Tag Archives: kirkolliskokous

Arkkipiispa muuttaa Helsinkiin

27/11/2017

0 Comments

Valamon luostarissa koolla oleva Suomen ortodoksisen kirkon kirkolliskokous päätti yksimielisesti vuosien valmistelun jälkeen siirtää arkkipiispan istuimen Helsinkiin. Nykyinen Helsingin hiippakunnan piispa, metropoliitta Ambrosius, jää eläkkeelle 31.12.2017. Kirkolliskokouksen päätöksellä Helsingin hiippakunnan piispa on vuoden 2018 alusta arkkipiispa ja hänestä käytetään arvonimeä Helsingin ja koko Suomen arkkipiispa. Nykyinen arkkipiispa Leo jatkaa toimessaan ja muuttaa Kuopiosta Helsinkiin. Arkkipiispan […]

Continue reading...

Vuoden 2017 kirkolliskokous aloitti työskentelynsä

27/11/2017

0 Comments

Suomen ortodoksisen kirkon vuoden 2017 kirkolliskokouksen avausistunto alkoi tänään Valamon luostarin kulttuurikeskuksessa kello 13. Ennen avausistuntoa toimitettiin luostarin pääkirkossa arkkipiispa Leon johdolla rukouspalvelus. Istunnon aluksi kuultiin Hänen Pyhyytensä Konstantinopolin, Uuden Rooman arkkipiispan ja Ekumeenisen patriarkan Bartolomeoksen tervehdys vuoden 2017 Suomen ortodoksisen kirkon papiston ja maallikoiden kokoukselle. Karjalan ja koko Suomen arkkipiispa Leo vieraili kirkolliskokouksen alla Konstantinopolin, Uuden […]

Continue reading...

Ortodoksisen kirkon kirkolliskokous alkaa maanantaina

26/11/2017

0 Comments

  Suomen ortodoksisen kirkon kirkolliskokous kokoontuu maanantaina 27. marraskuuta 2017 Kristuksen kirkastumisen luostarissa Uudessa Valamossa Heinävedellä. Kokouksen työskentely aloitetaan luostarin pääkirkossa kello 12 toimitettavan rukouspalveluksen jälkeen Valamon kulttuurikeskuksen salissa. Ensimmäinen täysistunto on määrä alkaa kello 13. Kirkolliskokous on Suomen ortodoksisen kirkon ylin päättävä elin. Kirkolliskokouksen tehtäviin kuuluu tehdä päätöksiä kirkon lainsäädäntöä, hallintoa ja taloutta koskevissa […]

Continue reading...

Energia oikeisiin asioihin

09/05/2017

0 Comments

Kirkolliskokous päätti viime vuoden marraskuussa aloittaa selvitystyön arkkipiispan istuimen mahdollisen siirron vaikutuksista. Esillä on pidetty mahdollisuutta, että Kuopion sijasta arkkipiispan istuin sijaitsisi Helsingissä. Selvitysmiehen ja ohjausryhmän on määrä saada työ valmiiksi syyskuussa. Sen jälkeen asiaa pohditaan lokakuussa kirkollishallituksessa ja sen jälkeen tämän vuoden kirkolliskokouksessa marraskuussa. On hämmästyttävää, miten vähän asiasta käydään julkista keskustelua, vaikka selvitystyö […]

Continue reading...

Kirkolliskokouksen viimeinen päivä

01/12/2016

0 Comments

Suomen ortodoksisen kirkon vuoden 2016 kirkolliskokous päättyi keskiviikkona iltapäivällä Valamon luostarissa Heinävedellä. Kolmipäiväiseen varsinaiseen kirkolliskokoukseen olivat kokoontuneet toimikaudeksi 2016–2019 valitut kirkolliskokousedustajat. Viimeisenä kokouspäivänä keskiviikkona 30.11., pyhän apostoli Andreas Ensinkutsutun muistopäivänä, kirkolliskokousedustajat osallistuivat kello 7 liturgiaan luostarin pääkirkossa. Jumalanpalvelus toimitettiin metropoliitta Panteleimonin johdolla papiston avustaessa. Liturgian jälkeen kirkolliskokous jatkoi työtään useamassa täysistunnossa. Kirkon toiminnan kannalta merkittävintä […]

Continue reading...

