Vuoden 2019 kirkolliskokous alkaa maanantaina

Kuva vuoden 2018 kirkolliskokouksesta Valamon luostarin kulttuurikeskuksessa.
(Kuva/photo: Aristarkos Sirviö)

Suomen ortodoksisen kirkon kirkolliskokous alkaa maanantaina 25.11. Valamon luostarissa Heinävedellä. Kirkolliskokous on kirkon korkein päättävä elin. Luostarin pääkirkossa toimitetaan klo 12 rukouspalvelus, jonka jälkeen alkaa ensimmäinen täysistunto luostarin kulttuurikeskuksen salissa.

Tämän vuoden kirkolliskokous on toimikaudelle 2019–2023 valittujen kirkolliskokousedustajien ensimmäinen kokous. Siksi ensimmäisessä täysistunnossa tehdään henkilövalintoja. Istunnossa päätetään edustajien sijoittumisesta eri valiokuntiin ja valitaan asiantuntijajäsenet kirkollishallitukseen.

Kirkolliskokous käsittelee myös kirkollishallituksen aloitetta, jossa ehdotetaan kirkon lakia ja kirkkojärjestystä muutettavaksi siten, että kolttasaamelaisilla on jatkossa yksi edustajapaikka kirkolliskokouksessa. Edustajan kirkolliskokoukseen nimittäisi Kolttien kyläkokous.

Kirkollishallitus esittää, että kirkolliskokous valitsee kirkkoon apulaispiispan. Valittavan piispan sijoituspaikkana olisi Helsingin hiippakunta.

Kirkolliskokousedustajat keskustelevat apulaispiispan vaalin ehdokkaista tiistaina 26.11. kello 10 alkavassa suljetussa täysistunnossa. Piispainkokous suorittaa ehdollepanon välittömästi tämän jälkeen.

Apulaispiispan vaali on suunniteltu toimitettavaksi kokouksen päätöspäivänä torstaina 28.11. luostarin pääkirkossa kello 9 alkavan liturgian jälkeen.

Kirkolliskokouksen täysistunnot on katsottavissa suoratoistolähetyksinä kirkon sivuilla (www.ort.fi) piispanvaalia koskevaa suljettua täysistuntoa lukuun ottamatta. Sivustolla julkaistaan uutisia täysistunnoista ja kokouksen etenemisestä.

Kirkolliskokouksen jäsenet toimikaudella 2019–2023

Piispat

 • Arkkipiispa Leo
 • Metropoliitta Arseni
 • Metropoliitta Elia

Papisto

 • Mikael Sundkvist
 • Teo Merras
 • Heikki Huttunen
 • Markku Salminen
 • Timo Tynkkynen
 • Jonas Bergenstad
 • Arkkimandriitta Sergei
 • Aleksander Roszczenko
 • Mikko Sidoroff
 • Ioannis Lampropoulos
 • Marko Patronen

Kanttorit

 • Varvara Merras-Häyrynen
 • Sofia Laukkanen
 • Juhani Matsi

Maallikot

 • Ritva Bly
 • Ulla Saarinen
 • Elina Palola
 • Nunna Elisabet
 • Risto Nordell
 • Tuovi Haikala
 • Dmytro Lang
 • Anna Kasdaglis
 • Jaana Tanhuanpää
 • Mari Mattila
 • Anna-Katriina Salmikangas
 • Esko Huovinen
 • Jarmo Ihalainen
 • Matti Tolvanen
 • Juha Riikonen
 • Lea Oravalahti-Pehkonen
 • Armas Hakkola
 • Hannele Mesku

 

Aristarkos Sirviö / OT

Heinävesi