Arkisto | pääkirjoitus RSS feed for this archive

Pääkirjoitus: Patriarkka ja apulaispiispan valinta

03/12/2019

0 Comments

ÄSKETTÄIN PÄÄTTYNEESSÄ kirkolliskokouksessa apulaispiispan valintaa koskevassa keskustelussa tuli esille tärkeä seikka, jota mielestämme on syytä tarkastella vielä aivan erikseen. Suomen ortodoksisen kirkon asema määritellään tomos-asiakirjassa, jolla Ekumeeninen patriarkaatti on vuonna 1923 myöntänyt ortodoksiselle kirkolle Suomessa autonomian. Tomos-asiakirja puuttuu piispojen valintaan seuraavasti: ”4. Arkkipiispan ja piispojen vaali, vihkiminen ja asettaminen toimitetaan pyhien kanonien ja arkkipiispakunnan asetusten mukaan, […]

Continue reading...

Kelpoisuusehdot täyttävät

24/10/2018

0 Comments

VIIMEKSI KIRKOLLISKOKOUKSESSA toimitettiin piispanvaali vuonna 2014, jolloin Oulun metropoliitaksi valittiin silloinen Vaasan ortodoksisen seurakunnan kirkkoherra Matti Wallgren. Tänä vuonna, kuukauden kuluttua kokoontuvalla kirkolliskokouksella, on edessään jälleen piispanvaali – tuo kirkon jäseniä ehkä eniten kiinnostava asia. Nyt valitaan ensimmäistä kertaa Kuopion ja Karjalan hiippakunnan metropoliitta – aikaisemmin Kuopiossa piispan istuimella istui Karjalan ja koko Suomen arkkipiispa […]

Continue reading...

Pääkirjoitus: Piispan vaali ja kanonit

11/05/2018

0 Comments

  NELJÄ VUOTTA SIMEON JA HANNA –verkkolehti on kaivannut avoimuutta ja läpinäkyvyyttä Suomen ortodoksisen kirkon toimintaan – niin seurakunnissa kuin ylimmissä päättävissä elimissäkin. Askel tähän suuntaan saatiin lukea kirkon nettisivuilta 23.4. Ajankohtaista osiossa uutisesta Piispan vaali lähestyy, jossa tuotiin esille myös arkkipiispa Leon painotus ehdotusten tekemisestä piispan vaaliin: ”Kirkolliskokouksessa ehdokkaita piispan vaaliin voivat esittää ainoastaan […]

Continue reading...

Pääkirjoitus: Tuntematon hyväntekijä

07/03/2018

0 Comments

LÄHES NELJÄ VUOTTA Simeon ja Hanna –verkkolehti on toiminut ortodoksisena, kulttuurisena ja jonkin verran myös yhteiskunnallisia asioita käsittelevänä julkaisuna. Sinä aikana Simeon ja Hanna on saanut avustuksen Kajaanin ja Hämeenlinnan ortodoksisilta seurakunnilta sekä apurahan Helsingin Ortodoksisten Kuratooriolta ja Helsingin Metropoliittakunnan Säätiöltä. Lisäksi yksityiset henkilöt ovat tehneet lahjoituksia verkkolehden toiminnan tukemiseksi. Erittäin tärkeitä ovat olleet myös […]

Continue reading...

Pääkirjoitus: Välitilinpäätös

09/01/2016

0 Comments

ORTODOKSINEN VERKKOLEHTI Simeon ja Hanna on kohta kaksi vuotta osallistunut keskusteluun internetissä ja saanut säännöllisen lukija-, tykkääjä- ja seuraajajoukkonsa. Simeon ja Hanna on ilokseen saanut vastaanottaa koko olemassaolonsa ajan kiitosta siitä, että juuri tällaista avointa tiedon- ja mielipiteiden ilmaisupaikkaa kirkkomme on kaivannut. Lukijoiden enemmistö on tullut siihen tulokseen, että kirkon virallisilla kanavilla tämä ei ole […]

Continue reading...

