Veikko Halosen puheenvuoro lähetekeskustelussa

Hallintovaliokunnan jäsen Veikko Halonen.
(Kuva/photo: Aristarkos Sirviö)

Jokaisessa kirkolliskokouksessa, jossa olen ollut läsnä, on kaksi vakioaihetta: kirkon hallinnonuudistus ja kirkon talous. Puheenvuoroni käsittelee kirkon tulo- ja menoarviota, ja nostan esiin pari näkökohtaa, ja valitettavasti nämä näkökohdat ovat huolestuttavia.

Viime vuoden kirkolliskokous tässä salissa päätyi talousvaliokunnan mietintöön, ja se hyväksyttiin. Käytin siitä kiittävän puheenvuoron. Siellä oli lause joka minua erityisesti ilahdutti: ”Kirkon ja sen seurakuntien, järjestöjen ja kirkon yhteistyökumppaneiden on tehostettavan ulkoista varainhankintaa. Mikäli uusia resursseja ei löydy, joudutaan jatkossa toimintaa sopeuttamaan”.

Tämä on keskeinen viesti viime vuonna hyväksytyssä talousvaliokunnan linjauksessa.

Taloutta yrityksissä ja myös kirkossa tulisi tarkastella kolmella eri mittarilla: kassavirta, tase ja tuloslaskelma. Nimenomaan tässä järjestyksessä.

Kassavirta siis kertoo sen, paljonko taloon tulee rahaa ja paljonko rahasta käytetään pakollisiin menoihin. Tuloslaskelma voi siis olla positiivinen, vaikka rahaa menee enemmän, kuin mitä sitä sisään tulee.

Kassavirran tarkastelu meidän kirkossamme näyttää tänä vuonna – kuten budjetissakin hyväksyttiin – että kassavirta painuu miinukselle. Suurin huoleni on, että nyt esitetyssä aineistossa vuoden 2018 talousarviossa kassavirta on jo 123 000 euroa tappiollinen. Elämme selkeästi yli varojemme. Nähdyissä ennusteissa näyttää siltä,  että kierre jatkuu.

Erityisen huolestuttavaa on se, että tämä koskee vielä synkemmin meidän koko kirkkomme yhteisöä. Aineistossa oli tällä kertaa erinomaisia ennusteita koko kirkkokonsernin taloudesta, ja toivottavasti ne saavat teiltä huomiota. Huolestuttavaa on, että arvion mukaan vuonna 2018 koko kirkkokuntamme kassavirta on 1.8 miljoonaa euroa tappiollinen. Se johtaa nopeasti tilanteeseen, jossa pakko ohjaa meitä, emmekä itse voi enää hallita päätöksiä.

Tase on toinen kohta. Tase kertoo, että meidän keskusrahastomme on kahden viime vuoden aikana velkaantunut 2.5 miljoonaa euroa lisää. Näissä on toki aina hyvä syy, mihin rahaa on tarvittu. Talouden numerot ovat lahjomattomat, ne eivät selittele vaan kertovat: olemme reilusti velkaantuneet ja kassavirta on painunut pakkaselle. Se tarkoittaa, että velan takaisinmaksukyky huononee. Nämä ovat asioita, joihin meidän on reagoitava.

Tuloslaskelman arvo on siinä, että siitä voimme katsoa mistä rahat ovat tulleet ja mihin menneet. Se on sitä selittelyosaa. Oleellinen asia on, riittävätkö meidän rahamme kuluihin ja pystymmekö hoitamaan velkataakkaamme.

Puheenvuoroa on tiivistetty ja lyhennetty.

 

S&H