Kirkolliskokouksen päätöspäivä: vaikuttava liturgia ja uusi metropoliitta

Arkkipiispa Leo siunaa kirkkokansaa. Kirkolliskokouksen aikana kiinnitin huomiota erityisen tyylikkäisiin kukkalaitteisiin niin kirkossa kuin kokouspaikalla.
(Kuva/photo:Aristarkos Sirviö)

Ortodoksisen kirkon kirkolliskokous Valamon luostarissa päättyi tänään. Viimeinen päivä aloitettiin luostarin pääkirkossa toimitetulla piispallisella liturgialla. Liturgia toimitettiin Korkeasti pyhitetyn Helsingin ja koko Suomen arkkipiispan Leon johdolla papiston avustaessa.

Kuvassa liturgiassa laulanut kuoro. Kuoro johtanut kanttori Juhani Matsi on selin – hän johtaa kirkkokansan laulamaa uskontunnustusta.
(Kuva/photo: Aristarkos Sirviö )

Palveluksessa lauloi koottu kuoro Oulun seurakunnan kanttorin Juhani Matsin johdolla. Matsi, kuten useat laulajista, olivat kirkolliskokousedustajia. On syytä mainita, että kirkolliskokouksen jumalanpalveluksissa on aina ollut hyvin laulava kuoro, joka on koostunut kirkolliskokousedustajista, Valamon työntekijöistä ja paikalla olevista talkoolaisista. Kirkolliskokouksen jäseninä on seurakuntien kanttoreita ja monet näistä laulavat kuoroissa.

Kuuntele näyte liturgiassa laulaneen kuoron laulusta. Kuoro laulaa kerubiveisun kreikkalaisella sävelmällä:

KerubiveisuKreikkalainenSävelmä

Sen myös kuulee palveluksissa. Itse on ole pätevä arvioimaan kuorolaulua muuten kuin rukoilijana kirkossa, mutta silti rohkenen mainita tänään liturgiassa palvelleesta kuorosta, että sen laulu oli vaikuttavaa ja kaunista, kuin katkeamatonta rukousta. Jos Pyhän Hengen läsnäolo on veisaamisesta kiinni, niin nyt liturgiaa seuraavassa metropoliitan vaalissa Henki oli varmasti siunaten läsnä ohjaamassa oikeaan valintaan.

Liturgian lopussa lauletaan pitkäniän toivotus piispoille. Tässä historiallinen, viimeistä kertaa laulettuna versio, jossa piispa Arseni mainitaan ”tehtäviä hoitavana”

PitkänIänToivotusLiturgianLopussa

Liturgian jälkeen toimitettiin Kuopion ja Karjalan hiippakunnan metropoliitan vaali. Se oli samalla kirkolliskokouksen päätösistunto. Puheenjohtajana toimi arkkipiispa Leo. Piispainkokous oli asettanut ehdolle vaaliin piispa Arsenin, Valamon luostarin johtajan arkkimandriitta Sergein ja Lintulan luostarin papintehtäviä hoitavan arkkimandriitta Andreaksen (Larikka).

Vaali oli suljettu lippuäänestys. Äänioikeutettuja oli 35 kirkolliskokouksen jäsentä.

Vaalitoimitsijoina olivat: puheenjohtajana arkkipiispa Leo, isä Marko Patronen (vasemm.) ja Matti Tolvanen (oik.)
Kuva/photo: Aristarkos Sirviö)

Äänestyksen jälkeen puheenjohtajan apuna olleet vaalitoimitsijoiksi nimetyt kirkolliskokousedustajat Marko Patronen ja Matti Tolvanen vetäytyivät puheenjohtajanmääräyksestä laskemaan äänet sermin taakse. Vaalia seuraamassa oli runsaasti liturgiaan osallistuneita, ja monet heistä muistelivat, että neljä vuotta sitten toimitetussa Oulun metropoliitan vaalissa äänet luettiin ääneen ja ne laskettiin kaikkien nähden vaalitoimitsijoiden pöydällä.

Vaalissa ehdolla olleet odottavat tuloksia. Vasemmalta arkkimandriitta Andreas, piispa Arseni ja arkkimandriitta Sergei.
(Kuva/photo: Aristarkos Sirviö)

Ääntenlaskun päätyttyä ilmoitti puheenjohtaja toiminut arkkipiispa Leo vaalin tuloksen: piispa Arseni 22 ääntä, arkkimandriitta Sergei 10 ääntä ja arkkimandriitta Andreas 2 ääntä. Tyhjiä ääniä oli yksi kappale.

Lehdistötilaisuuden oli ilmoitettu alkavan ”heti tuloksen julistamisen ja päätössanojen jälkeen kulttuurikeskuksessa”. Tiedotusvälineiden edustajia oli kirkossa vaalin jälkeen paikalla neljä henkeä. Runsas joukko kirkkokansaa kävi onnittelemassa metropoliitta Arsenia. Pyysin hänet kuitenkin mukaani alkavaksi ilmoitettuun lehdistötilaisuuteen.

Vastavalitulla Kuopion ja Karjalan metropoliitalla Arsenilla oli vastatuulta hänen kiirehtiessä lehdistötilaisuuteen.
(Kuva/photo: Aristarkos Sirviö)

Kulttuurikeskuksen ovet olivat auki, mutta paikalla ei ollut ketään. Odottelimme aikamme, tulisiko joku kirkon palvelukeskuksen henkilökunnasta hoitamaan tilaisuutta. Ei tullut, joten järjestäydyimme salin etuosaan.  Metropoliitta Arsenin siunauksella ortodoksi.net lähetti tilaisuuden suoratoistona nettiin. Simeonissa ja Hannassa julkaistaan myöhemmin kooste metropoliitta Arsenin vastauksista lehdistötilaisuudessa esitettyihin kysymyksiin.

Metropoliitta Arseni vastaili lehdistötilaisuudessa toimittajien kysymyksiin.
(Kuva/photo: Aristarkos Sirviö)

Keväällä 2019 valitaan uudet hiippakuntien edustajat kirkolliskokoukseen. Ensi vuonna valittavien edustajien toimikausi on neljä vuotta.

 

Aristarkos Sirviö

Heinävesi