Vuoden 2018 kirkolliskokous alkaa

Kuva vuoden 2017 kirkolliskokouksen avausistunnosta. Kuvassa etualalla vasemmalla Joensuun piispa Arseni ja Valamon igumeni Sergei.
(Kuva/photo: Aristarkos Sirviö)

Suomen ortodoksisen kirkon kirkolliskokous kokoontuu maanantaina 26. marraskuuta Kristuksen kirkastumisen luostarissa Uudessa Valamossa Heinävedellä. Kirkolliskokous on Suomen ortodoksisen kirkon ylin päättävä elin. Kirkolliskokouksen tehtäviin kuuluu tehdä päätöksiä kirkon lainsäädäntöä, hallintoa ja taloutta koskevissa asioissa sekä tehdä linjauksia kirkollisen elämän ja toiminnan suhteen.

Kokouksen työskentely aloitetaan luostarin pääkirkossa kello 12 toimitettavan rukouspalveluksen jälkeen Valamon kulttuurikeskuksen salissa.

Asialuettelo

Kokouksen järjestäytyminen

 1. Puheenjohtajiston ja sihteeristön toteaminen sekä varapuheenjohtajien valitseminen
 2. Kirkolliskokouksen asialuettelon vahvistaminen ja asioiden käsittely valiokunnissa
 3. Kirkolliskokouksen menojen kattaminen, päättäminen edustajien ja avustajien palkkioista

Kirkollishallituksen esitykset

 1. Kirkon keskusrahaston tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus vuodelta 2017 sekä vastuuvapaudesta päättäminen
 2. Keskusrahaston vuoden 2019 talousarvio sekä toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2020–2021
 3. Kuopion ja Karjalan hiippakunnan piispan toimen täyttäminen
 4. Hiippakuntarajojen arviointi Suomen ortodoksisessa kirkossa
 5. Kirkollishallitukselle saapuneet aloitteet
 6. a) Aloite saamelaistyön papin ja kanttorin tehtävistä aiheutuvien kulujen kattamisesta
 7. b) Aloite määrärahasta vuodelle 2019 kirkkomusiikin kehittämiseksi
 8. c) Aloite Nurmeksen, Taipaleen ja Saimaan seurakunnista
 9. Lakityöryhmän perustaminen ja sen toimeksianto
 10. Vaaliuudistustyöryhmän raportti
 11. Piispanvaalityöryhmän raportti
 12. Kiinteistötyöryhmän jatkoaika-anomus
 13. Selvitysmiehen selvitys
 14. Kirkkojärjestyksen 12 §:n muuttaminen

Tiedoksi merkittävät asiat

 1. Vuoden 2017 kirkolliskokouksen päätökset ja jatkotoimet
 2. Keskusrahaston ja seurakuntien yhteiset tulos- ja taselaskelmat sekä Valamon luostarin ja Lintulan luostarin tilinpäätökset vuodelta 2017.
 3. Yhdistelmälaskelma, joka käsittää kirkon keskusrahaston tilinpäätöksen, Skiitta Oy:n tilinpäätöksen sekä Konevitsan ja Petsamon luostarien tilinpäätökset vuodelta 2017.
 4. Skiitta Oy:n talousarvio vuodelle 2019
 5. Lehtikyselyn tulokset

Kirkollishallitus esittää, että asiat käsitellään valiokunnissa seuraavasti:

Hallintovaliokunta, asiat: 6, 7, 11, 12, 13
Lakivaliokunta, asiat: 8c, 9, 10, 14
Sivistysvaliokunta, asiat: –
Talousvaliokunta, asiat: 4, 5, 8a, 8b

Avajaisistunto

Kirkolliskokouksen jäsenet kokoontuvat avajaisistuntoon noin kello 13. Istunnon aluksi kuullaan Konstantinopolin Ekumeenisen patriarkan Bartolomeoksen paimenkirje. Siinä patriarkka tervehdyksen muodossa evästää alkavaa kokoustyöskentelyä.

Helsingin ja koko Suomen arkkipiispa Leo pitää kirkolliskokouksen avajaispuheen.

Avajaisistunnossa käsitellään kokouksen asialuettelo ja lähetetään käsiteltävät asiat valiokuntien käsiteltäviksi.

Avajaisistunto ja muut täysistunnot ovat avoimia yleisölle. Kirkon sivustolla on etukäteen ilmoitettu poikkeus, jonka mukaan tiistaina aamulla piispanvaalin ehdokasasettelua käsittelevä täysistunto pidetään suljetuin ovin. Myöskään valiokuntatyöskentelyä ei yleisö pääse seuraamaan.

Kirkon sivustolla (ort.fi) on ilmoitettu, että sen kautta voi seurata suoratoistona lähetyksiä kirkolliskokouksen täysistunnoista.  Täysistuntojen aikataulu rakentuu niin, että tiistaina kello 10 järjestettävässä toisessa istunnossa päätetään kolmannen täysistunnon ajankohta ja sen päätteeksi neljännen ja niin edelleen. Tieto seuraavan täysistunnon alkamisajasta löytyy aina välittömästi istunnon jälkeen julkaistavan täysistuntouutisen lopusta.

Kirkon sivustolla julkaistaan tietoa kokouksen kulusta, käsitellyistä asioista ja hyväksytyistä asiakirjoista.

Perinteisen tapaan Simeon ja Hanna seuraa kokousta paikan päällä ja julkaisee kokouspäivien aikana juttuja kokouksen kulusta ja käsitellyssä olevista asioista . Ortodoksi.net lähettää kokouspäivinä suoratoistolähetyksiä ja tekee kokouksesta videointeja.

 

Aristarkos Sirviö

Heinävesi