26/11/2019

0 Comments

Välähdyksiä 2019 kirkolliskokouksesta I

Simeonin ja Hannan toimitus pahoittelee, että kuvatekstit ovat puutteellisia. Assistenttia kaivataan!!! (kaikki kuvat/photos: Aristarkos Sirviö) Rukouspalvelus Valamon luostarin pääkirkossa maanantaina 25.11.2018     Kirkolliskokousedustajat saapuvat kokoukseen Kirkolliskokouksen avausistunto Kokoustauoilla     Välähdyksiä kirkolliskokouksesta lisää myöhemmin …  

Continue reading...

26/11/2019

0 Comments

Kirkolliskokous hylkäsi esityksen apulaispiispan vaalista

Tiistaiaamuna 26.11. kello 9.30 alkaneessa täysistunnossa oli kaksi vastakkaista esitystä. Kirkollishallituksen esitys apulaispiispan vaalin toimittamisesta ja valiokunnan esitys, ettei kokouksessa valita apulaispiispaa. Käydyssä äänestyksessä kirkollishallituksen esitystä kannatti vain kaksi kokousedustajaa. Päätöksen perusteluissa todetaan, että ortodoksisesta kirkosta annetun lain mukaan apulaispiispan tehtävistä ja sijoituspaikasta määrää piispainkokous. Apulaispiispan vaalin voi toimittaa vain, jos apulaispiispan tehtävät ja sijoituspaikka […]

Continue reading...

26/11/2019

0 Comments

Mitä on jäänyt kertomatta apulaispiispan vaalista?

Suomen ortodoksien kirkon kirkolliskokous alkoi eilen. Toistakymmentä vuotta kirkolliskokouksia seuranneena huomasin, että lähetekeskustelussa käytettiin hyvin valmisteltuja ja keskusteluun kannustavia puheenvuoroja. Myönteistä oli myös nuorimpien piispojemme useat puheenvuorot. Tämä oli uutta ja myönteistä. Viime vuoden kirkolliskokouksessa olin tyytyväinen piispainkokouksen työskentelyyn. Se otti jämäkästi paikkansa ja käsitteli kanoniset asiat tuoden hyvin valmistellut piispainkokouksen esitykset ja kannanotot kirkolliskokouksen […]

Continue reading...

25/11/2019

0 Comments

Kaksi puheenvuoroa lähetekeskustelussa

Simeon ja Hanna julkaisee isä Mikael Sundkvistin lähetekeskustelussa apulaispiispanvaalia ja kirkkolain ja järjestyksen muuttamista koskevat puheenvuorot Apulaispiispan valinta   Viime vuoden kirkolliskokous päätti muuttaa tavan, jolla kirkolliskokous valitsee piispan. Päätöksen ytimessä oli kaksi periaatetta: avoimuus ja ennakoitavuus. Kirkolliskokous näki välttämättömäksi, että ehdokkaat uudeksi piispaksi ovat jatkossa kirkolliskokousedustajien tiedossa hyvissä ajoin ennen valintaa. Vain tällä tavoin […]

Continue reading...

25/11/2019

0 Comments

Valamon konservointilaitos – sen synty ja lopettaminen?

Kirkon talousarviossa vuodelle 2020 esitetään, että Valamon konservointilaitokselle ei enää myönnetä toiminta-avustusta. Sen sijaan aiemmin konservointilaitoksen saama 90 000 euroa kohdennetaan konservointiin ja konservointitarpeen selvittämiseen seurakunnissa. Talousarvion esitys perustuu kirkollishallituksen 9.4.2019 tekemään päätökseen. Simeon ja Hanna julkaisee tiivistettynä ja toimitettuna arkkimandriitta Sergein lähetekeskustelupuheenvuoron, joka ansiokkaasti myös taustoittaa Valamon konservointilaitoksen syntyä ja toimintaa. Mitä kulttuuriomaisuudellemme tapahtuu? […]

Continue reading...

