Kuolla Kristuksen kanssa

Isä Markus Kinkki.
(Kuva/photo: Hellevi Matihalti)

Isä Markus Kinkin saarna suurena lauantaina Hoivakoti Helenan kirkossa

”Mutta jos kerran olemme kuolleet Kristuksen kanssa, uskomme saavamme myös elää hänen kanssaan.” (Room. 6:8)

Nämä apostoli Paavalin sanat me kuulimme tänään epistolatekstissä. Ne luettiin meille pelastukseksi ja erityisesti selitykseksi, mitä merkitsee kuolla Kristuksen kanssa.

 

Selvästikään kuolema tässä tapauksessa ei ollut ruumiillinen, sillä apostoli käytti sanaa ´kuolleet´ yhteydessä eläviin ihmisiin. Kuolema maailmalle merkitsee kuolemaa intohimoista. Sama apostoli puhuu tästä myös kirjeessään galatalaisille: ”Ne, jotka ovat Jeesuksen Kristuksen omia, ovat ristiinnaulinneet vanhan luontonsa himoineen ja haluineen.” (Gal 5:24). Tässä käy selvästi ilmi, että kuolemme Kristuksessa vain silloin, jos kuoletamme intohimomme, mässäilyn, haureuden, ahneuden, vihan, surun, epätoivon, turhamaisuuden ja ylpeyden. Intohimojen kuolettaminen on askeettinen teko, jota voidaan kutsua vapaaehtoiseksi marttyyriudeksi. Näin opettaa pyhä Theodoros Studites sanoessaan, että munkki kuolee päivittäin leikkaamalla intohimonsa, synnillisen tahtonsa. Siksi he perivät pyhien marttyyrien kanssa kuihtumattomat seppeleet.

(Kuva/photo: Hellevi Matihalti)

 

Tämä patristinen opetus on annettu munkeille. Mutta marttyyrien taistelu intohimoja vastaan on apostoli Paavalin mukaan väistämätöntä jokaiselle, joka haluaa Kristuksen kaltaiseksi – todelliseksi kristityksi. Todellakin, miten voisi olla toisin, kun Herra itse ohjaa seuraajiaan kapealle ja hankalalle polulle sanoen ”Joka ei ota ristiään ja seuraa minua, se ei kelpaa minulle” (Matt 10:38). Näin, elääksemme Kristuksessa, meidän täytyy ensiksi kuolla Hänen kanssaan, se on yhtä kuin intohimojen surmaaminen.

 

Mitä merkitsee elämä Kristuksessa? Elämä Kristuksessa merkitsee olemista yhteydessä Häneen. Yhteys Häneen ei ole mitään muuta kuin Hänen rakastamistaan, kaipausta Häntä kohtaan, Hänen mietiskelemistään ja vain sen tekemistä, mikä miellyttää Häntä. Rakkaus Kristukseen, Hänen itsensä opetuksen mukaan, on pohjimmiltaan Hänen käskyjensä pitämistä: ”Jos te rakastatte minua, te noudatatte minun käskyjäni” (Joh 14:15). Siksi noudattakaamme Hänen käskyjään.

 

 Me elämme Kristuksessa, jos elämämme julistaa kuuliaisuuden hedelmiä suhteessa Hänen käskyihinsä, jotka ovat jumalallinen ilo Kristuksessa. Hän itse puhuu tästä: ”Jos noudatatte käskyjäni, te pysytte minun rakkaudessani – – – jotta teillä olisi minun iloni sydämessänne ja teidän ilonne tulisi täydelliseksi” (Joh 15:10-11).

 

Kristuksen ilo on tarjolla erityisesti Hänen todellisille seuraajilleen pyhässä ehtoollisessa. Tehden meidät kaikki yhdeksi Jumalan armossa tämä mysteeri annetaan meille vielä meidän maallisessa elämässämme taivaallisena, paratiisillisena siunauksena. Jos emme koe tätä siunauksellisuutta pyhässä ehtoollisessa yhdessä Jumalan pyhien kanssa, näin tapahtuu vain siksi, että me huonosti tutkimme pelastavaisia käskyjä emmekä tahdo erkaantua intohimoistamme.

 

 

Siksi, Kristuksessa rakkaat, olkoon päähuolenamme voimakas päättäväisyys taistelussa intohimojamme vastaan. Silloin me elämme Kristuksessa täyttäen kaikki Hänen käskynsä ja saavuttaen näin eläessämme tuon taistelun tuloksen hedelmät – jumalallisen ilon, jota vuodatetaan niin monesta lähteestä Kirkossamme, ja aivan erityisesti Eukaristiassa.

 

Me koemme tämän ilon intohimojemme tuhoamisen ja käskyjen täyttämisen myötä tulevassa elämässä, kun yhdistymme iankaikkisesti meidän tähtemme kuolleeseen ja ylösnousseeseen Herraan Hänen loppumattomassa taivaallisessa valtakunnassaan, jonka Herra antaa meille loppumattomassa armossaan.