Arkisto | marraskuu, 2018

Kuopion ja Karjalan metropoliitan Arsenin lehdistötilaisuus 29.11.2018

30/11/2018

0 Comments

Suomen ortodoksisen kirkon kirkolliskokouksen viimeisenä päivänä 29.11.2018 toimitettiin Valamon luostarin pääkirkossa Kuopion ja Karjalan hiippakunnan metropoliitan vaali. Vaalissa tehtävään tuli valituksi Joensuun piispa Arseni, joka tällä hetkellä jo hoitaa metropoliitan tehtäviä hiippakunnassa. Heti vaalin jälkeen uusi Kuopion ja Karjalan metropoliitta Arseni oli lehdistötilaisuudessa Valamon kulttuurikeskuksessa. Simeon ja Hanna –verkkolehteä edusti lehdistötilaisuudessa kirkolliskokouksesta koko ajan raportoinut […]

Continue reading...

Kirkolliskokouksen päätöspäivä: vaikuttava liturgia ja uusi metropoliitta

29/11/2018

0 Comments

Ortodoksisen kirkon kirkolliskokous Valamon luostarissa päättyi tänään. Viimeinen päivä aloitettiin luostarin pääkirkossa toimitetulla piispallisella liturgialla. Liturgia toimitettiin Korkeasti pyhitetyn Helsingin ja koko Suomen arkkipiispan Leon johdolla papiston avustaessa. Palveluksessa lauloi koottu kuoro Oulun seurakunnan kanttorin Juhani Matsin johdolla. Matsi, kuten useat laulajista, olivat kirkolliskokousedustajia. On syytä mainita, että kirkolliskokouksen jumalanpalveluksissa on aina ollut hyvin laulava […]

Continue reading...

Aksios! Aksios! Aksios!

29/11/2018

0 Comments

OLEN HAASTATELLUT VASTAVALITTUA Kuopion ja Karjalan metropoliittaa Arsenia useamman kerran. Ensimmäisellä kerralla olimme Rovaniemellä, jossa oli Oulun ortodoksisen hiippakunnan hiippakuntapäivät – vuosi oli 1994, lokakuu loppumaisillaan, ja silloinen Valamon luostarin pappismunkki ja varajohtaja oli luennoimassa hiippakuntapäivillä ikonimaalauksesta, ja ikonimaalausta tuo haastattelu pääasiassa käsittelikin. Sittemmin jonkun muun haastattelun yhteydessä tulin pyytäneeksi häneltä selitystä elämän moniin vastoinkäymisiin […]

Continue reading...

Karppanen: Hietalan rouvan hallintouuvistus

29/11/2018

0 Comments

Eräänä unettomana yönä Hietalan rouva luki kirkkokunnan uusista hallintomallisuunnitelmista. Päässä alkoi kuplia innovatiivisia ajatuksia, joista kehkeytyi ns. Hietalan malli:   Tämähän on heleppo juttu. Hiippakuntia ei tarvita kun yksi: Suomen hiippakunta. Ja sillon riittää yks piispa. Kunhan pittää varasa, ettei mittään kahelia despoottia nimitetä. No, niin. Sitten seurakuntajako. Tämänvertaselle ihmisjoukolle riittää kaks seurakuntaa: pohjonen ja […]

Continue reading...

Piispa Arseni jatkaa aloittamaansa työtä Kuopion ja Karjalan hiippakunnassa

29/11/2018

0 Comments

Valamon luostarissa kokoontunut kirkolliskokous valitsi Joensuun piispa Arsenin Kuopion ja Karjalan hiippakunnan metropoliitaksi juuri päättyneessä piispanvaalissa. Vaali toimitettiin Kristuksen kirkastumisen kirkossa heti liturgiapalveluksen jälkeen. Piispa Arseni sai vaalin ensimmmäisellä kierroksella 22 ääntä. Ääniä annettiin 35 ja ne jakautuivat seuraavasti: piispa Arseni 22, arkkimandriitta Sergei 10 ja arkkimandriitta Andreas 2. Yksi tyhjä ääni. Piispa Arseni, 61, […]

Continue reading...