Piispainkokouksen päätös ja kirkon uudet toimielimet

30/11/2016

0 Comments

Kirkolliskokouksen yhteydessä kokoontui myös piispainkokous 28.11. Sen päätöksistä on tiedotettu, että Kimmo Kalliselle palautettiin diakonius ja rovasti Mikko Kärjen toimituskielto on purettu. Piispainkokouksen jäseniä ovat arkkipiispa Leo (puheenjohtaja), metropoliitta Ambrosius, metropoliitta Elia ja piispa Arseni. Koska Valamon luostarissa tänään päättynyt kirkolliskokous oli uusien edustajien kolmivuotisen toimikauden ensimmäinen kokous, kirkolliskokous valitsi jäsenet eri valiokuntiin. Kirkolliskokouksen jäsenet […]

Continue reading...

Kirkolliskokouksen toisena päivänä aloitteet olivat käsittelyssä

29/11/2016

0 Comments

Suomen ortodoksisen kirkon vuoden 2016 kirkolliskokouksen toisena päivänä valiokunnat työskentelivät koko päivän. Asioiden käsittely etenee kirkolliskokouksessa kaksivaiheisesti. Valiokunnat valmistavat käsittelemistään asioista mietinnöt, jotka pannaan ensimmäisessä käsittelyssä pöydälle. Keskustelu mietinnöistä käydään niiden toisessa käsittelyssä. Työskentelynsä eilen iltapäivällä aloittaneet valiokunnat ovat valinneet itselleen puheenjohtajat kirkolliskokouskaudelle: hallintovaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Tuovi Haikala, talousvaliokunnan puheenjohtajaksi Markku Salminen, sivistysvaliokunnan puheenjohtajaksi Maria Lampinen ja lakivaliokunnan puheenjohtajaksi Matti […]

Continue reading...

Lempeää ja sopuisaa

29/11/2016

0 Comments

KIRKOLLISKOKOUS KOKOONTUU edelleen – kolme täysistuntoa on pidetty, mietintöjä on jätetty pöydälle, asioita saatu päätökseen, työ- ja ohjausryhmiä perustettu tai ainakin päätetty perustaa, ja vielä tälle päivälle on laskettu aika neljännelle täysistunnolle. Osa päätöksistä on ollut asian siirtämisiä budjettikeskustelun yhteyteen, ja oikein lempeältä ja sopuisalta tuo kaikki kirkon sivuilta luettuna näyttää. Muualta sitä ei sitten […]

Continue reading...

Patriarkan tervehdyksessä ja arkkipiispan puheessa linjattiin ortodoksisen kirkon avioliittokäsitys

29/11/2016

0 Comments

Suomen ortodoksisen kirkon kirkolliskokous alkoi Heinävedellä Kristuksen kirkastumisen luostarissa maanantaina 28.11. Tänä vuonna kaudelle 1.6.2016 – 31.5.2019 valituille edustajille kokous oli ensimmäinen. Ortodoksisen kirkon hallintoa sääntelee laki ortodoksisesta kirkosta. Kirkolliskokous on kirkon ylin päättävä elin, lukuun ottamatta kanonisia asioita. Kanoniset ja uskonoppiin liittyvät asiat tarvitsevat kirkon piispainkokouksen päätöksen. Ennen varsinaisen kokoustyöskentelyn alkua kokoontuivat edustajat kirkollishallituksen […]

Continue reading...

Kirkolliskokousedustaja Maria Lampinen: ”Valoisa ortodoksinen uskonnäkemys puhuttelevat”

28/11/2016

0 Comments

Viime vuonna hyväksytyssä kirkon toiminta- ja tavoitesuunnitelmassa kirkon toiminnan päälinjauksiksi määritellään  jumalanpalveluselämän ylläpitäminen, jäsenyyden  ja identiteetin vahvistaminen, kirkon lähetystehtävästä huolehtiminen, eettisesti oikea toiminta ja vastuunkantaminen lähimmäisestä sekä  diakoniasta, lasten ja nuorten aktivoiminen kirkon toimintaan, resurssien tarkoituksenmukainen käyttö ja kestävä talous, . Vastuu näiden tehtävien toteuttamisesta parhaalla mahdollisella tavalla on hiippakunnilla ja seurakunnilla. Suunnitelmaa tehdessä on […]

Continue reading...