Kirkolliskokousedustajat haastattelivat piispanvaaliehdokkaita

Kirkolliskokouksen toinen päivä alkoi suljetulla istunnolla klo 10, jossa kirkolliskokousedustajat tekivät esityksiä mahdollisista piispanvaaliehdokkaista. Esille nousi kolme nimeä: Joensuun piispa Arseni, Valamon luostarin johtaja arkkimandriitta Sergei ja Lintulan papin tehtäviä hoitava arkkimandriitta Andreas Larikka.

Piispainkokous kokoontui aamupäivällä keskustelemaan vaalin ehdollepanosta ja päätyi siihen, että kaikki kandidaatit haastatellaan ennen ehdollepanopäätöksen tekemistä.

Ehdokkaat olivat haastateltavina yksitellen.

Piispainkokous jatkaa työskentelyä haastattelujen jälkeen. Vaalissa ehdolla olevien nimet julkaistaan heti piispainkokouksen tehtyä päätöksensä. Vahvistamattomien tietojen mukaan ehdollepanopäätös julkistettaisiin vasta huomenna kello 13 alkavan kirkolliskokouksen täysistunnon yhteydessä.

Simeon ja Hanna julkaisee tiedot kirkolliskokouksen istunnossa esille tulleista ehdokkaista haastattelujärjestyksessä.

 

Arkkimandriitta Andreas.
(Kuva/photo: Aristarkos Sirviö)

Arkkimandriitta Andreas

Larikka Antti Mikael, s. 22.5.1967 Mikkeli

1994 teologian maisteri Joensuun yliopisto
ortodoksisen teologian koulutusohjelma, teologin suuntautumisvaihtoehto, pääaine systemaattinen teologia ja patristiikka1986 ylioppilastutkinto Urheilupuiston lukio, Mikkeli

1998-2008 teologian jatko-opintoja (ml ekumeniikan lisensiaattiseminaari professori Tuomo Mannermaan johdolla) Helsingin yliopisto teologinen tiedekunta
pääaine ekumeniikka, sivuaine dogmatiikka

1998-1999 jatko-opintoja Ateenan yliopisto filosofinen tiedekunta ja teologinen tiedekunta
nykykreikan kielitutkinto (vevèosi ellinomàthias)

1999 arkkimandriitta
1992 pappismunkki
1991 pappi
1989 diakoni

Päätoimet ja merkittävimmät sivutoimet

2018-                  Lintulan luostarin papin tehtävien hoitaja

2017                    Hämeenlinnan ortodoksisen seurakunnan kirkkoherra

2016-2017 Helsingin ortodoksisen seurakunnan Itä- ja Keski-Uudenmaan papin toimen hoitaja
2015-2016 Haminan ortodoksisen seurakunnan kirkkoherran toimen hoitaja
2011-2015 Kajaanin ortodoksisen seurakunnan kirkkoherra
2011-2015 Kainuun prikaatin ortodoksinen pappi
2009-2011 Helsingin ortodoksisen seurakunnan Vantaan toiminta-alueen pappi
2005-2009 Helsingin ortodoksisen hiippakunnan teologinen sihteeri
2004-2005 Vantaan kaupungin ortodoksisen uskonnon päätoiminen tuntiopettaja
2003-2004 Kotkan ortodoksisen seurakunnan kirkkoherran sijainen
2003 Vantaan kaupungin ortodoksisen uskonnon päätoiminen tuntiopettaja
2002 Helsingin yliopiston teologisen tiedekunnan päätoiminen jatko-opiskelija (lisensiaattiseminaari)
2000-2001 Oulun ortodoksisen seurakunnan kirkkoherran sijainen
2000 Vaasan ortodoksisen seurakunnan kirkkoherran sijainen
2000 Pielaveden ortodoksisen seurakunnan kirkkoherran sijainen
1999 Nurmeksen ortodoksisen seurakunnan kirkkoherran sijainen
1998-1999 Kreikan ulkoministeriön stipendiaattina nykykreikan opintoja ja teologisia jatko-opintoja Ateenan yliopistossa
1996-2009 Papiston apulainen Helsingin ortodoksisessa seurakunnassa
1996-1998 Helsingin ortodoksisen seurakunnan päätoiminen uskonnon tuntiopettaja
1991-1996 Mikkelin ortodoksisen seurakunnan kirkkoherra

 

Järjestötoiminta, luottamustehtävät ja sivutoimet

2015- Herman Aav -seuran hallituksen

2013-2017 Suomen ortodoksisen kirkon kirkolliskokouksen jäsen
2014-2015 Oulun ortodoksisen hiippakunnan seurakuntien lehden Paimen-Sanomien päätoimittaja

