Pääsiäinen 2020

(kuva/photo: OCA )
Kristus nousi kuolleista! Kristus är uppstånden! Kristos nouzi kuolennoiz!
Chrystus zmartwychwstał! Kristus on ülestõusnud! Христос воскрес! Hristos a înviat! Christ is Risen! Χριστός ἀνέστη! لمسيح قام! حقا قام!
Christus ist auferstanden! Kristõs kaggöödi jamm’jest! Krystos om ylõs nõsõnu!

 

Simeonin ja Hannan toimitus toivoittaa kaikille lukijoilleen siunattua pääsiäisaikaa ja Jumalan enkelien varjelusta.