Vuoden 2017 kirkolliskokous aloitti työskentelynsä

(Kuva/photo: Aristarkos Sirviö)

Suomen ortodoksisen kirkon vuoden 2017 kirkolliskokouksen avausistunto alkoi tänään Valamon luostarin kulttuurikeskuksessa kello 13. Ennen avausistuntoa toimitettiin luostarin pääkirkossa arkkipiispa Leon johdolla rukouspalvelus.

Istunnon aluksi kuultiin Hänen Pyhyytensä Konstantinopolin, Uuden Rooman arkkipiispan ja Ekumeenisen patriarkan Bartolomeoksen tervehdys vuoden 2017 Suomen ortodoksisen kirkon papiston ja maallikoiden kokoukselle.

Karjalan ja koko Suomen arkkipiispa Leo vieraili kirkolliskokouksen alla Konstantinopolin, Uuden Rooman, arkkipiispa ja ekumeeninen patriarkka Bartolomeos I:n luona Konstantinopolissa (Istanbul) 10.–13. marraskuuta. Arkkipiispan ja patriarkan tapaamisen asialistalla oli erityisesti tämän vuoden kirkolliskokouksen käsittelyyn tuleva kirkon hallinnon uudistukseen liittyvä esitys arkkipiispan istuimen siirrosta Kuopiosta Helsinkiin.

Tervehdyksessään patriarkka otti esiin kirkolliskokouksen asialistalla olevat asiat:

”Äitikirkko on kiitollisuudella vastaanottanut teiltä tiedon, että tulette kutsumaan koolle kirkolliskokouksen, jonka asialista koskee hallintoa, pastoraalista palvelua ja ensimmäisenä asiana arkkipiispan istuimen siirtoa”…

”Tässä iloiten me, teidän patriarkkanne ja meidän vaatimattomuutemme ympärillä olevat pyhät piispat tunnemme vastuumme kirkollisten asioitten kehityksestä meitä lähellä olevassa Suomen autonomisessa kirkossa niin, että se toimisi ja kulkisi Kristuksen pyhän ja suuren kirkon kanonisen suojan, huolenpidon ja valvovien silmien alla ”

Joensuun piispa Arseni luki kokoukselle patriarkan tervehdyksen.
(Kuva/photo: Aristarkos Sirviö)

Tervehdyksen lopuksi patriarkka korosti Suomen autonomisen kirkon asemaa Ekumeenisen patriarkaatin suojeluksessa.

”Kaikkein pyhimmän patriarkaalisen keskuksemme ja pyhän kirkkonne väliset siteet ovat tunnetusti vahvat ja pysyvät. Ne ovat historiassa kehittyneet ja jatkavat lujittumistaan uskon yhteydessä ja Pyhän Hengen osallisuudessa”.

Patriarkan tervehdyksen jälkeen piti Karjalan ja koko Suomen arkkipiispa Leo kirkolliskokouksen avauspuheen. Puheensa teemaksi oli arkkipiispa ottanut perheen.

”Haluan kokouksen aluksi kuitenkin pohtia kysymystä perheestä, tuosta kirkon peiliksikin kutsuttavasta yhteisöstä. Kuluneena vuonna yhteiskunnassamme on pohdittu perheisiin liittyviä eettisiä ja lainsäädännöllisiä kysymyksiä. Emme ole kuitenkaan tänäkään vuonna säästyneet perheitä koskevilta traagisilta tapahtumilta, jotka ovat järkyttäneet meitä kaikkia.

”Haluan siksi tuoda pohdittavaksemme sen, mitä ortodoksinen kirkko voi tehdä perheiden tukemiseksi ja mistä lähtökohdista se sitä tekee”.

Arkkipiispa korosti vanhempien merkitystä lapsen tärkeimpinä kasvattajina. Tämän kasvatustyön tukemisessa on kirkolla merkityksellinen asema.

”Kirkon rooli vanhempien apuna kasvaa lapsen iän myötä. Itse asiassa mitä vanhemmaksi tullaan, sitä isomman merkityksen kysymykset elämän tarkoituksesta saavat. Lapsi- ja nuorisotyön jälkeen kirkon on siis tärkeää jatkaa tukeaan myös aikuisuuden aikana.

Arkkipiispa Leo
(Kuva/photo: Aristarkos Sirviö)

”Kasvu aikuisuuteen on kasvua globaalin kirkon perheenjäseneksi. Tästä todistaa kastetoimituksen päätteeksi luettava rukous: `Laskeudu häneen Pyhällä Hengelläsi, niin että hän varttuen iässä vielä hamassa vanhuudessa kantaisi Sinulle kiitosta ja näkisi Jerusalemin onnellisena kaikkina elinpäivinään´. Tämän kauniin juutalaisen rukouksen `Jerusalem` on meille luonnollisesti maailmanlaajuinen kirkko, jonka onni on myös jokaisen kristityn onnea.

”Työ lapsen hyväksi alkaa kasteesta. Siihen sisältyy mahdollisuus herättää vanhemmissa ja kummeissa kipinä uskollisuuteen kirkon perintöä kohtaan. Tässä kohdin usko ja uskollisuus ovat hyvin lähellä toisiaan”, arkkipiispa totesi.

I täysistunto alkoi klo 13.00.
(Kuva/photo: Aristarkos Sirviö)

Arkkipiispan puheen jälkeen alkoi kirkolliskokouksen varsinainen työskentely.

Kirkolliskokouksen päätöksistä ja istuntojen kulusta saa tarkempaa tietoa kirkon sivustolta: www.ort.fi

Ortodoksi.net välittää täysistunnoista suoraa lähetystä Facebook–ryhmässä. Lähetykset ovat katsottavissa jälkeenpäin videotallenteina.

Linkki : https://www.facebook.com/groups/ortodoksinet/

 

Aristarkos Sirviö

Heinävesi