Aloitteella voi vaikuttaa kirkon toimintaan: 16-vuotiaat saavat äänestää kirkon vaaleissa

Ehtoollinen Espoossa, Pyhittäjä Herman Alaskalaisen kirkossa.
(Kuva/photo: Aristarkos Sirviö)

Kirkolliskokousedustajilla on mahdollisuus tehdä kirkon toimintaan liittyviä aloitteita kirkolliskokouksen käsiteltäväksi. Aloitteet käsitellään kirkolliskokouksessa valiokunnissa, joista esitetyt asiat tuodaan kokouksen käsiteltäväksi mietintöinä.

Riina Ngyen teki kirkolliskokousaloitteen vuonna 2011 äänestysikärajan laskemisesta 18 vuodesta 16 vuoteen kirkollisissa vaaleissa. Kirkolliskokous hyväksyi aloitteen ja tämän vuoden alusta ovat 16 vuotta täyttäneet saaneet äänestää kirkon vaaleissa. Vuoden alussa astui voimaan uusittu laki ortodoksisesta kirkosta.

”Kun tein aloitteen äänestysikärajan alentamisesta kirkolliskokoukselle, käytiin suomalaisessa yhteiskunnassa keskustelua nuorten aktiivisuuden lisäämisestä. Luterilaisessa kirkossa oli hyväksytty äänestysikärajan alentaminen 16 vuoteen”, muistelee Ngyen ja jatkaa: ”Halusin poistaa esteen nuorten vaikuttamiselle.”

Seurakuntavaaleissa äänestysprosentti on ollut erittäin alhainen. Väite, että lakimuutoksen jälkeen äänestysprosentti laskisi entisestään, saa hänen mietteliääksi.

”Kyllä näen tilanteen mieluummin mahdollisuutena. Jokainen tuntee seurakunnassa jonkun nuoren. Nyt on hyvä tilaisuus vaikka kummien kannustaa kummilapsiaan käyttämään äänioikeutta. Samalla on tilaisuus kertoa seurakunnan päätöksenteosta ja toiminnasta”, esittää Riina Ngyen.

Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa on tehty vastaava muutos jo vuonna 2009. Siellä muutos koski kuitenkin vain valtuustovaaleja ja papin vaalia seurakunnassa, ei kuitenkaan kirkkoherran vaalia. Nyt voimaan tullut laki ortodoksisesta kirkosta antaa nuorille äänioikeuden kaikissa kirkollisissa vaaleissa, myös kirkkoherran vaalissa.

Riina Ngyen kirkolliskokousedustajana 2011 Valamon luostarissa. Taustalla Helsingin ortodoksisen seurakunnan kirkkoherra isä Markku Salminen.
(Kuva/photo: Aristarkos Sirviö)

”Aloitteessa esitin äänioikeusiän alentamista vain seurakunnanvaltuuston vaalissa. Ajattelin, ettei kirkolliskokous ehkä olisi valmis hyväksymään ikärajan alentamista koskemaan myös kirkkoherran vaalia. Kirkolliskokouksessa tuli valiokunnan puheenjohtaja kysymään, että mitä ajattelen, jos ikärajan alentaminen koskisi myös kirkkoherran vaalia. Olin mielissäni ja tietysti kannatin valiokunnassa syntynyttä ajatusta”, kertoo Ngyen.

Aloite hyväksyttiin valiokunnan esityksen mukaisesti yksimielisesti.

Ensimmäistä kertaa nuoret pääsevät äänestämään syksyn 2019 seurakunnanvaltuustovaaleissa, ellei  jossain seurakunnassa järjestetä kirkkoherran vaalia ennen sitä.

 

Aristarkos Sirviö