Median ongelma vai mediaongelma?

Missä tahansa isossa instituutiossa on joskus ongelmia, niin kirkossakin. Paitsi että asianosaiset yrittävät niitä ratkaista, niitä pohtivat myös tavalliset ihmiset. Mediakin on niistä kiinnostunut. Se on sen tehtävä.


Median kiinnostus kirkon asioihin ei voi olla ongelma. Ongelmallista olisi, elleivät ongelmalliset asiat mediaa kiinnostaisi. Kun kirkko vierittää omat ongelmansa median ongelmiksi, se osoittaa, että kirkko joko ei kykene ymmärtämään tai ei halua ymmärtää median roolia yhteiskunnassa.

Lyhyesti sanottuna media on vallan vahtikoira. Mutta Suomen ortodoksinen kirkko ei näytä sietävän valtansa vahtijaa. Jostain syystä kirkko vaikuttaa viimeaikaisten toimiensa valossa kammoksuvan vapaata ja riippumatonta journalismia, joka on demokratian olennainen osa. Valtaa pitävien ja sitä käyttävien tulee kestää kritiikkiä. Kriittistä tarkastelua tulee kestää myös heidän vallankäyttötapansa. Länsimaisessa demokratiassa kirkko ei voi olla totalitaristinen saareke, haaveellinen muinaismuisto keskiaikaisesta (ja sangen epädemokraattisesta) Bysantista tai – jos ajallisesti läheisempi esimerkki otetaan – Itä-Euroopan sosialististen maiden kammottavasta neuvostodiktatuurista, jonka kynsissä olivat niin media kuin kirkko. Rinnastuskohtia voi etsiä myös natsi-Saksasta.

Tiedotus ei ole samaa kuin journalismi. Onnistunutkaan tiedotus ei korvaa journalismia, jota kirkko toki voi(si) harjoittaa. Mutta Suomesta puuttuu journalistisesti toimiva ortodoksimedia, muutamaa vaatimatonta poikkeusta lukuun ottamatta. Senkin vuoksi keskustelu ortodoksisesta kirkosta, sen ongelmistakin, joudutaan käymään valtamediassa, päivälehdissä tai erikoissanomalehdissä, kuten esimerkiksi Kotimaassa.

Piispojen ja pappien päätoimittamat seurakuntien tiedotuslehdet eivät ole riippumatonta journalistista mediaa. Papillis-piispallinen päätoimittajuus merkitsee useimmiten vain sensorin roolia: sen kontrollointia, mitä ja miten lehdessä on sopivaa ja sallittua sanoa. Journalismin periaatteiden on vaikea toteutua myöskään silloin, kun seurakunnallisia lehtiä toimittavat kirkon tiedotuksesta vastaavat henkilöt.


Kirkon tiedotustoiminta on tarpeellista. Mutta niin niukkana, suorastaan salamyhkäisenä kuin tiedotus Suomen ortodoksisella kirkolla on, se pikemminkin herättää kysymyksiä kuin antaa vastauksia.


Esko Karppanen