Arkisto | kirkolliskokous RSS feed for this archive

Kirkolliskokouksen välitilinpäätös 2018: Ortodoksinen kirkko Suomessa palasi kanoniseen järjestykseen

03/12/2018

0 Comments

Ortodoksinen kirkko kantaa apostolista perintöä ja valtaa. Suomessa kirkon toimintaa säätelee myös erityinen lainsäädäntö, joka on monilta osin lainattu evankelis-luterilaiselta kirkolta. Mutta apostoliseen perintöön kuuluvat kanoninen oikeus ja –järjestys on  lainsäädännössä mainittu. Kanonista järjestystä valvoo hiippakuntapiispoista, metropoliitoista, koostuva piispainkokous Apostolisen ja katolisen kirkon syvin olemus kiteytyy uskollisuudessa Kristukseen, pyhien kirkolliskokousten päätöksiin ja isien opetuksiin. Ortodoksisen […]

Continue reading...

Kirkolliskokouksen päätöspäivä: vaikuttava liturgia ja uusi metropoliitta

29/11/2018

0 Comments

Ortodoksisen kirkon kirkolliskokous Valamon luostarissa päättyi tänään. Viimeinen päivä aloitettiin luostarin pääkirkossa toimitetulla piispallisella liturgialla. Liturgia toimitettiin Korkeasti pyhitetyn Helsingin ja koko Suomen arkkipiispan Leon johdolla papiston avustaessa. Palveluksessa lauloi koottu kuoro Oulun seurakunnan kanttorin Juhani Matsin johdolla. Matsi, kuten useat laulajista, olivat kirkolliskokousedustajia. On syytä mainita, että kirkolliskokouksen jumalanpalveluksissa on aina ollut hyvin laulava […]

Continue reading...

Piispa Arseni jatkaa aloittamaansa työtä Kuopion ja Karjalan hiippakunnassa

29/11/2018

0 Comments

Valamon luostarissa kokoontunut kirkolliskokous valitsi Joensuun piispa Arsenin Kuopion ja Karjalan hiippakunnan metropoliitaksi juuri päättyneessä piispanvaalissa. Vaali toimitettiin Kristuksen kirkastumisen kirkossa heti liturgiapalveluksen jälkeen. Piispa Arseni sai vaalin ensimmmäisellä kierroksella 22 ääntä. Ääniä annettiin 35 ja ne jakautuivat seuraavasti: piispa Arseni 22, arkkimandriitta Sergei 10 ja arkkimandriitta Andreas 2. Yksi tyhjä ääni. Piispa Arseni, 61, […]

Continue reading...

Kirkolliskokouksen kolmas päivä: vaaliehdokkaat vahvistettiin ja tehtiin asialistan viimeiset päätökset

28/11/2018

0 Comments

Tänään kirkolliskokouksen valiokunnat ja piispainkokous työskentelivät kello 13 asti, jolloin alkoi täysistunto. Istunnon aluksi jaettiin kirkolliskokousedustajille luettavaksi piispainkokouksen luottamuksellinen muistio, joka koski piispanvaaliin ehdolle asetettuja ehdokkaita. Muistiossa oli tiettävästi piispainkokouksen päätöksiä ja arvioita ehdokkaista. Tämän jälkeen kokouksen puheenjohtajana toiminut piispa Arseni luki piispainkokouksen pöytäkirjan, jossa oli päätös ehdollepanosta. Vaaliin asetetut ehdokkaat ovat: piispa Arseni, arkkimandriitta […]

Continue reading...

Piispainkokous asetti kolme ehdolle Kuopion ja Karjalan metropoliitan vaaliin

28/11/2018

0 Comments

Suomen ortodoksisen kirkon piispainkokous teki päätöksen ehdollepanosta Kuopion ja Karjalan hiippakunnan piispan vaaliin. Ehdolle asetettiin Joensuun piispa Arseni, arkkimandriitta Sergei arkkimandriitta Andreas (Larikka). Vaali toimitetaan torstaina 29.11.  Valamon luostarin Kristuksen kirkastumisen kirkossa kello 9 alkavan liturgian jälkeen. Vaalin tulos julkistetaan heti ääntenlaskun jälkeen. Vaalissa äänioikeutettuja ovat kirkolliskokouksen jäsenet. Vaalitapa on suljettu lippuäänestys. Tarkemmin ehdokkaista Simeonin […]

Continue reading...

