Tag Archives: isä Johannes Karhusaari

Helluntai

06/06/2014

0 Comments

Helluntain jumalanpalvelukset muodostavat oman erityisen osan kirkon perinteessä. Helluntaita edeltävä lauantai on ns. sielujen lauantai, jolloin muistellaan poisnukkuneita. Helluntaina Kirkko viettää syntymäpäiväänsä ja muistelee Pyhän Hengen vuodattamista pyhien apostolien päälle. Helluntai on Pyhän Kolminaisuuden juhla. Eräässä Leo Viisaan kirjoittamassa kirkkoveisussa tätä ylis­tetään seuraavasti: ”Pyhä Jumala, joka on kaikki Pojan kautta Pyhän Hengen myötävaikutuksella luonut, Pyhä […]

Continue reading...