Anatoli Lappalainen haluaa turvata lapsille ja nuorille uskonnonopetuksen jatkumisen

Anatoli Lappalainen.
(Kuva/photo: Aristarkos Sirviö)

Anatoli Lappalainen on ensimmäisen kauden kirkolliskokousedustaja Lahdesta. Hän on sivistysvaliokunnan jäsen ja on koulutukseltaan diplomi-insinööri. Minua kiinnosti saada selville miksi nuorta insinööriä kiinnostavat sivistysasiat ja kuinka hän on kirkolliskokouksen jäseneksi päätynyt. Ja Anatoli oli valmis kertomaan tästä haastattelussa.

Tivaan, että miksi insinööriä kiinnostavat sivistysasiat? Anatoli hymyilee ja vastaa.

”Minulla on hyvin henkilökohtainen intressi vaikuttaa esimerkiksi kasvatus- ja uskonnonopetusasioihin. Haluan olla turvaamassa, että lapset ja nuoret saavat tulevaisuudessakin uskonnonopetusta. Kasvatus- ja opetusasioihin pitää vaikuttaa nyt, vaikka tulokset saattavat näkyä vasta myöhemmin tulevaisuudessa”, hän perustelee.

”Henkilökohtainen intressi” saattaa löytyä kotoa: vaimon lisäksi kotona ovat kolme tytärtä. Nuorin on vuoden ja neljä kuukautta vanha, seuraava on viisivuotias. Vanhin tyttäristä on kymmenenvuotias koululainen.

Vuonna 1980 syntynyt Anatoli muutti Suomeen vuonna 2000. Venäjällä hän ehti opiskella yliopistossa puolitoista vuotta ja Suomeen muutettuaan jatkoi opintoja. ”Aluksi opiskelin suomen kieltä ja sitten pääsin Lahden ammattikorkeakouluun. Sieltä valmistuin 2006 ja diplomi-insinööriksi valmistuin toissa vuonna”, hän selostaa.

(Kuva/photo: Aristarkos Sirviö)

Hän sai heti valmistuttuaan insinöörin töitä ja on edelleen saman yrityksen palveluksessa. Nyt hän työskentelee tuotekehitysinsinöörinä. Anatoli valittiin kirkolliskokouksen jäseneksi Helsingin hiippakunnasta vuonna 2016.

Olin hyvin utelias kuulemaan kuinka hän on kirkolliskokoukseen päätynyt.

”Minulle tuli vuonna 2004 elämäntilanne, jossa tunsin tarvetta lähteä kohti Jumalaa ja kirkkoa”, muistelee Lappalainen. Hän lähti rohkeasti Lahden ortodoksiseen kirkkoon ja tapasi siellä silloisen kirkkoherran, isä Olavi Merraksen. ”Hän otti minut hyvin vastaan”, muistelee Anatoli. ”Isä Olavi kertoi, että seurakuntaan oli juuri saapunut venäjänkielistä seurakuntatyötä järjestämään Viktor Maksimovski. ”Ilmeisesti, en ollut vielä kypsä kirkon elämään, sillä elämän virta ei antanut minulle mahdollisuutta löytää aikaa seuraavalle kirkossa käyntiin”, muistelee Anatoli.

Puoli vuotta myöhemmin, keväällä 2005, hän sai seurakunnalta kutsun jumalanpalvelukseen ja sen jälkeen seurakuntasalissa järjestettyyn tapahtumaan. Seurakunta lähetti silloin kutsut kaikille venäjänkielisille Lahden asukkaille. ”Olen kokenut sen Jumalan kutsuna”, muistelee Anatoli. Siellä tapasin Viktor Maksimovskin. Hänestä loisti usko. Kävimme hyvin mielenkiintoisia keskusteluita. Minulla oli paljon kysymyksiä ja sydämessäni oli suuri tarve. Tästä alkoivat minun käynnit kirkossa ja Viktor Maksimovskin järjestämissä kerhoissa”, muistelee Anatoli Lappalainen.

