Kirkolliskokousedustajat tekivät kolme aloitetta

Kuva vuoden 2017 kirkolliskokouksesta.
(Kuva/photo: Aristarkos Sirviö )

Marraskuussa kokoontuvalle kirkolliskokoukselle tehtiin määräaikaan mennessä kolme aloitetta. Kirkolliskokousedustajat saivat tehdä aloitteita kesäkuun loppuun asti.

Yksi aloitteista liittyy kirkon hallinnonuudistusprosessiin, yksi kirkkomusiikin kehittämiseen ja yksi kirkon saamelaistyöhön. Kirkollishallitus käsittelee aloitteet ja tekee esitykset kirkolliskokouksen käsittelyn pohjaksi.

Kirkolliskokouksessa on määrä valita Kuopion ja Karjalan hiippakunnan metropoliitta. Tällä hetkellä hiippakunnan piispan tehtäviä hoitaa Joensuun piispa Arseni.

Suomen ortodoksisen kirkon kirkolliskokous on Suomen ortodoksisen kirkon ylin päättävä elin lukuun ottamatta kanonisia ja uskonoppiin liittyviä asioita, jotka käsitellään piispainkokouksessa.

Kirkolliskokouksen tehtäviin kuuluu tehdä päätöksiä kirkon lainsäädäntöä, hallintoa ja taloutta koskevissa asioissa sekä tehdä linjauksia kirkollisen elämän ja toiminnan suhteen.

Kirkolliskokouksessa on viisi pysyvää valiokuntaa, jotka ovat lakivaliokunta, hallintovaliokunta, sivistysvaliokunta, talousvaliokunta ja tarkastusvaliokunta

Maaliskuussa 2016 toimitetuissa kirkolliskokousedustajien vaaleissa valittujen kirkolliskokousedustajien toimikausi päättyy 2019.

Kirkolliskokouksessa on 36 edustajaa, joista puolet on maallikoita ja puolet papistoa ja kanttoreita.Piispat ovat kirkolliskokouksen itseoikeutettuja jäseniä.

Vuoden 2018 kirkolliskokous alkaa Valamon luostarissa 26.11.

OT/S&H