Kristityiksi kääntyneitä ei saa lähettää vainottaviksi tai hengenvaaraan

Koptikristittyjä rukoilemassa Kairossa.
(Kuva/photo: ilgiornale.it )

Ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus takaa kaikille ihmisille ajatuksen, omantunnon ja uskonnon vapauden. Tämä perusoikeus sisältää oikeuden vaihtaa uskontoa tai vakaumusta. Tätä oikeutta ei yleisesti turvata mm. islaminuskoisissa valtioissa. Useat turvapaikkaa Suomesta hakeneet henkilöt ovat turvapaikkaprosessin aikana kääntyneet kristityiksi. Monet ovat turvapaikkahakemuksen käsittelyssä tuoneet esille, että kääntyminen kristinuskoon antaa heille perustellun aiheen pelätä lähtömaassaan vainotuksi joutumista, ja että kääntyminen voi aiheuttaa hengenvaaran.

Julkisuudessa on noussut esille useita tapauksia, joissa Maahanmuuttovirasto on kyseenalaistanut kristinuskoon kääntyneen ja kastetun henkilön vakaumuksen aitouden, huolimatta pastorien lukuisista lausunnoista, henkilön aktiivisuudesta seurakunnassa, avoimuudestaan maanmiehilleen ja kotimaansa perheelle sekä hänen kokemastaan painostuksesta. Käytettävissä olevan maatiedon pohjalta lähtökohtana on se, ettei islamista kristinuskoon kääntynyttä voi palauttaa esimerkiksi Afganistaniin. Islamilaisissa maissa oma perhe saattaa olla suurin uhka. Henkeä uhkaaville tahoille oleellista ei ole se, onko kääntynyt nimikristitty vai sydämen kristitty. Oleellista on aiemman uskonnon hylkääminen, jonka merkkinä on kristillinen kaste.

Oikeusturvasyistä olisi syytä selvittää, perustuvatko maahanmuuttovirastossa ja tuomioistuimissa tehtävät arvioinnit vakaumuksen aitoudesta yhdenmukaiseen linjaan. Puolustusvoimat ovat jo aikoja sitten luopuneet kutsunnoissa henkilön vakaumuksen aitouden tutkimisesta siviilipalveluspäätöksen yhteydessä uskonnonvapausperiaatteen vuoksi.

Oikeus vakaumukseen ja oikeus uskontoon on syvästi henkilökohtainen asia. Niiden arvioinnissa tulisi olla varovainen – ja epäselvissä tilanteissa mieluummin kunnioittaa ihmisen omaa kertomusta kuin kiistää se. Turvapaikanhakijoiden perusoikeudet uskonnolliseen vakaumukseen on taattava kaikessa päätöksenteossa. Maahanmuuttovirastossa suoritettavaan uskonnon ja vakaumuksen aitouden arvioinnin tulee kunnioittaa ihmisoikeuksia eikä ketään saa lähettää kuolemanvaaraan.

 

 

Päivi Räsänen

Kirjoittaja on kansanedustaja (kd)