2014 Suomen kirkon pappisliiton alaosaston Kainuun teologit varatoiminnantarkastaja
2013-2015 Ortodoksisen kirkon hallinnon kehittämisen jatkotyöryhmän puheenjohtaja
2012-2015 Ortodoksisen kirkon hallinnon kehittämisen jatkotyöryhmän jäsen
2012-2015 Ortodoksisen kirkon strategian seurantatyöryhmän jäsen
2012-2015 Oulun ortodoksisen hiippakunnan hiippakuntaneuvoston hallituksen jäsen
2011-2013, 2000-2001 Paimen Sanomat ry:n hallituksen puheenjohtaja
2008-2011 Ortodoksisen kirjallisuuden julkaisuneuvoston (OKJ) johtokunnan jäsen
2008-2009 Yleisradion hartausohjelmien valvontaelimen varajäsen
2005-2014 Ylioppilastutkintolautakunnan (YTL) ortodoksisen uskonnon edustaja
2005-2009 Viron ortodoksisen kirkon ystävyysseura VYS ry:n puheenjohtaja
2005-2009 Ortodoksisten Pappien Liitto OPL ry:n varapuheenjohtaja
2004-2006 Suomen ortodoksisen kirkon virka- ja työehtovaliokunnan varajäsen
1997-2001 Pohjoismaisen ekumeenisen neuvoston (NER) Faith and Order-verkoston jäsen
1994-2003 Suomen ekumeenisen neuvoston (SEN) opillisten kysymysten jaoston jäsen

Julkaisutoiminta

2014 God, known and unknown – From Oulu to Järvenpää. The Finnish-Lutheran-Orthodox Theological Discussions from 2001 to 2012. National Church Council. Department for International Relations. Publications of the Evangelical Lutheran Church of Finland 11. The Church and Action.
2011-2015 Kainuun Sanomien kolumnisti
2011 Näkökohtia hengelliseen ohjaukseen ortodoksisessa perinteessä. – Kuninkaani on tieni. Professori Jouko N. Martikainen 75 vuotta.
2009 Uskonnon matkakirja Kristinuskon jäljillä (Mäkinen-Huhta-Komulainen-Lehtinen-Larikka-Latvala-Niemi-Sarlin)
1. uudistettu painos

Kunniamerkit
2010 Ekumeenisen patriarkaatin Pyhän apostoli Andreaksen risti
1991 Kreikan tasavallan Feeniks-ritarikunnan ritarimerkki
1991 Kreikan kirkon Pyhän apostoli Paavalin ritarikunnan ritarimerkki

Kielitaito
Suomi           äidinkieli
Englanti        sujuva
Kreikka         sujuva
Kirkkoslaavi   hyvä
Ruotsi           tyydyttävä
Ranska          tyydyttävä
Italia             alkeet
Viro               alkeet
Venäjä           alkeet

Piispa Arseni.
(Kuva/photo: Aristarkos Sirviö)

Piispa Arseni

Jorma Heikkinen s. 14. 7. 1957 Lapinlahti

 

Suomen ortodoksinen pappisseminaari, pappiskandidaatti 1983

Leningradin hengellinen akatemia, teologian kandidaatti 1989

Ateenan yliopisto, kieliopintoja 1996–98

Joensuun yliopisto, teologian lisensiaatti 2011

Jyväskylän yliopiston tohtorikoulutettava 2012–

 

Vihitty munkiksi ja diakoniksi 1985, papiksi 1986

Arkkimandriitan arvo 1997

Vihitty piispaksi 2005

Valamon luostarin varajohtaja 1989–2004

Joensuun piispa 2005-

Valamon luostarin vt. johtaja 2011–2012

Oulun metropoliitan tehtävien hoitaja 2013–14

Kuopion ja Karjalan metropoliitan tehtävien hoitaja 2018

 

Opetustoiminta

Helsingin ortodoksisen seurakunnan ikonimaalauspiirin leirit vuosina 1986–89

Haminan ortodoksisen seurakunnan ikonimaalauspiirin leirit vuosina 1987–88

Puolan ortodoksisen kirkon ikonimaalausleirit v. 1984 Grabarkassa ja v. 1985 Bielo Podlaskissa

Valamon kansanopiston teologisten aineiden opettaja 1989–90

Kuvataideakatemian vieraileva luennoitsija 1993

Jyväskylän kesäyliopiston tuntiopettaja 1993

Joensuun ort. teol. tiedekunnan tuntiopettaja 1993

 

Jäsenyydet ja luottamustoimet

Kuopion kuvataiteilijat Ars Liberan jäsen 1980–93

Ars Liberan puheenjohtaja 1983

Ars Liberan johtokunnan jäsen 1980–83

Valamon luostarin johtokunnan jäsen1989–2004

Valamon kansanopiston ikonimaalauksen opetusta kehittelevän toimikunnan jäsen 1989–1991

Valamo säätiön ikonirahaston hoitokunnan jäsen 1990–2007

Valamon asuntosäätiön hallituksen jäsen 1991–1994

Valamo asuntosäätiön hallituksen puheenjohtaja 2002–2005

Valamo säätiön valtuuskunnan jäsen 1995–2001, 2005–2009

Konevitsa r.y.:n hallituksen jäsen 1992–1994

Halosten museosäätiön hallitusneuvoston jäsen 1992–

Ikonimaalari-lehden toimituskunnan jäsen 2003–2012

Suomen Tietokirjailijat ry:n jäsen 1999–

Suomen Tietokirjailijat ry:n Pohjois-Savon aluetoiminnan johtaja 2006–2014

Suomen Tietokirjailijat ry:n Oulun aluetoiminnan johtaja 2014

Heinäveden Viro-ystävyysseuran puheenjohtaja 2004–2006

Ortodoksisen kirkon julkaisuneuvoston puheenjohtaja 2005–2007

Valamon konservointilaitoksen johtoryhmän puheenjohtaja 2005–2007

Suomen ekumeenisen neuvoston jäsen 2006–

Suomen ekumeenisen neuvoston hallituksen varapuheenjohtaja 2016-Viktor Barsokevitsch seura ry:n hallituksen jäsen 2006–2011

