Piispainkokous asetti kolme ehdolle Kuopion ja Karjalan metropoliitan vaaliin

Suomen ortodoksisen kirkon piispainkokous teki päätöksen ehdollepanosta Kuopion ja Karjalan hiippakunnan piispan vaaliin. Ehdolle asetettiin Joensuun piispa Arseni, arkkimandriitta Sergei arkkimandriitta Andreas (Larikka).

Vaali toimitetaan torstaina 29.11.  Valamon luostarin Kristuksen kirkastumisen kirkossa kello 9 alkavan liturgian jälkeen.

Vaalin tulos julkistetaan heti ääntenlaskun jälkeen. Vaalissa äänioikeutettuja ovat kirkolliskokouksen jäsenet. Vaalitapa on suljettu lippuäänestys.

Tarkemmin ehdokkaista Simeonin ja Hannan ehdokasesittelyjuttussa

 

Aristarkos Sirviö

Heinävesi