Sanat ja niiden sisältö?

Ortodoksiviestin (8/19) pääkirjoitus pohti sekin kirkolliskokouksessa käsiteltyä apulaispiispan vaalia, kuten Simeon ja Hanna jo hiukan aikaisemmin (03/12/2019). Hiukan hämmentävästi kirkkomme suurin seurakuntalehti tuntuu asettuvan vastahankaan kirkon korkeimman päättävän elimen, kirkolliskokouksen, tekemää päätöstä vastaan ja asettuvan tukemaan Lappeenrannan ja Helsingin ortodoksisten seurakuntien kirkkoherrojen isä Timo Tynkkysen ja isä Markku Salmisen vetoomusta apulaispiispan valitsemisesta.

Pääkirjoitus ei kuitenkaan selvitä faktoina heittämiensä seikkojen sisältöä, kuten vaikkapa ”tapahtumasarja, jossa Konstantinopolin lähettiläät perehtyivät paikalliskirkkomme tilaan”.

 

Lukija kysyy odottaen vastausta: Mihin itse asiassa perehdyttiin? Millaisia päätelmiä Konstantinopolin lähettiläät tekivät?

Vai oliko heidän ainoa päätelmänsä se, että Suomen ortodoksinen kirkko tarvitsee apulaispiispan – uusien piispojen kasvattamiseen?

Omassa pääkirjoituksessaan Simeon ja Hanna jo kaipaili selkiyttävää vastausta kirkkoherrojen käyttämään patriarkkakorttiin; vaikka se on Ortodoksiviestin pääkirjoituksenkin syvin sisältö, ei sitä nytkään paljasteta.

Ollaan jatkuvasti tilanteessa, jossa tietoa ei haluta jakaa. Saattaisiko juuri tiedon panttaamisesta olla perustaksi paljolle porulle piispasta?

 

Niin ikään pääkirjoitus kertoo äitikirkon tarjonneen runsain mitoin huolenpitoaan paikalliskirkollemme.

Jälleen lukija kysyy innostuneena: Millaista huolenpitoa? Milloin? Millä tavalla? Kuinka tämä huolenpito on otettu vastaan? Onko se esimerkiksi vaikuttanut kirkkomme piirissä ilmenneisiin konfliktitilanteisiin?

Tähän olisi todella kiinnostavaa saada vastauksia.

Sillä huhumyllyn vinhassa vauhdissa liikkuu myös kaikenlaista tietoa ja muka-tietoa siitä, miksi Konstantinopoli ylipäätään katsoi aiheelliseksi lähettää edustajiaan perehtymään paikalliskirkkomme tilaan, ja ilman aitoa ja rehellistä tiedottamista vihjailut vain lisäävät huhumyllyn antia.

 

Heitän omien pohdintojeni joukosta varsin villin arvauksen: ehkäpä kysymys ei olekaan vain apulaispiispan vaalista?

Ehkäpä apulaispiispan vaalin innokas esillä pitäminen peittää tehokkaasti muita huolenpidon kohteita!

Varsinkin, kun pääkirjoitus vetää loppuponnekseen itäisen naapurimaamme korkea-arvoiset vieraat…

 

Hellevi Matihalti