Suomen ortodoksisen kirkkomuseon ystävät ry:n hallituksen puheenjohtaja 2017–

Lintulan Luostarin Ystävät ry:n johtokunnan puheenjohtaja 2018–

Ortodoksia vuosikirjan toimituskunnan puheenjohtaja 2005–2014

Pyhien Sergein ja Hermanin veljeskunta ry:n puheenjohtaja 2011–

Aamun Koitto -lehden päätoimittaja 2012-

 

Julkaisut

Puun kosketus. (Ina Collianderin elämänkerta) Keuruu: Otava, 1991. Toisena kirjoittajana Taina Lammassaari.

Konevitsan luostari. Keuruu: Otava, 1993. Toisena kirjoittajana Aleksandr Bertash.

Ikonikirja. Keuruu: Otava, 1995.

Ortodoksinen sanasto. Keuruu: Otava, 1999.

Tuokiokuvia Valamosta. Jyväskylä: Valamon luostari, 2000.

Suhteita. Jyväskylä: Viktor Barsokevitsch seura, 2007. (toimittaja)

Ikoneja kansalle. Venäläisiä painokuvaikoneja suomalaisista kokoelmista. Jyväskylä: Maahenki, 2008

Pääsiäismuna – Ylösnousemuksen symboli. Jyväskylä: Maahenki, 2010

Grigor Auer. Jyväskylä: Maahenki, 2010. Toisena kirjoittajana Antti Kuusimäki.

Sekä

runsaasti artikkeleita eri kokoomateoksissa

 

Palkinnot ja huomionosoitukset

Mikkelin läänin taidepalkinto 1996

Konevitsa ry.:n kunniajäsen 2001

Heinäveden kunnan kulttuuripalkinto 2004

Pyhän Karitsan ritarikunnan komentajamerkki 2007

Pyhän Vladimirin I-luokan mitali (Ukraina) 2009

Pyhän Spyridonin kultainen risti (Kreikka) 2009

Pyhän Filofein hopeinen risti (Kreikka) 2009

Pyhän Magdalan Marian I-luokan mitali (Puola) 2010

Viron evankelis-luterilaisen kirkon (EELK) hopeinen yhteistyönmitali 2014

Suomen Valkoisen Ruusun komentajamerkki 2015

Jumalanäidin konevitsalaisen ikonin mitali (Viipurin ja Priozerskin hiippakunta, Venäjä) 2018

 

Arkkimandriitta Sergei.
(Kuva/photo: Aristarkos Sirviö)

Arkkimandriitta Sergei

 

Yrjö Rajapolvi s. 23.4.1965, Liperi

 

Ylioppilas Pieksämäen lukiosta 1984.

Pappiskandidaatti Suomen ortodoksisesta pappisseminaarista Kuopiosta vuonna 1988.

Armeijassa sotilaspapin koulutus vuosina 1988-89.

Joensuun yliopistossa uskonnon aineenopettajan tutkinnon vuonna 1990.

Kielitaito: suomi, englanti, jonkin verran ruotsi, saksa ja hieman venäjää ja kirkkoslaavia.

 

Vihitty munkkidiakoniksi 1992, pappismunkiksi 1995.

Igumeni 1997

Arkkimandriitan arvo 1997.

Valamon luostarin johtaja 1997-

 

Luottamustoimet

Kirkolliskokousedustaja ja sivistysvaliokunnan jäsen 1998-

Valamon kansanopiston johtokunnan jäsen 1997-

Valamon luostarin johtokunnan jäsen 1994-, puheenjohtaja 1997-

Valamon luostarin julkaisutoiminnasta vastaava 1997-

Valamo-säätiön valtuuskunnan jäsen 1998-2004, 2010-2013, varapuheenjohtaja 2002, 2010-2013

Ortodoksinen veljestö ry:n hallituksen jäsen 1997-, puheenjohtaja 2015-

Valamon Ystävät ry:n johtokunnan jäsen 2000-2012

Ortodoksisten Pappien liiton hallituksen jäsen 2001-07

Ortodoksisen kulttuurin säätiön valtuuskunnan jäsen 2015-

Ekumeenisen istuimen arkkimandriitta 2003

 

Huomionosoitukset

PKR R

PSRR III

Puolan ortodoksisen kirkon Maria Magdaleena II

Ortodoksisten nuorten liiton hopeinen ansiomerkki

Amerikan ortodoksisen kirkon Pyhän Innokentiuksen kr

Pyhän Karitsan ritarikunnan komentajamerkki

 

S&H