Kuvassa metropoliitan vaalin tuloksia odottavat (seisomassa) piispa Arseni, arkkimandriitta Segei, heidän väistä näkyy kirkollikokousedustaja Max Arhippainen, edustaja Veikko Halonen ja Anatoli Lappalainen.
(Kuva/photo: Aristarkos Sirviö)

Myöhemmin hän tapasi Lahden seurakunnassa muita Venäjältä Suomeen tulleita. He kaikki kertoivat, että isä Olavi ja muut seurakuntalaiset ottivat heidät hyvin vastaan ja että seurakuntaan oli helppo tulla. Monelle heistä isä Olavi oli tärkeä henkilö. Myös siksi, että isä Olavi puhuu venäjää. ”Kieliasia on aluksi tärkeä, koska aikuisena on vaikeaa heti oppia hyvin uutta kieltä”, arvelee Anatoli.

”Olen ymmärtänyt niin, että tuolloin jo hiippakuntatasolla järjestettiin venäjänkielistä seurakuntatyötä. Metropoliitta Ambrosius oli järjestänyt Viktor Maksimovskin tekemään sitä työtä. Aluksi hän oli työntekijä, mutta myöhemmin hänet vihittiin papiksi”, muistelee Anatoli. Hän kertoo, että isä Viktor ja myöhemmin Karjalasta tullut isä Pavel, tekivät arvokasta työtä venäjänkielisten parissa ja palvelivat Lahden, Kotkan ja Haminan seurakuntia. ”Ennen heitä olisi sanottu matkapapeiksi”, sanoo Anatoli.

Anatoli Lappalainen laulaa kuorossa ja osallistuu seurakunnan toimintaan, minkä työltään ja perheeltään ehtii. Ilmeisen aktiivisesti hän on mukana Lahden seurakunnan toiminnassa, koska Anatoli on valittu kolme kertaa seurakunnanvaltuustoon ja on nyt myös valtuuston puheenjohtaja.

Kirkolliskokouksen jäseneksi hänet valittiin vuonna 2016. ”Ensimmäisenä vuotena piti kyllä olla tarkkana ja miettiä, että miten asioita missäkin vaiheessa käsitellään”, hän muistelee. Tärkeäksi Anatoli Lappalainen kokee, että kirkolliskokouksen jäsenet kokoontuvat ennen kokousta seminaariin tutustumaan esille tuleviin asioihin. ”Niissä saa käsittelyyn tulevista asioista ensimmäisen kosketuksen ja jää aikaa miettiä ja tutkia niitä lisää sekä valmistautua itse kirkolliskokoukseen”, hän vakuuttaa.

Lappalainen pitää hyvänä, että hän on mukana päätöksenteossa sekä seurakunnan että kirkon tasolla.

”Näin pystyy näkemään koko kirkon mittakaavasta asiat alhaalta ylös. Pystyy viemään asioita ja näkemyksiä seurakuntaan ja toisaalta tuomaan kirkolliskokoukseen näkökulmaa seurakuntatasolta”, hän perustelee.

(Kuva/photo: Aristarkos Sirviö)

Anatoli kertoo, että varsinainen työ kirkolliskokouksessa tehdään valiokunnissa. Niissä perehdytään esillä oleviin vaihtoehtoihin ja keskustellaan avoimesti. Anatolin mielestä on tärkeää tavata kokousten yhteydessä muita kirkolliskokousedustajia.

”Tärkeää, on että täällä pystyy kyselemään ja keskustelemaan asioista muiden kirkolliskokousedustajien kanssa”.

Kirkossa on meneillään useita uudistus- ja muutoshankkeita. Anatoli myöntää, ettei niiden läpivieminen ole aina yksinkertaista.

”Ehkä usein meissä ihmisissä on sellainen piirre, että vanhasta on vaikea luopua. Ihmisille pitää osata vahvasti perustella syy muutokseen. Se näkyy kaikessa kirkon työssä. Pitää pystyä hyvin perustelemaan jos jotain toimintatapaa halutaan muuttaa. Pitää saada ihmiset uskomaan, että uudella tavalla tekeminen on parempi kuin pysyä vanhassa”, pohtii Anatoli.

Kysyn lopuksi, että onko hän itse enemmän uudistaja vai vanhassa pitäytyvä. Anatoli miettii hetken ja sanoo.

”Itse olen jonkinlainen maltillinen uudistaja. Niin kuin Venäjällä sanotaan, että ensin mitataan ja sitten vasta leikataan”.

Aristarkos Sirviö