Arkisto | marraskuu, 2019

Valamon konservointilaitos – sen synty ja lopettaminen?

25/11/2019

0 Comments

Kirkon talousarviossa vuodelle 2020 esitetään, että Valamon konservointilaitokselle ei enää myönnetä toiminta-avustusta. Sen sijaan aiemmin konservointilaitoksen saama 90 000 euroa kohdennetaan konservointiin ja konservointitarpeen selvittämiseen seurakunnissa. Talousarvion esitys perustuu kirkollishallituksen 9.4.2019 tekemään päätökseen. Simeon ja Hanna julkaisee tiivistettynä ja toimitettuna arkkimandriitta Sergein lähetekeskustelupuheenvuoron, joka ansiokkaasti myös taustoittaa Valamon konservointilaitoksen syntyä ja toimintaa. Mitä kulttuuriomaisuudellemme tapahtuu? […]

Continue reading...

Seitsemän seurakuntaa, kolme hiippakuntaa ja neljä piispaa

25/11/2019

0 Comments

Kun seurakuntien yhdistäminen on loppuunsaatettu, kirkossamme lienee ne seitsemän seurakuntaa. Hiippakuntia ei vähennetä, joten niitä on kolme. Ja tätä kokonaisuutta hallitsee ja vallitsee seitsemän kirkkoherran lisäksi kolme piispaa – sekä mahdollinen apulaispiispa. Kun nyt olen pohtinut asiaa, alan kallistua samalle kannalle kuin ystäväni Ilkka Soini, joka Facebook-seinälläni ilmoitti omana kantanaan, että tällaista määrää piispoja ei […]

Continue reading...

Kolttasaamelaisille edustus ortodoksisen kirkon kirkolliskokoukseen ?

25/11/2019

0 Comments

Suomen ortodoksisen kirkon kirkollishallitus esittää Valamon luostarissa tänään alkavalle kirkolliskokoukselle kirkkolakia ja kirkkojärjestystä muutettavaksi niin, että kolttasaamelaisilla on jatkossa yksi edustajapaikka kirkolliskokouksessa. Kolttien edustajan valitsisi kolttien kyläkokous. Kolttien luottamusmies Veikko Feodoroff näkee kirkollishallituksen esityksen hyvin myönteisenä. ”Esityksellä on iso symbolinen merkitys. Se on Suomen ortodoksisen kirkon arvostuksen osoitus paitsi kielivähemmistölle myös alkuperäiskansalle”, hän sanoo. Feodoroff […]

Continue reading...

Apulaispiispa ja pappilatalo

24/11/2019

0 Comments

  Kolmena viikonloppuna parvekkeelleni on lennähtänyt pikkulintu. Viimeksi tänään, Sofiasta liturgiasta palattuani, siellä sukkuloi hätääntynyt talitiainen, jota koirani kovin kummasteli. Osasi lintu-poloinen sentään poistua varsin nopeasti, kun aukaisin yhden lasiruudun apposelleen. Muuten en tietäisikään, mitä tapahtuu todella.   Sofian liturgiassa sattui niin somasti, että isä Lazarus Jalonen sai opetuspuheeseensa sopimaan ne kaksi asiaa, jotka viime […]

Continue reading...

Vuoden 2019 kirkolliskokous alkaa maanantaina

22/11/2019

0 Comments

Suomen ortodoksisen kirkon kirkolliskokous alkaa maanantaina 25.11. Valamon luostarissa Heinävedellä. Kirkolliskokous on kirkon korkein päättävä elin. Luostarin pääkirkossa toimitetaan klo 12 rukouspalvelus, jonka jälkeen alkaa ensimmäinen täysistunto luostarin kulttuurikeskuksen salissa. Tämän vuoden kirkolliskokous on toimikaudelle 2019–2023 valittujen kirkolliskokousedustajien ensimmäinen kokous. Siksi ensimmäisessä täysistunnossa tehdään henkilövalintoja. Istunnossa päätetään edustajien sijoittumisesta eri valiokuntiin ja valitaan asiantuntijajäsenet kirkollishallitukseen. […]

Continue reading...

Aamuruskon helma

19/11/2019

0 Comments

”Olemmeko työntäneet kaiken Jumalan ulos?” kysyy Eeva-Liisa Mannerin runoelma ”Strontium” (kok. Orfiset laulut, 1960). Jotkut arvelevat, että nykyihmistä ja nykytaiteilijaa eivät – ja niin muodoin eivät nykytaidettakaan – koskettaisi metafyysiset asiat. Se on kuitenkin harhaluulo. Nykykulttuurissa käsitellään enemmän kuin aikoihin uskonnollisia kysymyksiä. Silti voi olla, että niin avoimeen metafyysisen tunnustamiseen luomistyön virikkeiksi ja kaikkeuden viimeiseksi […]

Continue reading...

Karppanen: Hietalan rouva ympäristökeskustelee

07/11/2019

0 Comments

”Tarjosihan ne mulleki sitä palakintoa van en ottanna. Minä sanon, että kun kerran ei Reeta ota en ota minäkää”, puhui Hietalan rouva kahvilassaan puhelimeen, juuri kun päivän ensimmäinen asiakas tuli sisään ja alkoi riisua päällysvaatteitaan. ”Enhän minä oo sen jäläkeen syöny, kun se hullunlehmäntauti alako levitä. Lammasta ja sianlihhaa senni eestä”, totesi kahvilanemäntä, lopetti puhelun […]

Continue reading...