Vuonna 2016 valittujen kirkolliskokousedustajien viimeinen varsinainen kokous

Kirkolliskokousedustajat ryhmäkuvassa Valamon kirkossa 28.11.2016.
(Kuva/photo: Aristarkos Sirviö)

Tänään Valamon luostarissa aloittavan kirkolliskokouksen jäsenet on valittu vaalissa vuonna 2016 kolmivuotiselle toimikaudelle. Tämä varsinainen kirkolliskokous jää heidän viimeisekseen. Edustajien toimikausi päättyy kuitenkin vasta toukokuun lopussa 2019. Jos ilmenee tarvetta, voidaan edustajat tätä ennen kutsua ylimääräiseen kirkolliskokoukseen.

Keväällä 2019 järjestetään uusien kirkolliskokousedustajien vaali. Uuden lain mukaan heidän toimikautensa on neljä vuotta.

Kirkolliskokouksen kokoonpanossa on kaksi muutosta viimevuotiseen kokoukseen nähden: Helsingin hiippakunnan vaalialueilta kirkolliskokoukseen valitut pappisjäsen arkkimandriitta Andreas Larikka ja maallikkojäsen Soile Penttonen eivät asu enää hiippakunnan alueella, joten heidän tilalleen kirkolliskokoukseen ovat nousseet kevään 2016 kirkolliskokousedustajavaalissa seuraavaksi eniten ääniä saaneet edustajat. Heidän tilallaan ovat pappisjäsen rovasti Ion Durac ja maallikkojäsen Max Arhippainen.

Kirkolliskokouksen jäsenet valiokunnittain

Lakivaliokunta

 • Ion Durac
 • Marja Rauhala
 • Mikko Sidoroff
 • Matti Tolvanen

Sivistysvaliokunta

 • Arkkimandriitta Sergei
 • Maria Lampinen
 • Anatoli Lappalainen
 • Juhani Matsi
 • Risto Nordell
 • Juha Riikonen
 • Aleksander Roszczenko
 • Anna-Katriina Salmikangas
 • Aleksej Sjöberg
 • Vesa Uotila

Hallintovaliokunta

 • Max Arhippainen
 • Tuovi Haikala
 • Pirjo Halonen
 • Veikko Halonen
 • Juha Lampinen
 • Sofia Laukkanen
 • Mikael Sundkvist
 • nunna Elisabet (Liisa Toppila)
 • Timo Tynkkynen

Talousvaliokunta

 • Jarmo Ihalainen
 • Martti Kähkönen
 • Ioannis Lampropoulos
 • Mari Mattila
 • Varvara Merras-Häyrynen
 • Hannele Meskus
 • Marko Patronen
 • Ulla Saarinen
 • Markku Salminen

Tarkastusvaliokunta

 • Pirjo Halonen
 • Jarmo Ihalainen
 • Matti Tolvanen
 • nunna Elisabet

 

Piispan vaalin ennakoitu aikataulu

Kirkolliskokouksen on määrä kokoontua tiistaina kello 10 suljettuun täysistuntoon käsittelemään piispanvaalia. Kirkon sivustolla on ilmoitettu, että tämän istunnon jälkeen kello 11 piispainkokous kokoontuu tekemään piispan vaalin ehdollepanon. Tieto ehdokkaista (korkeintaan kolme henkilöä) on määrä julkistaa heti kokouksen jälkeen. Itse vaali toimitetaan torstaina 29.11. luostarin kirkossa kello 9 alkavan liturgian jälkeen, noin kello 11.

 

Aristarkos Sirviö

Heinävesi