Lasaruksen lauantaina


(Kuva/photo: OCA )

Pääsiäisjuhlaan valmistava 40 päivää kestänyt suuri ja pyhä paasto on nyt päättynyt.  Olemme kulkeneet pitkän matkan, ”purjehtineet paaston suuren meren halki”, kuten paastonajan veisussa on asia ilmaistu.  Ennen astumistamme suuren viikon kärsimystapahtumien muistelemiseen vietämme Kristuksen Jerusalemiin ratsastamisen muistolle omistettua palmusunnuntaita ja sitä edeltävänä päivänä Lasaruksen lauantaita, jolloin juhlan aiheena on neljä päivää haudassa maanneen Jeesuksen ystävien Martan ja Marian veljen Lasaruksen kuolleista herättäminen.

Suorittamallaan tunnusteolla Jeesus ennakoi omaa ylösnousemustaan ja sen kautta koko langenneelle ihmiskunnalle avautunutta toivon ulottuvuutta, osallisuutta ylösnousemukseen ja katoamattomaan elämään Jumalan yhteydessä.  Niinpä Lasaruksen lauantaita voidaan pitää eräänlaisena pääsiäisen esijuhlana.  Siinä on jo läsnä ylösnousemuksen valoa ja iloa.

Jeesuksen ystävä Lasarus edustaa koko ihmiskuntaa, joka on kuoleman lain alainen.  Päivän evankeliumissa on kerrottu, miten Jeesus itki kuoleman mahdin edessä.  Itkullaan hän osoitti, että kuolema on aina tragedia, osa tämän langenneen maailman kohtaloa.  Mutta samalla hän todisti, että elämän voimat ovat kuoleman voimia vahvemmat.  Rakkautensa voimalla hän kykeni herättämään Lasaruksen, jonka kodissa hän ennen Jerusalemiin saapumistaan sai jo viettää ylösnousemusjuhlaa.  Siellä Hänet myös jo voideltiin Hänen omaa kuolemaansa ja ylösnousemustaan varten.

(Kuva/photo: orthodox.net)

Palmusunnuntain evankeliumissa kerrotaan, miten profeettojen ennustusten mukaisesti aasin varsalla Jerusalemiin ratsastanut Kristus suurella innostuksella otettiin vastaan.  Kansa levitti vaatteita ja palmunoksia Hänen tielleen ja Hänelle laulettiin kuninkaallisille tarkoitettua tervehdystä ”Hoosianna!  Siunattu olkoon Hän, joka tulee Herran nimessä, Israelin kuningas!”.   Tätä uskoa vahvisti Lasaruksen kuolleista herättäminen, josta kulovalkean tavoin oli levinnyt tieto kansan keskuuteen.  Nähtyään kansan innostuksen ylipapit päivän evankeliumin mukaan päättivät tapaa myös Lasaruksen puhuen keskenään. ”Näettekö, mikään ei auta.  Koko maailma juoksee Hänen perässään.”

Kristillinen usko opettaa, että Jeesus todella oli Israelin kuningas, se Messias, josta ennustettiin ja jota oli odotettu, mutta Hän ei ollut sellainen maallisen valtakunnan rakentaja ja poliittinen johtaja, jollaisena Hänet haluttiin nähdä.  Siksi kansa hänet hylkäsi.  Kristus todella oli Israelin kuningas, mutta Hänen kuninkuutensa ei ollut tästä maailmasta.  Vanhan Israelin sijaan tuli Uusi Israel, uusi Jumalan valittu kansa, Kristuksen kirkko, joka ilmaisee ja julistaa Jumalan valtakunnan tulemista ja läsnäoloa tässä maailmassa.  Tuon valtakunnan voimasta myös Kristuksen ja koko ihmiskunnan ylösnousemusta ennakoiva Lasaruksen kuolleista herättäminen todistaa.

 

                                                                                          isä Veikko Purmonen