Vuoden 2018 kirkolliskokouksen asialista

Kirkolliskokous kokoontuu Valamon luostarin kulttuurikeskuksessa. Kuva vuoden 2017 kirkolliskokouksesta.
(Kuva/photo: Aristarkos Sirviö)

Kirkollishallitus vahvisti 16.10. pitämässään istunnossa tämän vuoden kirkolliskokouksen asialuettelon:

Kokouksen järjestäytyminen
 1. Puheenjohtajiston ja sihteeristön toteaminen sekä varapuheenjohtajien valitseminen
  2. Kirkolliskokouksen asialuettelon vahvistaminen ja asioiden käsittely valiokunnissa
  3. Kirkolliskokouksen menojen kattaminen, päättäminen edustajien ja avustajien palkkioista
Kirkollishallituksen esitykset
 1. Kirkon keskusrahaston tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus vuodelta 2017 sekä vastuuvapaudesta päättäminen
  5. Keskusrahaston vuoden 2019 talousarvio sekä toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2019–2021
  6. Kuopion ja Karjalan hiippakunnan piispan toimen täyttäminen
  7. Hiippakuntarajojen arviointi Suomen ortodoksisessa kirkossa
  8. Kirkollishallitukselle saapuneet aloitteet
  a) Aloite saamelaistyön papin ja kanttorin tehtävistä aiheutuvien kulujen kattamisesta
  b) Aloite määrärahasta vuodelle 2019 kirkkomusiikin kehittämiseksi
  c) Aloite Nurmeksen, Taipaleen ja Saimaan seurakunnista
  9. Lakityöryhmän perustaminen
  10. Vaaliuudistustyöryhmän raportti
  11. Piispanvaalityöryhmän raportti
  12. Kiinteistötyöryhmän jatkoaika-anomus
Tiedoksi merkittävät asiat
 1. Vuoden 2017 kirkolliskokouksen päätökset ja jatkotoimet
  14. Keskusrahaston ja seurakuntien yhteiset tulos- ja taselaskelmat sekä Valamon luostarin ja Lintulan luostarin tilinpäätökset vuodelta 2017.
  15. Yhdistelmälaskelma, joka käsittää kirkon keskusrahaston tilinpäätöksen, Skiitta Oy:n tilinpäätöksen sekä Konevitsan ja Petsamon luostarien tilinpäätökset vuodelta 2017.
  16. Skiitta Oy:n talousarvio vuodelle 2019
  17. Lehtikyselyn tulokset
  18. Yhteenveto seurakuntien kuulemisista selvitysmiehen työhön liittyen

Kirkolliskokous alkaa Heinävedellä Valamon luostarissa maanantaina 26.11. 2018.

 

OT/S&H