Metropoliitta Kornelius tuonilmaisiin

Metropoliitta Kornelius. (Kuva/photo: EKN)

Venäjän ortodoksisen kirkon vanhin piispa metropoliitta Kornelius kuoli Tallinnassa 19.4.2018 yli 90 vuoden iässä. Metropoliitta Kornelius johti Moskovan patriarkaatin Viron ortodoksista kirkkoa (Эстонская Православная Церковь Московского Патриархата).

Metropoliitan hautauspalvelus toimitettiin Tallinnassa Toompean mäellä Pyhän Aleksanteri Nevalaisen katedraalissa sunnuntaina 22. huhtikuuta Moskovan patriarkaatin ulkoaisianosaston päällikön, Volokolamskin metropoliitta Ilarionin johdolla.  Esipaimen Kornelius haudattiin Tallinnan sisäkaupungin hautausmaalla olevalle Aleksanteri Nevalaisen muistolle pyhitetylle ortodoksiselle hautausmaalle.

Hautauspalvelukseen ja sitä edeltäneeseen liturgiaan osallistuivat Konstantinopolin alaisen autonomisen Viron ortodoksisen kirkon (EAÕK) Tallinnan ja koko Viron metropoliitta Stefanos sekä Tarton piispa Elia.

Metropoliitta Kornelius (Vjatseslav Vasilievits Jakobs) syntyi19.6.1924 Tallinnassa venäläiseen emigranttiperheeseen. Perheen isä oli tsaarin armeijan eversti. Diakoniksi tuleva metropoliitta vihittiin vuonna 1945 ja papiksi vuonna 1948. Vuonna 1951 hän valmistui Leningradin pappisseminaarista.

Metropoliitta Kornelius joutui kokemaan neuvostomiehittäjien terrorin; hän sai kymmenen vuoden vankeustuomion vankileirille.  Hänen maineensa palautettiin ja tuomio kumottiin vuonna 1988.

Vuosina 1990-1992 hän toimi Moskovan patriarkaatin hiippakunnan piispana arvonimellä Tallinnan ja Viron piispa. Moskovan patriarkaatti korotti hänet vuonna 1992 Tallinnan ja koko Viron piispaksi ja vuonna 2000 hänet asetettiin Tallinnan ja koko Viron metropoliitaksi.

Virossa toimivien kahden eri patriarkaatteihin kuuluvien ortodoksisten kirkkojen keskinäiset välit ovat olleet kireät.

Kuvassa on keskellä Konstantinopolin ekumeeninen patriarkka Bartolomeos. Hänen vasemmalla puolellaan metropoliitta Kornelius ja oikealla puolella metropoliitta Stefanos. Kuva on vuoden 2013 syyskuulta kun patriarkka Bartolomeos vieraili Aleksanteri Nevalaisen katedraalissa Tallinnan Toompean mäellä.
(Kuva/Photo: Aristarkos Sirviö)

Viron ortodoksisen kirkon (EAÕK) metropoliitta Stefanoksen mukaan kahden ortodoksisen kirkon välit ovat kuitenkin lientyneet viime vuosina.

”Oikeastaan erityisesti viime viikkoina. Sain metropoliitta Korneliukselta pääsiäisen aikaan kirjeen. Se oli erityisen lämminhenkinen ja veljellinen.”

Metropoliitta Stefanos korostaa, että vaikka lähentyminen ja hyvä keskusteluyhteys on ollut vain esipaimenten välillä, se on tärkeä askel kohti ortodoksien ykseyttä Virossa.

Helsingin ja koko Suomen arkkipiispa Leo välitti Suomen ortodoksisen kirkon surunvalittelut Venäjän ortodoksisen kirkon johtajalle, Moskovan ja koko Venäjän patriarkalle Kirillille.

Virolaisten lehtitietojen mukaan Moskovan patriarkaatti nimittää metropoliitta Korneliuksen seuraajaehdokkaat/ehdokkaan toukokuun lopulla. Uuden metropoliitan vaali voitaisiin Moskovan patriarkaatin Viron ortodoksisen kirkon synodissa toimittaa kesäkuussa.

Aristarkos Sirviö