Kirkolliskokous alkoi – patriarkka Bartolomeos kiitti Suomen kirkkoa tuesta Ukrainan kirkon skismassa

Hänen pyhyytensä Konstantinopolin, Uuden Rooman , arkkipiispa ja Ekumeeninen patriarkka Bartolomeos I.
(Kuva/photo: Aristarkos Sirviö)

Suomen ortodoksisen kirkon kirkolliskokouksen avausistunto alkoi tänään klo 13 Valamon luostarin kulttuurikeskuksessa Heinävedellä.

Avausistunnon aluksi kuultiin Konstantinopolin, Uuden Rooman, arkkipiispan ja ekumeenisen patriarkan Bartolomeoksen paimenkirje ”jokavuotiselle papiston ja maallikoiden kokoukselle”, jollaiseksi patriarkka on kirkolliskokousta aina kutsunut.

Patriarkka huomioi Suomen vahvan aseman yhteiskunnassa:

”Vaikka teidän kirkkonne on Suomen yhteiskunnassa jäsenmäärältään pieni, olette ansainneet oikeutetusti poliitikkojen ja muiden veljeskirkkojen kunnioituksen. Näin ollen mekin täällä olemme ylpeitä ja minä, Jumalan armosta äitikirkkonne johtaja, olen ylpeä yhdessä Pyhän Synodin ja kaikkien esipaimenten kanssa, pitäen teitä arvokkaina hengen lapsina”.

Kirkollinen tilanne Ukrainassa johti Ekumeenisen patriarkaatin ja Moskovan patriarkaatin väliseen välirikkoon, ehtoollisyhteyden katkeamiseen. Ekumeeninen patriarkka kiitti Suomen kirkkoa tuesta asiassa:

”Meillä oli oikeus, velvollisuus ja äitikirkolle kuuluva toimivalta tehdä päätös meidän ruumistamme vuosikymmeniä vahingoittaneessa Ukrainan kirkon skismassa. Siksi me onnittelemmekin uskollista Suomen tytärkirkkoa, joka on pitäytynyt oikeassa asenteessa tässä kysymyksessä. ”Pysykää siis lujina, veljet, ja pitäkää kiinni niistä opetuksista, joita olemme suullisesti tai kirjeessämme antaneet teille” (2.Thess. 2:15), kuten apostoli Paavali asian ilmaisee”.

Kirjeen lopuksi patriarkka Bartolomeos toivoi onnistuneita kokouspäätöksiä:

”Lopuksi toivotamme menestystä Karjalan suurta luostariperinnettä jatkavan Uuden Valamon pyhissä tiloissa työskentelevälle papiston ja maallikkojen kokoukselle. Toivotamme Pyhän Hengen valaistumista kelvollisen esipaimenen valitsemisessa Kuopion ja Karjalan hiippakuntaan, pyytäen kaikille teille, rakastetun Suomen tytärkirkon piispoille, papeille ja kansalle Herramme Jeesuksen Kristuksen siunausta, ilmaisten näin Konstantinopolin äitikirkon rakkauden ja hellävaraisuuden”.

Patriarkan kirje on luettavissa kokonaan kirkon ort.fi –sivustolla

 

Aristarkos Sirviö

Heinävesi