Kirkolliskokous hylkäsi esityksen apulaispiispan vaalista

(Kuva/photo: Aristarkos Sirviö)

Tiistaiaamuna 26.11. kello 9.30 alkaneessa täysistunnossa oli kaksi vastakkaista esitystä. Kirkollishallituksen esitys apulaispiispan vaalin toimittamisesta ja valiokunnan esitys, ettei kokouksessa valita apulaispiispaa. Käydyssä äänestyksessä kirkollishallituksen esitystä kannatti vain kaksi kokousedustajaa.

Päätöksen perusteluissa todetaan, että ortodoksisesta kirkosta annetun lain mukaan apulaispiispan tehtävistä ja sijoituspaikasta määrää piispainkokous. Apulaispiispan vaalin voi toimittaa vain, jos apulaispiispan tehtävät ja sijoituspaikka on määritelty mainitun säännöksen mukaisesti. Piispainkokous oli kokoontunut, mutta se ei ollut määritellyt apulaispiispan tehtäviä eikä sijoituspaikkaa.

Voidaan kysyä, miksi kirkollishallitus toi kirkolliskokouksen käsiteltäväksi esityksen, joka ei ole ortodoksisesta kirkosta annetun lain mukainen. Ja miksi piispainkokous ei ollut asiaa valmistellut.

Aristarkos Sirviö

Heinävesi