Tag Archives: apostoli Jaakob

Apostoli Jaakob, Herran veli

23/10/2016

0 Comments

Ortodoksinen kirkko muistelee lokakuun 23. päivänä apostoli Jaakobia, Herran Veljeä.  Hänestä käytetään myös nimitystä Jaakob Vanhurskas.  Hän oli myös yksi oppilas Jeesuksen toisesta opetuslapsiryhmästä, 70 apostolin joukosta.  Se muodosti eri ryhmän Jeesuksen opetuslapsia suhteessa Hänen12 opetuslapsensa ydinjoukkoon. Tähän 70 apostolin ryhmään kuului mm apostoli ja evankelista Luukas.   Johanneksen evankeliumissa kerrotaan monin paikoin Herran veljistä ja […]

Continue reading...

Gotta Serve Somebody

13/06/2015

0 Comments

Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen, Kolmannen helluntainjälkeisen sunnuntain tekstit kehottavat meitä luottamaan Jumalaan ja Hänen huolenpitoonsa, niin ruumiillisten tarpeidemme kuin sielumme pelastuksen osalta. Epistola on pyhän apostoli Paavalin Roomalaiskirjeestä (Room 5:1–10) ja evankeliumi katkelma Kristuksen vuorisaarnasta (Matt 6:22–33). Päivän epistolan ensimmäinen jae vie meidät heti uskon ytimeen: ”Kun nyt Jumala on tehnyt meidät, […]

Continue reading...

Rukouksen esimerkki, profeetta Elia

19/07/2014

0 Comments

  Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen. Pyhä Apostoli Jaakob käyttää kirjeessään profeettojen elämää esikuvana vastoinkäymisten kestämisessä, kärsivällisyydessä, ja ennen kaikkea rukouksessa. Rukouksen esimerkki on myös profeetta Elia, jonka muistoa meidän kirkkomme viettää tänään. Apostoli kirjoittaa ja kuvailee rukouksen voimaa seuraavasti: ”Jos joku teistä kärsii, hän rukoilkoon; jos joku on hyvillä mielin, hän […]

Continue reading...