25/11/2019

0 Comments

Seitsemän seurakuntaa, kolme hiippakuntaa ja neljä piispaa

Kun seurakuntien yhdistäminen on loppuunsaatettu, kirkossamme lienee ne seitsemän seurakuntaa. Hiippakuntia ei vähennetä, joten niitä on kolme. Ja tätä kokonaisuutta hallitsee ja vallitsee seitsemän kirkkoherran lisäksi kolme piispaa – sekä mahdollinen apulaispiispa. Kun nyt olen pohtinut asiaa, alan kallistua samalle kannalle kuin ystäväni Ilkka Soini, joka Facebook-seinälläni ilmoitti omana kantanaan, että tällaista määrää piispoja ei […]

Continue reading...

25/11/2019

0 Comments

Kolttasaamelaisille edustus ortodoksisen kirkon kirkolliskokoukseen ?

Suomen ortodoksisen kirkon kirkollishallitus esittää Valamon luostarissa tänään alkavalle kirkolliskokoukselle kirkkolakia ja kirkkojärjestystä muutettavaksi niin, että kolttasaamelaisilla on jatkossa yksi edustajapaikka kirkolliskokouksessa. Kolttien edustajan valitsisi kolttien kyläkokous. Kolttien luottamusmies Veikko Feodoroff näkee kirkollishallituksen esityksen hyvin myönteisenä. ”Esityksellä on iso symbolinen merkitys. Se on Suomen ortodoksisen kirkon arvostuksen osoitus paitsi kielivähemmistölle myös alkuperäiskansalle”, hän sanoo. Feodoroff […]

Continue reading...

24/11/2019

0 Comments

Apulaispiispa ja pappilatalo

  Kolmena viikonloppuna parvekkeelleni on lennähtänyt pikkulintu. Viimeksi tänään, Sofiasta liturgiasta palattuani, siellä sukkuloi hätääntynyt talitiainen, jota koirani kovin kummasteli. Osasi lintu-poloinen sentään poistua varsin nopeasti, kun aukaisin yhden lasiruudun apposelleen. Muuten en tietäisikään, mitä tapahtuu todella.   Sofian liturgiassa sattui niin somasti, että isä Lazarus Jalonen sai opetuspuheeseensa sopimaan ne kaksi asiaa, jotka viime […]

Continue reading...

22/11/2019

0 Comments

Vuoden 2019 kirkolliskokous alkaa maanantaina

Suomen ortodoksisen kirkon kirkolliskokous alkaa maanantaina 25.11. Valamon luostarissa Heinävedellä. Kirkolliskokous on kirkon korkein päättävä elin. Luostarin pääkirkossa toimitetaan klo 12 rukouspalvelus, jonka jälkeen alkaa ensimmäinen täysistunto luostarin kulttuurikeskuksen salissa. Tämän vuoden kirkolliskokous on toimikaudelle 2019–2023 valittujen kirkolliskokousedustajien ensimmäinen kokous. Siksi ensimmäisessä täysistunnossa tehdään henkilövalintoja. Istunnossa päätetään edustajien sijoittumisesta eri valiokuntiin ja valitaan asiantuntijajäsenet kirkollishallitukseen. […]

Continue reading...

19/11/2019

0 Comments

Aamuruskon helma

”Olemmeko työntäneet kaiken Jumalan ulos?” kysyy Eeva-Liisa Mannerin runoelma ”Strontium” (kok. Orfiset laulut, 1960). Jotkut arvelevat, että nykyihmistä ja nykytaiteilijaa eivät – ja niin muodoin eivät nykytaidettakaan – koskettaisi metafyysiset asiat. Se on kuitenkin harhaluulo. Nykykulttuurissa käsitellään enemmän kuin aikoihin uskonnollisia kysymyksiä. Silti voi olla, että niin avoimeen metafyysisen tunnustamiseen luomistyön virikkeiksi ja kaikkeuden viimeiseksi […]

Continue reading...