Pääkirjoitus: Patriarkka ja apulaispiispan valinta

Vuoden 2019 kirkolliskokous kokoontui Valamon luostarin kulttuurikeskuksessa.
(Kuva/photo: Aristarkos Sirviö)

ÄSKETTÄIN PÄÄTTYNEESSÄ kirkolliskokouksessa apulaispiispan valintaa koskevassa keskustelussa tuli esille tärkeä seikka, jota mielestämme on syytä tarkastella vielä aivan erikseen.

Suomen ortodoksisen kirkon asema määritellään tomos-asiakirjassa, jolla Ekumeeninen patriarkaatti on vuonna 1923 myöntänyt ortodoksiselle kirkolle Suomessa autonomian.

Tomos-asiakirja puuttuu piispojen valintaan seuraavasti:


4. Arkkipiispan ja piispojen vaali, vihkiminen ja asettaminen toimitetaan pyhien kanonien ja arkkipiispakunnan asetusten mukaan, niiden vahvistaminen kuuluu, milloin on kysymys piispasta, arkkipiispalle, milloin taas kysymys arkkipiispasta, – Ekumeeniselle patriarkalle.”

 

KUN KIRKOLLISKOKOUKSESSA käsiteltiin apulaispiispan valintaa, Lappeenrannan ja Helsingin ortodoksisten seurakuntien kirkkoherrat isä Timo Tynkkynen ja isä Markku Salminen vetosivat voimakkaasti suoraan patriarkkaan ja hänen ”selkeään valintaa puoltavaan” kannanottoonsa. Puheenvuoroissaan molemmat kirkkoherrat esittivät apulaispiispaa valittavaksi ilman piispainkokouksen asiassa tekemää päätöstä nimenomaan patriarkka-korttia käyttäen. Sikäli kuin muista käytetyistä puheenvuoroista saattaa päätellä, vain nämä kaksi kirkkoherraa ovat asiasta tietoisia.

Koska lähetekeskustelut oli mahdollista nähdä suoratoistopalveluna, useat ortodoksit ovat nähneet ja kuulleet kyseiset puheenvuorot. Ne ovat hämmentäneet monien mieliä, ja saaneet jotkut käsittämään asian niin, että ekumeeninen patriarkka on tieten tahtoen puuttunut Suomen ortodoksisen kirkon sisäisiin asioihin.

Tästähän ei ole kyse.

 

MUTTA MISTÄ siis on kyse?

Sitä ei kumpikaan kirkkoherroista ole tarkemmin selittänyt.

Juuri siksi on erityisen hämmentävää, että kyseiset kirkkoherrat viittaavat patriarkan ”valintaa puoltavaan” lausumaan, toisin sanoen, suoraan esittävät patriarkan puuttuneen yli toimivaltansa Suomen ortodoksisen kirkon sisäisiin asioihin, ja antavat ymmärtää tämän lausuman tulleen esille ”käydyissä keskusteluissa”. ”Käydyistä keskusteluista” ei kuitenkaan ole esitetty minkäänlaista dokumentaatiota.

Kirkkoherrojen esitys asettaa patriarkan joka tapauksessa erittäin kiusalliseen tilanteeseen, kun nyt jo useissa julkisissa some-sivustoissa kummastellaan hänen kannanottoaan kirkkomme apulaispiispan valinnan yhteydessä. Mielestämme ei pitäisikään ruveta leikkimään sellaisilla leluilla, jotka saattavat kääntyä leikin tiimellyksessä varsin vaarallisiksi.

Kun tomos on kirkollemme kerran annettu, se voidaan myös ottaa pois.

 

Hellevi Matihalti 

                                          Aristarkos Sirviö