pysty kattamaan viisauden koko kuvaa. Tässä kohdin olisi ollut mahdollisuus tuoda ympärileikkaus kuvaan mukaan näkyvänä merkkinä henkilön sitoutumisesta lakiin, mutta sitä ei tehty. Näin ajatteli myös apostoli Paavali Roomalaiskirjeessään (2:25-29): ”Oikea juutalainen on se, joka on juutalainen sisimmässään, ja oikea ympärileikkaus on sydämen ympärileikkaus, jota ei saa aikaan laki, vaan Henki.”

Miksi ympärileikkaus sitten säilyi juutalaisten keskuudessa aina tähän päivään asti? Tuo uinuva ympärileikkaustapa heräsi henkiin toisella vuosisadalla eKr, jolloin makkabealaiset nousivat kapinaan seleukidikeisari  Antiokos Epifaneen häpäistyä juutalaisten uskontoa. Makkabealaiset käyttivät ympärileikkausta ”kansallisena viirinä”, juutalaisen omana tunnusmerkkinä, joka erotti ”lain kansan”  ”uskottomista”.  Itäisen välimeren seudut oli muodostettu Jehud-nimiseksi provinssiksi, mutta makkabealaiset onnistuivat muodostamaan siitä lyhyeksi ajaksi itsenäisen Jehud-valtion. Kuningas Herodes rakennutti tuolloin Jerusalemiin temppelin, mutta tarvitsi siihen varoja pienen valtionsa ulkopuolelta, ja näin kutsuttiin ”lain noudattajia” kaikkialta tukemaan hanketta. Jehud nimisen valtion asukkaat ja kannattajat olivat jehudim eli juutalaisia. Näin juutalaisuus kehittyi noina aikoina pikemminkin poliittisen tilanteen kuin uskonnon ympärille, ja ympärileikkaus toimi siinä merkkinä kuulumisesta tähän poliittiseen ryhmään. Tätä näkemystä veivät eteenpäin Jeesuksen ajan fariseukset ja uskonkiihkoilijat, vastauksena roomalaisten karskille ylivallalle. Sama toistuu meidänkin aikanamme. Nykyisen Israelin valtion johtajat pyrkivät kaikin keinoin syöttämään omaa näkemystään maailman eri puolilla asuville juutalaisille varmistaakseen näiden tuen johtajien omalle agendalle esim. Palestiina-kysymyksessä.

Jumalan laki ja Jeesuksen evankeliumi on tarkoitettu kaikille kansoille, ei vain juutalaisille. Tämä on sanottu jo Vanhan testamentin alkulehdillä.  Vanha testamentti oli tosin kirjoitettu ja osoitettu Israelille, mutta jatkuvasti puhutaan muista kansoista ja rohkaistaan heitä lain noudattamiseen. Paavalin kirjeet taas oli kirjoitettu ja nimenomaan osoitettu muille kansoille, ei vain juutalaisille. Tämän opetuksen tuli kuulostaa samalta kuin Vanhan testamentin laki, ja siksi niissä jatkuvasti viitataan lakiin.  ”Uuden opettajan” opetuksen tuli heijastaa Vanhan testamentin koko opetusta.  Näin Vanha ja Uusi testamentti muodostavat kokonaisuuden, jossa toista ei voi ymmärtää ilman toista. Onneksi juutalaisilla on kuitenkin mahdollisuus ymmärtää ympärileikkauksen sanoma jo Vanhan testamentinkin lukemisen kautta: vain Jumalan tahdon noudattaminen merkitsee jotain, eivät temput tai uhrit.  Tuo kokonaisuuden sanoma on: Yksi Jumala, yksi laki ja yksi sanoma kaikille kansoille.

Merja Merras

 

Lähde: Paul Nadim Tarazi, The Rise of Scripture. OCABS 2017