Kohti pääsiäistä – mutta minkä kalenterin mukaan?

Pääsiäismunia joissa kirkkoslaavin kirjaimet XB
(Kuva/photo: Aristarkos Sirviö)

Joulun jälkeen ortodoksiset kirkot suuntaavat kohti pääsiäistä, kirkon suurinta juhlaa. Ortodoksiset kirkot viettävät pääsiäistä juliaanisen kalenterin (vahan kalenterin) mukaan – vain Konstantinopolin patriarkaatin alaiset Suomen ja Viron autonomiset arkkipiispakunnat saivat erioikeuden viettää pääsiäistä uuden eli gregoriaanisen kalenterin mukaan.

Myöhemmin pääsiäisen vieton ajankohdassa tapahtui muutoksia.

Suomessa kaikki ortodoksisen kirkon seurakunnat siirtyivät vähitellen uuteen kalenteriin. Vanhan luvun mukaisesti pääsiäistä viettävät vain yksityiset, Moskovan patriarkaatin alaiset seurakunnat.

Virossa seurakunnat saivat itse päättää kumman kalenterin mukaan pääsiäistä viettävät. Maantieteellisesti tiivistäen: Pohjois- ja Länsi-Virossa seurakunnat viettivät pääsiäistä ja siitä johtuvia juhlia gregoriaanisen kalenterin mukaan, Itä- ja Etelä-Viro taas noudattivat juliaanista kalenteria. Moskovan patriarkaatin alainen hiippakunta noudattaa myös Virossa juliaanista kalenteria kaikkien juhlien osalta.

Konstantinopolin alainen Viron ortodoksinen kirkko (EAÕK) päätti muutama vuosi sitten siirtyä noudattamaan Konstantinopolin äitikirkon esimerkin mukaan niin sanottua sekakalenteria: pääsiäistä ja siitä johtuvia juhlia vietetään juliaanisen kalenteri mukaan ja liikkumattomat juhlat, kuten esimerkiksi joulu, vietetään gregoriaanisen kalenterin mukaisesti.

Nyt Virossa molemmat ortodoksiset kirkot viettävät pääsiäistä samaan aikaan, vanhan ajanlaskun eli juliaanisen kalenterin mukaan.

Tällä hetkellä Suomen ortodoksinen kirkko on yksi harvoja, ellei peräti ainoa ortodoksinen kirkko, joka viettää pääsiäistä gregoriaanisen kalenterin mukaan. Virallisesti asiaa ei ole käsitelty, vaan on todettu, että Suomen kirkko on tyytyväinen nykyiseen tilanteeseen. Epävirallisesti pääsiäisen ajankohta puhututtaa kirkon jäseniä. Erityisesti ortodoksien kansainväliseen toimintaan osallistuvat suomalaiset joutuvat jatkuvasti perustelemaan kummasteleville sisarkikkojen edustajille Suomen ortodoksien pääsiäisen vieton eriaikaisuutta.

Keskustelua käydään kirkon sisällä, ja siksi Simeon ja Hanna on päättänyt avata sivunsa käytävälle keskustelulle. Olemme haastatelleet muutamia henkilöitä, ja nämä haastattelut julkaistaan aivan lähiaikoina.

Aihetta käsitteleviä kirjoituksia toivomme saavamme lisää. Toivomme, että kirjoituksissa tuodaan esiin erilaisia perusteltuja näkemyksiä asiaan.

Jutun lopussa on muutama linkki: rovasti Heikki Huttusen kirjoitus kirkon sivustolla (ort.fi), metropoliitta Arsenin vastaukset viime kirkolliskokouksen jälkeisessä lehdistötilaisuudessa ja metropoliitta Stefanoksen haastattelu Simeonissa ja Hannassa.

 

S&H

Linkit juttuihin:

Rovasti Heikki Huttusen kirjoitus ort.fi -sivustolla (Napsauta tekstiä)

Metropoliitta Stefanoksen haastattelu Simeonissa ja Hannassa (Napsauta tekstiä)

Metropoliitta Arsenin vastaukset lehdistötilaisuudessa 29.11.2018. Juttu Simeonissa ja Hannassa  (Napsauta tekstiä)

 

Korjaus:

10.1.2019 klo 14.55 poistettu maininta Tomos -asiakirjasta, koska pääsiäisen ajankohdasta ei siinä ole mainintaa.