Pääkirjoitus: Seurakuntavaalit lähestyvät

22/10/2015

0 Comments

SEURAKUNTIEN VALTUUSTOJEN vaaleihin on aikaa runsas viikko. Valtuustoehdokkaiden nimet ovat kyllä tiedossa – mutta muutapa tavallinen seurakuntalainen juuri ehdokkaista tietää. Sentään tämän, mikä Laissa ortodoksisesta kirkosta 49 & sanotaan: Vaalikelpoinen seurakunnan luottamustoimiin on ortodoksisesta kristillisestä vakaumuksesta tunnettu äänioikeutettu seurakunnan jäsen, joka ei ole vajaavaltainen. Vaalikelpoisia seurakunnanvaltuuston ja seurakunnanneuvoston luottamustoimiin eivät kuitenkaan ole kyseisen seurakunnan päätoimiset […]

Continue reading...

Pääkirjoitus: Kunniallisen ja eläväksi tekevän Ristin juhlana jota tänä vuonna vietetään arkena 14.9.

14/09/2015

0 Comments

Ulkoministeri Timo Soinin on aivan turha vedota pakolaiskysymyksestä kirjoittaessaan kristillisyyteen, kun hän tosi paikan tullen, hallituksen päätöksiä tehtäessä, ne täysin kepeästi unohtaa. Hallitus on päättänyt, että niin sanotut arkipyhät poistetaan – tosin sillä varauksella, että jos joku nyt näkee aiheelliseksi arkipyhää kirkollisena juhlana viettää, hän voi korvata tekemättä jääneen työpäivän esimerkiksi lauantaina. Sen lisäksi, että […]

Continue reading...

Pääkirjoitus 9.5.2015 

09/05/2015

0 Comments

KUN SIMEON JA HANNA –ortodoksinen verkkolehti aloitti toimintansa Eurooppa-päivänä 9.5.2014, yksi tavoitteemme oli tiedotuksen parantaminen. Ensimmäisessä pääkirjoituksessa kirjoitimme myös: ”Koska Simeon ja Hanna ei ole sidoksissa mihinkään ryhmään, seurakuntaan, julkaisuneuvostoon eikä järjestöön, sillä on vähäinen mahdollisuus tarkastella tapahtuvaa kriittisesti mutta rakentavasti. Se haluaa olla avoin foorumi erilaisille mielipiteille. Se haluaa jakaa kaiken käytettävissä olevan tiedon […]

Continue reading...

Pääkirjoitus: Kristus nousi kuolleista!

15/04/2015

0 Comments

Arvelemme, että otsikon tervehdys on tuttu lähes kaikille suomalaisille: sitähän ortodoksit toistavat pääsiäisyöpalveluksessaan toistamasta päästyään. Näin on. Mutta tämän tervehdyksen, tämän ilosanoman toistaminen ei ole vain osa pääsiäisyöpalvelusta eikä sillä tervehtiminen kuulu vain pääsiäispäivään – se ei pääty edes niin sanottuna toisena pääsiäispäivänä. Ortodoksit julistavat – tai ainakin heidän pitäisi – tätä ilosanomaa koko pääsiäiskauden, […]

Continue reading...

Pääkirjoitus: ”Kun syvä hiljaisuus vallitsee … ”

02/02/2015

0 Comments

Viime kirkolliskokous päätti hallinnon uudistuksesta Suomen ortodoksisessa kirkossa. Uudistusta sanotaan hiippakuntakeskeiseksi, ja uudistuksessa muutettaneen hiippakuntien ja seurakuntien rajoja. Seurakunnanvaltuustot lopetettaneen ja niiden tilalle, käsityksemme mukaan, tulevat hiippakunnanvaltuustot ja seurakuntiin jäävät seurakunnanneuvostot. Päätöksentekoprosessi vaikuttaa omituiselta: rahat on seurakunnissa – hiippakunta päättää niiden käytöstä. Näiden muutosten vaikutukset koskettavat jokaista seurakuntalaista: ne tietenkin vaikuttavat niin seurakunnan hallintoon kuin […]

Continue reading...