Tag Archives: kirkollisdemokratia

Avoimuutta ja demokratiaa

28/11/2016

0 Comments

KIRKOLLISKOKOUKSELLE ON toki tehty muitakin aloitteita kuin arkkipiispan istuimen siirtoa koskeva aloite, ja kirkolliskokouksen asialistalla on toki runsaasti muitakin käsiteltäviä asioita. Huomioni kiinnittyi aivan erityisesti siihen, että asialuetteloa laatiessaan kirkollishallitus on tehnyt esityksen kirkolliskokoukselle eri valiokuntiin ehdotettavista henkilöistä. Sen sijaan valiokuntia merkittävämpään päättävään elimeen, kirkollishallitukseen, ei asiantuntijajäseniä ole esitetty lainkaan. Tästä väistämättä saan mieleen, että […]

Continue reading...

Paimen, pässit ja valoa

22/09/2015

0 Comments

Luterilainen pappi ja kirjailija Voitto Viro (1914-1999) kirjoitti 1960-luvulla pässeistä, jotka valitsevat paimenensa. Taustalla huoli siitä, että kirkon sisimmälle tarkoitukselle ”nykyistäkin vieraammat näkökohdat tulisivat vallitseviksi”. Viro puolusti oman kirkkonsa järjestyksessä tällä kohtaa lännen kirkon kanonisen lain antamia suuntaviivoja. Eikä epäröinyt kirjoittaa kirkkonsa suuntaintrigien kohdalla: ”Tosin on totta, että myrsky ei milloinkaan kykene tuomaan esille järven […]

Continue reading...

Pääkirjoitus: ”Kun syvä hiljaisuus vallitsee … ”

02/02/2015

0 Comments

Viime kirkolliskokous päätti hallinnon uudistuksesta Suomen ortodoksisessa kirkossa. Uudistusta sanotaan hiippakuntakeskeiseksi, ja uudistuksessa muutettaneen hiippakuntien ja seurakuntien rajoja. Seurakunnanvaltuustot lopetettaneen ja niiden tilalle, käsityksemme mukaan, tulevat hiippakunnanvaltuustot ja seurakuntiin jäävät seurakunnanneuvostot. Päätöksentekoprosessi vaikuttaa omituiselta: rahat on seurakunnissa – hiippakunta päättää niiden käytöstä. Näiden muutosten vaikutukset koskettavat jokaista seurakuntalaista: ne tietenkin vaikuttavat niin seurakunnan hallintoon kuin […]

Continue reading...