Tag Archives: Eutanasi

Kommentar till inlägget Ett värdigt liv och en god död

22/02/2015

0 Comments

  Min korta kommentarstext har jag skrivit i egenskap av vän till det ursprungliga inläggets författare – men också i egenskap av läkare. Kommentaren är gles  – och det kan rentav hända att jag emellanåt skriver på sidan om ämnet – men jag skriver ner de tankar som dyker upp spontant.   I den situation […]

Continue reading...

Ett värdigt liv och en god död

21/02/2015

0 Comments

Efter att i långa tider ha vänt ut och in på frågan har jag kommit till insikt om att det här ämnet kan bara den människa, som berörs av ämnet in på bara skinnet, skriva fullt ut ärligt om. Jag dristar mig därför att dryfta ett värdigt liv och en god död – vad det […]

Continue reading...