Tag Archives: kirkkoherranvaali

Aloitteella voi vaikuttaa kirkon toimintaan: 16-vuotiaat saavat äänestää kirkon vaaleissa

10/08/2018

0 Comments

Kirkolliskokousedustajilla on mahdollisuus tehdä kirkon toimintaan liittyviä aloitteita kirkolliskokouksen käsiteltäväksi. Aloitteet käsitellään kirkolliskokouksessa valiokunnissa, joista esitetyt asiat tuodaan kokouksen käsiteltäväksi mietintöinä. Riina Ngyen teki kirkolliskokousaloitteen vuonna 2011 äänestysikärajan laskemisesta 18 vuodesta 16 vuoteen kirkollisissa vaaleissa. Kirkolliskokous hyväksyi aloitteen ja tämän vuoden alusta ovat 16 vuotta täyttäneet saaneet äänestää kirkon vaaleissa. Vuoden alussa astui voimaan uusittu […]

Continue reading...

Tamperelaiset toivovat lisäehdokasta

20/08/2014

0 Comments

Lähes 300 Tampereen ortodoksisen seurakunnan äänioikeutettua jäsentä on jättänyt hiippakunnan piispalle metropoliitta Ambrosiukselle esityksen lisäehdokkaasta kirkkoherranvaaliin. Neljänneksi ehdokkaaksi seurakuntalaiset esittävät tällä hetkellä seurakunnan toisen papin tointa hoitavaa pastori Heikki Honkamäkeä. Metropoliitta Ambrosius kommentoi asiaa Simeonille ja Hannalle: ”Olen vastaanottanut eräiden seurakuntalaisten esityksen isä Heikin ehdolle asettamisesta neljännelle vaalisijalle KL ( Laki ortodoksisesta kirkosta ) 62 § […]

Continue reading...