Kristittyjä terroristeja Venäjällä?

Venäjänkielinen Raamattu. Taustalla ihmishahmo.
(Kuva/photo:
worldwatchmonitor.org )

Pari vuotta sitten Venäjällä tuli voimaan uusi terrorisminvastainen laki. Tänä vuonna lain tulkinnan johdosta ovat Jehovan todistajien lisäksi monet kristilliset kirkkokunnat joutuneet ahtaalle.

Perustuslakituomioistuimen päätöksellä Jehovan todistajat luokitellaan ääriliikkeeksi. Ylen tietojen mukaan Venäjältä on tullut Suomeen tänä vuonna ennätysmäärä Jehovan todistajia, jotka ovat jättäneet turvapaikkahakemuksen.

Huomasin Helluntaiherätyksen medialähetysjärjestön Avainmedia –lehdessä (Avainmedia 5/2019) aiheesta artikkelin. Jutun mukaan terrorisminvastaista lakia on täydennetty pykälällä, joka koskee lähetystyötä (missionääristä toimintaa). Venäjällä on nostettu yli tuhat syytettä eri uskontojen edustajia kohtaan, mutta joukossa ei ole yhtään Venäjän ortodoksisen kirkon edustajaa.  Syytteeseen on joutunut muun muassa helluntaiherätyksen, baptistien, adventistien ja roomalaiskatolisen kirkon jäseniä. Yleisin syyte on ”lähetystyötä koskevan lain rikkomus”.

Venäjän uskonnonvapauslain pykälä 2-16 sallii uskontoa harjoitettavan yksityiskodissa. Jutussa mainitaan esimerkki: omakotitalossa on pidetty kokouksia, mutta ei voida syyttää asunnon käyttämisestä muuhun tarkoitukseen kuin asuinkäyttöön. Niinpä on keksitty syyttää tontin käyttämisestä muuhun tarkoitukseen kuin asuinkäyttöön!

Tämä kuulostaa kovin samanlaiselta kuin aikoinaan Neuvostoliitossa. Muistan käyneeni 1980-luvulla keskusteluita kristittyjen asemasta Neuvostoliitossa ja muissa sosialistisissa maissa. Tuolloinkin perustuslaissa turvattiin uskonnonvapaus, mutta samalla oli joukko muita lakeja ja asetuksia, joiden perusteella rajoitettiin uskonnollisten yhteisöjen toimintaa ja jopa vainottiin kristittyjä. Ortodoksisen kirkonkin toiminta oli tiukassa valtion kontrollissa.

Silloin 1980-luvun keskusteluissa ääneen ihmettelin, miksi sitten Länsi-Euroopassa ei kansa ole rynninyt eri kristillisten ryhmien seurakuntiin, vaikka kaikilla on täysi vapaus toimia ja julistaa. Eikä tilanne ole siitä juuri muuttunut. Maallistuminen ja kristinuskonvastaisuus ovat vain lisääntyneet. Venäjän ortodoksinen kirkko ei tarvitse suojakseen tämän kaltaista lainsäädäntöä. Kyse on pikemmin Venäjän valtion luonteesta? En osaa sanoa, mikä yhteiskuntajärjestelmä Venäjällä vallitsee. Mutta venäläinen järjestelmä se joka tapauksessa on ja on ollut.

Kristittynä olen huolissani sielujen pelastuksesta. Venäjän presidentin mukaan noin 90 % Venäjän kansalaisista pitää itseään ortodokseina. Toivon hartaasti, että heistä myös mahdollisimman moni uskoo Jumalaan, sillä prosenteilla ei valitettavasti pelasteta sieluja.

 

Aristarkos Sirviö