Kirkolliskokouksen päätöksiä I kokouspäivänä ja piispan vaalista

Kirkolliskokouksen täysistunnosta.
(Kuva/photo: Aristarkos Sirviö)

Asia 6 Kuopion ja Karjalan hiippakunnan piispan toimen täyttäminen:

Kirkolliskokous päätti että vuoden 2018 kirkolliskokous valitsee vaalilla Kuopion ja Karjalan hiippakunnan piispan.

Toimen täyttäminen etenee II kokouspäivänä (tiistai 27.11.) seuraavasti:

Kirkolliskokous kokoontuu suljetuin ovin klo 10 neljänteen täysistuntoon, jossa käsitellään piispan vaalin ehdokasasettelua. Istunnosta ei ole suoratoistolähetystä. Istunnossa kirkolliskokousedustajat voivat ehdottaa Kuopion ja Karjalan metropoliitan tehtävään ehdokkaita, jotka ovat antaneet suostumuksensa.

Esitetyt ehdokkaat esitetään välittömästi istunnon päättymisen jälkeen kokoontuvalle piispainkokoukselle, joka asettaa ehdokkaat piispan vaaliin. Ehdokkaita asetetaan enintään kolme.

Kirkon ort.fi sivustolla ilmoitetaan asetettujen ehdokkaiden nimet välittömästi piispainkokouksen jälkeen.

Varsinainen vaali toimitetaan torstaina 29.11. Valamon luostarin pääkirkossa aamulla toimitetun liturgian jälkeen. Kirkolliskokousedustajat äänestävät salaisella lippuäänestyksellä. Vaalin tulos vahvistetaan heti ääntenlaskun jälkeen.

Kuva kokoussalin takaosasta, jossa täysistuntoja voi seurata. Kuvan etuosassa neljä kokousavustajaa (stuerttia).
(Kuva/photo: Aristarkos Sirviö)

 

Asia 8c Kirkolliskokoukselle aloite Nurmeksen, Taipaleen ja Saimaan seurakunnista:

Kirkolliskokous päätti hylätä aloitteen.

Asia 12 Kiinteistötyöryhmän jatkoaika-anomus:

Kirkolliskokous on päättänyt työryhmän perustamisesta (§1 Vuoden 2017 kirkolliskokouksen päätöksiin liittyvät toimenpiteet/asia9. Lakityöryhmän raportin jatkovalmistelu, kohta 5) määrittelemään mitkä rakennukset tullaan jatkossa ylläpitämään kirkon rahoituksella seurakuntalaisten palvelussa. Tätä palveluverkkosuunnitelmaa toteuttamaan on kirkollishallitus nimennyt työryhmän 13.2.2018 pidetyssä istunnossa. Työryhmän alkuperäisen aikataulun mukaan esitys tuodaan kirkolliskokoukseen 2018 päätettäväksi. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että työryhmän raportti olisi pitänyt valmistua kesäkuun loppuun, kesän aikana olisi pitänyt kuulla seurakuntia esityksestä ja tuoda lopullinen raportti kirkollishallituksen lokakuun istuntoon.

Kirkolliskokous päätti, että kirkollishallituksen päätöksellä valmistelua jatketaan vuonna 2019 ja raportti tuodaan kirkolliskokouksen käsittelyyn vuoden 2019 kirkolliskokoukseen.

Asia 14 Kirkkojärjestyksen 14§ muuttaminen:

Kirkolliskokous päätti muuttaa kirkkojärjestyksen 14§:n seuraavaan muotoon:

Kuopion ja Karjalan hiippakuntaan kuuluvat seuraavat seurakunnat: Iisalmi, Ilomantsi, Joensuu, Jyväskylä, Kuopio, Nurmes, Rautalampi, Saimaa ja Taipale.

Helsingin hiippakuntaan kuuluvat seuraavat seurakunnat: Hamina, Helsinki, Hämeenlinna, Kotka, Lahti, Lappeenranta ja Turku.

Oulun hiippakuntaan kuuluvat seuraavat seurakunnat: Kajaani, Lappi, Oulu, Tampere ja Vaasa.

Kirkolliskokous hyväksyi kirkollishallituksen esityksen laintarkastustoimikunnan tekemin seuraavin lisäyksin: ”Tämä päätös tulee voimaan (pvm). Kirkollishallitus voi jo ennen päätöksen voimaantuloa ryhtyä sen edellyttämiin toimenpiteisiin.”

Huomio: Päätös on tehty sillä edellytyksellä, että kirkolliskokous päättää muuttaa hiippakuntajakoa asialistan kohdassa 7 esitetyllä tavalla.

 

Aristarkos Sirviö

Heinävesi