Pääkirjoitus: Tuntematon hyväntekijä

Pyhät Simeon ja Hanna. (Ikonikuva: Romanian kirkko)

LÄHES NELJÄ VUOTTA Simeon ja Hanna –verkkolehti on toiminut ortodoksisena, kulttuurisena ja jonkin verran myös yhteiskunnallisia asioita käsittelevänä julkaisuna. Sinä aikana Simeon ja Hanna on saanut avustuksen Kajaanin ja Hämeenlinnan ortodoksisilta seurakunnilta sekä apurahan Helsingin Ortodoksisten Kuratooriolta ja Helsingin Metropoliittakunnan Säätiöltä. Lisäksi yksityiset henkilöt ovat tehneet lahjoituksia verkkolehden toiminnan tukemiseksi. Erittäin tärkeitä ovat olleet myös ystävien antamat maksuttomat ”kuljetus- ja majoituspalvelut”; ilman niitä ei yhtään matkaa pääkaupunkiseudun ulkopuolelle olisi kyetty tekemään.

Rahaa olemme siis joutuneet ajattelemaan, kun olemme suunnitelleet Simeon ja Hanna –verkkolehden tulevaisuutta. Tämän vuoden alussa aloimme olla ahdistuneita ja uskoa, että Simeon ja Hanna on tullut tiensä päähän. Sillä niin vaatimaton kuin sen pohja onkin, yksinkertaisin ja halvin blogipohja vain, siitäkin on maksettava vuosimaksu. Ja maksupäivä häämötti edessä – kirstunpohja ei häämöttänyt, se näkyi selvästi, koska kirstu oli typötyhjä.

Toistelimme toisillemme, että Jumala pitää hulluistaan huolen, että jos on tarkoitettu, asiat järjestyvät. Jos taas taloudellinen tilanne ei parane, ei ole tarkoitettu, että jatkamme Simeon ja Hanna-verkkolehden julkaisemista. Mutta – ollaksemme dramaattisia – sydäntä kouristi, kun monet lehden jutut saivat osakseen runsaasti kiitosta ja kannustavia toivotuksia: Jatkakaa – tällaista julkaisua tarvitaan!

Aloimme suunnitella Simeon ja Hanna –verkkolehden viimeistä pääkirjoitusta. Alku oli valmis – se on luettavissa tämän kirjoituksen ensimmäisenä kappaleena.

 

SAATTAA OLLA, ETTÄ useitakin lukijoita häiritsee tai huvittaa, miten me silloin tällöin sattumalta tapahtunutta asiaa nimitämme ihmeeksi. Se johtuu vain siitä, ettemme usko sattumaan.

Yllättäen siis tapahtui ihme eli sattumalta tapasimme henkilön, joka oli pitänyt Simeon ja Hanna –verkkolehden kirjoituksista eikä pitänyt lainkaan ajatuksesta, että Simeon ja Hanna katoaisi kokonaan bittien maailmaan.

Tapaamisella oli seurauksensa.

Eräänä päivänä kirstun pohja ei ollutkaan tyhjä; toisin sanoen tyhjälle pankkitilille oli ilmestynyt summa, joka kattoi Simeon ja Hanna –verkkolehden julkaisupohjan vuosimaksun.

Olisimme halunneet julkisesti kiittää tätä pelastavana enkelinä ilmestynyttä henkilöä, mutta hän haluaa pysyä nimettömänä. Me siis kutsumme häntä Tuntemattomaksi Hyväntekijäksi ja kiitämme häntä kaikesta sydämestämme. Toivotamme hänelle monia armorikkaita vuosia, ja lausumme myös nöyrän kiitoksen Jumalalle.

 

SIMEONILLA JA HANNALLA – ortodoksisella verkkolehdellä – on siis mahdollisuus jatkaa riippumattomana avoimena foorumina tarkastellen ortodoksisuutta, ortodoksista kulttuuria sekä muita kulttuuri-, taide- ja yhteiskunnallisia ilmiöitä laajasti ja kriittisesti unohtamatta hengellistä opetusta, siinä ymmärryksessä, että ortodoksisuus ei ole vain uskonto vaan elämäntapa.

 

 Hellevi Matihalti                                          Aristarkos Sirviö