Ortodoksisen kirkon kirkolliskokous alkaa maanantaina

 

Kirkolliskokouksen täysistunto vuonna 2016.
(Kuva/Photo: Aristarkos Sirviö)

Suomen ortodoksisen kirkon kirkolliskokous kokoontuu maanantaina 27. marraskuuta 2017 Kristuksen kirkastumisen luostarissa Uudessa Valamossa Heinävedellä. Kokouksen työskentely aloitetaan luostarin pääkirkossa kello 12 toimitettavan rukouspalveluksen jälkeen Valamon kulttuurikeskuksen salissa.

Ensimmäinen täysistunto on määrä alkaa kello 13.

Kirkolliskokous on Suomen ortodoksisen kirkon ylin päättävä elin. Kirkolliskokouksen tehtäviin kuuluu tehdä päätöksiä kirkon lainsäädäntöä, hallintoa ja taloutta koskevissa asioissa sekä tehdä linjauksia kirkollisen elämän ja toiminnan suhteen.

Kirkolliskokouksen itseoikeutettuja jäseniä ovat Suomen ortodoksisen kirkon piispat, Karjalan ja koko Suomen arkkipiispa Leo, Helsingin metropoliitta Ambrosius, Oulun metropoliitta Elia ja Joensuun piispa Arseni. Lisäksi kirkolliskokouksen jäseniä ovat vaalilla valitut 18 maallikoiden, 11 papiston ja kolme kanttoreiden edustajaa.

Vuoden 2017 kirkolliskokouksen asialuettelo:

Kokouksen järjestäytyminen

 1. Puheenjohtajiston ja sihteeristön toteaminen sekä varapuheenjohtajien valitseminen
 2. Kirkolliskokouksen asialuettelon vahvistaminen ja asioiden käsittely valiokunnissa
 3. Kirkolliskokouksen menojen kattaminen, päättäminen edustajien ja avustajien palkkioista

Kirkollishallituksen esitykset

 1. Kirkon keskusrahaston tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus vuodelta 2016 sekä vastuuvapaudesta päättäminen
 2. Arkkipiispan istuimen siirto Helsinkiin
 3. Kirkkojärjestyksen 11 §:n muuttaminen
 4. Keskusrahaston vuoden 2018 talousarvio sekä toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2018–2020
 5. Kirkollishallitukselle saapuneet aloitteet
 6. a) Aloite seurakunnanvaltuuston varajäsenten valitsemiseksi
 7. b) Aloite piispanvaalin suoritustavan muuttamisesta
 8. Lakityöryhmän raportin jatkovalmistelu
 9. Kirkollishallituksen asiantuntijajäsenen varajäsenen valitseminen

Tiedoksi merkittävät asiat

 1. Vuoden 2016 kirkolliskokouksen päätökset ja jatkotoimet
 2. Keskusrahaston ja seurakuntien yhteiset tulos- ja taselaskelmat sekä Valamon luostarin ja Lintulan luostarin tilinpäätökset vuodelta 2016.
 3. Yhdistelmälaskelma, joka käsittää kirkon keskusrahaston tilinpäätöksen, Skiitta Oy:n tilinpäätöksen sekä Konevitsan ja Petsamon luostarien tilinpäätökset vuodelta 2016.
 4. Skiitta Oy:n talousarvio vuodelle 2018

Kirkollishallitus esittää, että asiat käsitellään valiokunnissa seuraavasti:

Hallintovaliokunta: asiat: 5, 8a, 8b, 9, 10

Lakivaliokunta: asiat: 6

Sivistysvaliokunta: asiat: –

Talousvaliokunta: asiat: 4 ja 7

 

Kokouksen asiat käsitellään valiokunnissa. Valiokunnat tuovat asiat mietintöinä täysistuntojen päätöskäsittelyyn.

Kirkolliskokouksen täysistuntoja voi yleisö seurata kokoussalin takaosaan varatuilta paikoilta.

Valiokuntatyöskentely tapahtuu sen sijaan suljetuin ovin.

Kokouksen työskentelystä ja päätöksistä saa lisätietoa kirkon sivustolta: www.ort.fi

 

Aristarkos Sirviö

Heinävesi