Kirkolliskokouksen kolmas päivä: vaaliehdokkaat vahvistettiin ja tehtiin asialistan viimeiset päätökset

28/11/2018

0 Comments

Tänään kirkolliskokouksen valiokunnat ja piispainkokous työskentelivät kello 13 asti, jolloin alkoi täysistunto. Istunnon aluksi jaettiin kirkolliskokousedustajille luettavaksi piispainkokouksen luottamuksellinen muistio, joka koski piispanvaaliin ehdolle asetettuja ehdokkaita. Muistiossa oli tiettävästi piispainkokouksen päätöksiä ja arvioita ehdokkaista. Tämän jälkeen kokouksen puheenjohtajana toiminut piispa Arseni luki piispainkokouksen pöytäkirjan, jossa oli päätös ehdollepanosta. Vaaliin asetetut ehdokkaat ovat: piispa Arseni, arkkimandriitta […]

Continue reading...

Piispainkokous asetti kolme ehdolle Kuopion ja Karjalan metropoliitan vaaliin

28/11/2018

0 Comments

Suomen ortodoksisen kirkon piispainkokous teki päätöksen ehdollepanosta Kuopion ja Karjalan hiippakunnan piispan vaaliin. Ehdolle asetettiin Joensuun piispa Arseni, arkkimandriitta Sergei arkkimandriitta Andreas (Larikka). Vaali toimitetaan torstaina 29.11.  Valamon luostarin Kristuksen kirkastumisen kirkossa kello 9 alkavan liturgian jälkeen. Vaalin tulos julkistetaan heti ääntenlaskun jälkeen. Vaalissa äänioikeutettuja ovat kirkolliskokouksen jäsenet. Vaalitapa on suljettu lippuäänestys. Tarkemmin ehdokkaista Simeonin […]

Continue reading...

Kirkolliskokousedustaja Matti Tolvanen kysyy: ”Voisiko kirkolla olla oma sovitteluelin?”

28/11/2018

0 Comments

Itä-Suomen yliopiston rikos- ja prosessioikeuden professori Matti Tolvanen on toista kauttaan Suomen ortodoksisen kirkon kirkolliskokousedustajana. Hän on kirkolliskokouksen lakiavaliokunnan puheenjohtaja. Keskustelimme julkisuudessa ja sosiaalisessa mediassa ajoittain paljonkin puhutusta rangaistusten vähäisyydestä. Erityisesti lapsiin kohdistuvat rikokset kuohuttavat tunteita. Syyllisille vaaditaan hurjia tuomioita. Kohtaavatko yleinen moraalikäsitys ja lainmukaiset tuomiot? ”On aina ongelma saada lainsäädäntö määriteltyä vastaamaan moraalia. Olen […]

Continue reading...

Kirkolliskokouksen toinen päivä – vähän päätöksiä?

27/11/2018

0 Comments

Suomen ortodoksisen kirkolliskokouksen toinen kokouspäivä alkoi kello 10 suljetulla täysistunnolla, jossa kirkolliskokousedustajat keskustelivat ehdokkaista avoinna olevaan Kuopion ja Karjalan hiippakunnan metropoliitan tehtävään. Täysistunnosta lähti piispainkokoukselle ehdotuksena kolmen ehdokkaan nimet. Piispainkokous päättää kirkkoa koskevien säädösten perusteella piispanvaaliin sopivista henkilöistä. Piispainkokous päätti, että kaikki esille tuodut henkilöt, piispa Arseni, arkkimandriitta Andreas Larikka ja arkkimandriitta Sergei kutsutaan kirkolliskokousedustajien […]

Continue reading...

Rapatessa roiskuu

27/11/2018

0 Comments

NIINPÄHÄN SIINÄ VAIN kävi kuin aavistelin – kahdella ehdokkaalla piispanvaaliin ei mennä. Haastatteluun kutsuttiin ennakkoon tiedettyjen piispa Arsenin ja arkkimandriitta Sergein lisäksi myös arkkimandriitta Andreas Larikka, jonka nimi siis oli suljettujen ovien takana käydyssä täysistunnossa tullut esille kolmanneksi ehdokkaaksi. Nyt on kirkolliskokousedustajilla aikaa nukkua kaksi yötä tai pohtia yhdessä ja erikseen, kenelle ehdokkaalle äänensä antaisi […]

Continue reading...