Kirkolliskokousedustaja Matti Tolvanen kysyy: ”Voisiko kirkolla olla oma sovitteluelin?”

28/11/2018

0 Comments

Itä-Suomen yliopiston rikos- ja prosessioikeuden professori Matti Tolvanen on toista kauttaan Suomen ortodoksisen kirkon kirkolliskokousedustajana. Hän on kirkolliskokouksen lakiavaliokunnan puheenjohtaja. Keskustelimme julkisuudessa ja sosiaalisessa mediassa ajoittain paljonkin puhutusta rangaistusten vähäisyydestä. Erityisesti lapsiin kohdistuvat rikokset kuohuttavat tunteita. Syyllisille vaaditaan hurjia tuomioita. Kohtaavatko yleinen moraalikäsitys ja lainmukaiset tuomiot? ”On aina ongelma saada lainsäädäntö määriteltyä vastaamaan moraalia. Olen […]

Continue reading...

Kirkolliskokouksen toinen päivä – vähän päätöksiä?

27/11/2018

0 Comments

Suomen ortodoksisen kirkolliskokouksen toinen kokouspäivä alkoi kello 10 suljetulla täysistunnolla, jossa kirkolliskokousedustajat keskustelivat ehdokkaista avoinna olevaan Kuopion ja Karjalan hiippakunnan metropoliitan tehtävään. Täysistunnosta lähti piispainkokoukselle ehdotuksena kolmen ehdokkaan nimet. Piispainkokous päättää kirkkoa koskevien säädösten perusteella piispanvaaliin sopivista henkilöistä. Piispainkokous päätti, että kaikki esille tuodut henkilöt, piispa Arseni, arkkimandriitta Andreas Larikka ja arkkimandriitta Sergei kutsutaan kirkolliskokousedustajien […]

Continue reading...

Rapatessa roiskuu

27/11/2018

0 Comments

NIINPÄHÄN SIINÄ VAIN kävi kuin aavistelin – kahdella ehdokkaalla piispanvaaliin ei mennä. Haastatteluun kutsuttiin ennakkoon tiedettyjen piispa Arsenin ja arkkimandriitta Sergein lisäksi myös arkkimandriitta Andreas Larikka, jonka nimi siis oli suljettujen ovien takana käydyssä täysistunnossa tullut esille kolmanneksi ehdokkaaksi. Nyt on kirkolliskokousedustajilla aikaa nukkua kaksi yötä tai pohtia yhdessä ja erikseen, kenelle ehdokkaalle äänensä antaisi […]

Continue reading...

Kirkolliskokousedustajat haastattelivat piispanvaaliehdokkaita

27/11/2018

0 Comments

Kirkolliskokouksen toinen päivä alkoi suljetulla istunnolla klo 10, jossa kirkolliskokousedustajat tekivät esityksiä mahdollisista piispanvaaliehdokkaista. Esille nousi kolme nimeä: Joensuun piispa Arseni, Valamon luostarin johtaja arkkimandriitta Sergei ja Lintulan papin tehtäviä hoitava arkkimandriitta Andreas Larikka. Piispainkokous kokoontui aamupäivällä keskustelemaan vaalin ehdollepanosta ja päätyi siihen, että kaikki kandidaatit haastatellaan ennen ehdollepanopäätöksen tekemistä. Ehdokkaat olivat haastateltavina yksitellen. Piispainkokous jatkaa työskentelyä haastattelujen jälkeen. […]

Continue reading...

Kirkolliskokouksen päätöksiä I kokouspäivänä ja piispan vaalista

27/11/2018

0 Comments

Asia 6 Kuopion ja Karjalan hiippakunnan piispan toimen täyttäminen: Kirkolliskokous päätti että vuoden 2018 kirkolliskokous valitsee vaalilla Kuopion ja Karjalan hiippakunnan piispan. Toimen täyttäminen etenee II kokouspäivänä (tiistai 27.11.) seuraavasti: Kirkolliskokous kokoontuu suljetuin ovin klo 10 neljänteen täysistuntoon, jossa käsitellään piispan vaalin ehdokasasettelua. Istunnosta ei ole suoratoistolähetystä. Istunnossa kirkolliskokousedustajat voivat ehdottaa Kuopion ja Karjalan metropoliitan […]

Continue reading...